search
Kom igång

Mångfald är
nyckeln till
vår framgång

En grupp människor sitter vid ett bord och samtalar
Circle outlining gender, sexual identity, age, ethnicity, race, and disability

Diversity, Equity & Inclusion (DEI)

DEI (Diversity, Equity & Inclusion) är inte bara en realitetRiverty. Vi ser det som själva nyckeln till vår framgång. Allt som gör oss olika – vare sig det är ursprung, ålder, kön, sexuell läggning och identitet, mental och fysiska förmåga, religiös övertygelse eller världsbild – är oviktigt när alla strävar mot ett gemensamt mål. 

Därför faller det sig naturligt för oss att säkerställa en arbetsmiljö med mångfald, tolerans, öppenhet och respekt för alla våra kollegor. 

För vårt engagemang och vår verksamhet fick vi en  PrideChampion certifiering i guld från välrenommerade UHLALA Group, som arbetar för att stärka de inom HBTQ i deras karriärer.  I juni 2022 fick vi även det prestigefyllda Max Spohr Award från chefsnätverket Völklinger Kreis för vårt engagemang för HBTIQ+. 

”Mångfald, jämställdhet och inkludering är avgörande för att kunna skapa en respektfull och talangorienterad arbetsmiljö. Vi tror starkt på DEI och vill att alla medarbetare kan blomstra i en miljö som vi har skapat tillsammans. Det är så vi utvecklas som företag och blir det mest människocentrerade FinTech-bolaget."
Jan Altersten

Jan Altersten

CEO Riverty

”Mångfald, jämställdhet och inkludering är en viktig del av vår företagskultur. I grunden handlar det om tolerans och att skapa en öppen arbetsmiljö för alla människor. Vi värderar och behandlar alla anställda lika, oavsett deras bakgrund, kön, religion eller sexuella läggning.”
Michael Wagner

Michael Wagner

Diversity, Equity & Inclusion Representative Riverty

Diversity@Work

Många färgglada trådar smälter samman till ett starkt rep som vi drar TILLSAMMANS på: ”DIVERSITY@WORK"

Vår vision:
Som en global finansiell tjänsteleverantör vill vi uppfattas som en mångfaldig, modern, inkluderande, socialt ansvarsfull och därmed attraktiv arbetsgivare – såväl internt som externt.

Vårt mål:
Att vara ett internationellt företag med en öppen och tolerant företagskultur som främjar respektfullt samarbete mellan alla anställda.

Diversity at work

Riverty United
- Våra medarbetares nätverk

I våra medarbetarnätverk kan alla utbyta idéer med kollegor och delta i gemensamma aktiviteter. Här finns möjligheten att lära känna kollegor, nätverka och dela sina intressen. 

Alla nätverk förenas i Riverty United och har ett motto: 

VI lever Riverty Diversity! 

Nätverken är lika varierande som våra anställda. Det återspeglas i våra aktiviteter med allt från fotbollsmatcher, musik, löpning eller promenader, till gemensamt julbak där både yngre och äldre medarbetare är med. Det finns också kvinnogrupper och aktiviteter där personer med såväl synliga som icke-synliga funktionsnedsättningar kan delta. 

Nätverken är självklart öppna för ALLA anställda! 

Partners