search
Kom igång

Inkassoprodukter
på nytt och bättre sätt

Mer än bara betalning och faktura – vi erbjuder finansiella lösningar som hjälper dig att uppnå något större.

Kvinna i gul tröja får via telefon information om Rivertys inkassoprodukter

Ger tillbaka människor deras ekonomiska frihet

Vi vet att livet ibland tar en krokig väg, med överraskningar man helst velat slippa. För dem som tycker det är svårt att hålla koll på köp och fakturor vill vi vara en kompass, med smarta digitala tjänster. För dem som halkat efter, missat betalningar eller till och med hamnat i ekonomisk knipa erbjuder vi rättvisa lösningar. Med oss blir det enkelt att återfå kontrollen över sina utgifter. Med rättvis kravhantering och inkasso går det att komma tillbaka till ekonomisk frihet.

Mer än inkassoprodukter. Så kan vi hjälpa dig.

Två kvinnor ute i naturen, glada över att ha fått till en bra inkassolösning med Riverty

Inkasso

Vi jobbar med individuella lösningar för en smart och rättvis inkassoprocess. Genom att skapa en positiv upplevelse bevarar vi den goda kundrelationen.

Kvinna med mobiltelefon läser om Rivertys inkassoprodukter

Förfallna fordringar

Sälj dina fordringar: Vi tar över risken – du får snabbt likviditet till ditt företag.

En avkopplad man ligger på en strand och blickar upp i skyn

Internationell inkasso

Att hantera internationella fordringar är komplext. Vi är experter på gränsöverskridande kundrelationer, över hela världen.

Tillförlitlig rådgivare med branschexpertis

Vi vet hur olika branscher skiljer sig åt och att deras behov ser olika ut. Vi är en beprövad rådgivare för våra kunder med åratal av goda relationer bakom oss. Vi har branschexpertis inom e-handel, mobilitet, finansiella tjänster och samhällsservice. Våra experter hjälper dig att hitta den dolda potentialen i din kravhantering anpassat till din bransch och lokala marknad 

Upplev fördelarna med Rivertys inkassoprodukter

Inkasso som verkligen gör skillnad.


Bygg goda relationer

Vi skapar en positiv upplevelse som gör att kunden stannar kvar under hela livscykeln. Även när det har funnits betalningssvårigheter.


Rättvis inkasso

Vi gör det möjligt för människor att ta hand om sin ekonomi på ett mer hållbart sätt.


Tänk globalt, agera lokalt

Överlåt komplexa internationella processer till oss. Vi jobbar över landsgränser och samarbetar med betrodda lokala partners.


Utvecklar innovativa produkter

Vi tar fram smarta digitala inkassoprodukter och utvecklar framtidens finansiella tjänster.


Digitalt, automatiskt, effektivt

Våra digitala och integrerade lösningar skyndar på och förenklar administrativa processer. Rapportering och självbetjäningsportaler skapar transparens.


Förbättrad likviditet

Vi ger dig bättre ekonomisk flexibilitet. Vi gör det möjligt för ditt företag att växa och uppnå bättre resultat.

Hör av dig för att få veta mer om våra inkassoprodukter!

Är du redo för en ny era av finansiella tjänster? Vi får tillbaka dina kunder in i livscykeln. Det gör vi genom att fokusera på människor och rättvis inkasso. Digitalt. Internationellt. Integrerat.

En leende kvinna i grå tröja tittar i sin mobiltelefon