Välj en kategori

Välj en kategori

SÖK

Dina värderingar,
Vårt ansvar

en kvinna står vid ett landskap med luftballonger i bakgrunden

Våra anställda kommer från

37

olika länder


Vi har minskat våra utsläpp med

40%

sedan 2018


Vår energiförbrukning per kvadratmeter har minskat med

28%

jämfört med 2018


Vårt ansvar

Corporate Responsibility är en del av Rivertys identitet. Styrda av vårt syfte, vår vision och vårt uppdrag, sätter vi människor i centrum i allt vi gör. Vi har utvecklat en strategi för Corporate Responsibility baserad på ESG-principen (Environmental, Social, and Governance) och utökat dess omfång till att fokusera på fem centrala områden: miljö, samhälle, medarbetare, kunder och ledning. Från miljöskydd till social påverkan och affärsmetoder som sätter människan i första rummet, säkerställer vi att våra handlingar gynnar alla. Följ med oss när vi omvandlar finansiella tjänster till en drivkraft för hållbar tillväxt och ekonomisk frihet.

Rivertys ESG ramverk består av fem områden, miljö, samhälle, anställda, kunder och ledning.

Utforska vår påverkan

Upptäck hur våra initiativ ger stöd till samhället, vårdar miljön och främjar ansvarsfull tillväxt.

En person scannar en QR-kod på en cykel

Miljö

För kommande generationer. Vårt mål är att uppnå klimatneutralitet senast år 2025, med fokus på att successivt minska koldioxidutsläppen med 50% jämfört med 2018.  

 

Fyra personer är samlade i ett mötesrum med laptops

Socialt

För människors välbefinnande. Vi främjar medvetna ekonomiska beslut för våra kunder, skapar en hälsosam och inkluderande arbetsplats för våra anställda och skapar ett positivt samhällsavtryck genom att stödja ekonomisk frihet och utbildning. 

 

En kvinna står framför en hög skyskrapa och blickar uppåt

Ledning

För ansvar i affärerna. Vi upprätthåller etiska och ansvarsfulla praxis, i linje med vår strategi för Corporate Responsibility. Vårt åtagande vägleder våra handlingar inom alla aspekter av vår verksamhet, vilket säkerställer transparens och förtroende. 

 

Vår påverkan i praktiken

Utforska ett urval av initiativ från våra fem centrala områden inom Corporate Responsibility.

En grön ikon med grå bakgrund visar ett växande träd

Miljö

Grön el på alla våra anläggningar. 

En korallfärgad ikon med grå bakgrund visar två människor

Kunder

Flexibla betalningar och transparenta avgifter stöttar våra kunder, tillsammans med support för att ekonomiskt komma tillbaka på rätt spår när det behövs. 

 

En rosa ikon med grå bakgrund symboliserar en människa

Anställda

Ett stödprogram för anställda som främjar hälsa och välbefinnande för vår personal. 

 

En rosa ikon med grå bakgrund visar tre människor

Samhälle

Ekonomisk utbildning genom vår Financial Academy för att möjliggöra medvetna ekonomiska beslut. 

 

En svart ikon med grå bakgrund symboliserar ledning

Ledning

Ett internt Corporate Responsibility-team fattar beslut och stärker våra insatser över alla enheter. 

En grön ikon med grå bakgrund visar ett växande träd

Miljö

Grön el på alla våra anläggningar. 

En korallfärgad ikon med grå bakgrund visar två människor

Kunder

Flexibla betalningar och transparenta avgifter stöttar våra kunder, tillsammans med support för att ekonomiskt komma tillbaka på rätt spår när det behövs. 

 

En rosa ikon med grå bakgrund symboliserar en människa

Anställda

Ett stödprogram för anställda som främjar hälsa och välbefinnande för vår personal. 

 

En rosa ikon med grå bakgrund visar tre människor

Samhälle

Ekonomisk utbildning genom vår Financial Academy för att möjliggöra medvetna ekonomiska beslut. 

 

En svart ikon med grå bakgrund symboliserar ledning

Ledning

Ett internt Corporate Responsibility-team fattar beslut och stärker våra insatser över alla enheter. 

Få mer insikter

Nyfiken på att läsa mer om våra hållbarhetsåtaganden? Du finner mer info hos Bertelsmann, vårt moderbolag. Där kan du hitta strategier, strukturer, ESG-rapporter, betyg samt policys relaterade till Corporate Responsibility.

En bild tagen uppifrån visar gröna trädkronor

Våra partners

Vi är stolta över att samarbeta med ansedda organisationer för att driva positiv förändring inom alla fem centrala områden av vår strategi för Corporate Responsibility.

Latest news

Riverty and Girlcode collaboration

Riverty and GirlCode collaborate to harness female talent in Tech & FinTech sectors

On the occasion of International Women's Day, Riverty and GirlCode are proud to announce a strategic collaboration to address the persistent gender disparity in Europe's tech and FinTech sectors, particularly in the rapidly evolving field of artificial intelligence (AI).