Vælg en kategori

Vælg en kategori

SØG

Mangfoldighed
er nøglen
til vores succes

En gruppe af forskellige mennesker taler sammen
Infografik med køn, seksuel identitet, alder, etnicitet med flere

Mangfoldighed, retfærdighed og inklusion

Mangfoldighed, retfærdighed og inklusion er ikke kun en social virkelighed hos Riverty. Vi ser det som en mulighed og nøglen til vores virksomheds succes. Fordi alt, hvad der gør os forskellige – det være sig oprindelse, alder, køn, seksuel orientering og identitet, mentale og fysiske evner, religiøse overbevisninger eller verdenssyn – er ligegyldigt, når bare man forfølger et fælles mål. 

Derfor er det en naturlig del af vores arbejde at sikre et arbejdsmiljø, der giver udtryk for mangfoldighed, tolerance, åbenhed og respekt for alle vores kolleger.

For vores engagement og aktiviteter modtog vi PrideChampion certification  i guld fra UHLALA Group. Og i juni 2022 modtog vi den prestigefyldte Max Spohr Award fra Völklinger Kreis for vores engagement i LGBTIQ+.

"Mangfoldighed, retfærdighed og inklusion er nøgleelementer i vores løbende udvikling af et medarbejder- og talentorienteret arbejdsmiljø. Vi tror fuldt og fast på disse tre værdier og vil ikke hvile på laurbærrene, før alle kolleger trives i det miljø, vi har skabt sammen. Det er sådan, vi udvikler os som virksomhed og bliver fintech-selskabet, hvor mennesket er i fokus."
Jan Altersten, CEO Riverty

Jan Altersten

CEO Riverty

"Mangfoldighed, retfærdighed og inklusion er en vigtig del af vores virksomhedskultur. Kernen er tolerance og et åbent arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Vi er fortalere for at værdsætte alle medarbejdere lige meget, uanset deres baggrund, køn, religion, fysiske tilhørsforhold, personlighed eller seksuelle orientering."
Michael Wagner, Riverty

Michael Wagner

Diversity, Equity & Inclusion Representative Riverty

Diversity@Work

Mange farverige snore FLETTES sammen til ét solidt reb, som vi alle trækker i SAMMEN: "DIVERSITY@WORK".

Vores vision:
Som global udbyder af finansielle tjenester ønsker vi at blive opfattet som en kulturelt mangfoldig, moderne, inkluderende, socialt ansvarlig og dermed attraktiv arbejdsgiver, både internt og eksternt.

Vores mission:
Som international virksomhed er vi fortalere for en åben og tolerant virksomhedskultur, der fremmer og kræver respektfuld interaktion mellem alle medarbejdere.

Snore i forskellige farver, som er flettet sammen til et reb

Riverty united -
vores medarbejdernetværk

I vores medarbejdernetværk har alle mulighed for at udveksle idéer med kolleger og deltage i fælles aktiviteter. De giver mulighed for at lære kollegerne at kende, netværke med dem og dele fælles interesser.

Alle netværk forenes under Riverty United og har ét motto:

WE live the Riverty Diversity!

Netværkene er lige så mangfoldige som vores medarbejdere selv. Dette afspejles i aktiviteterne, lige fra aktiv deltagelse i fodboldkampe med deltagelse af begge køn, musik, løb eller gåture, fælles julebagning med yngre og mere erfarne medarbejdere, kvindegrupper eller inkluderende deltagelse af personer med synlige og ikke-synlige handicap.

Netværkene er naturligvis åbne for ALLE medarbejdere.

Partnere