search
Kundservice

Kontaktuppgifter

enligt paragraf 5 Telemediengesetz (TM)

Webbplatsens ägare

Riverty Group GmbH Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden | Tyskland
Telefon: +49 (0) 7221/50 40-0
Webbplats: www.riverty.com

Huvudkontor: Baden-Baden
Amtsgericht Mannheim HRB 202547
Momsregistreringsnummer: DE 814491108
Ledning: Volker Bornhöft, Björn Niederfranke, Oliver Kuhaupt, Dr. Teresa Schlichting
Innehåll: Florian Haubold, Marketing & Communications
Juridiska frågor: dataprotection@riverty.com

Friskrivning
Allt innehåll på internet har genomgått en grundlig utvärdering av noggrannheten avseende moraliska och materiella standarder. Vi arbetar ständigt med att förbättra och uppdatera vår närvaro på internet. Vi frånsäger oss dock allt ansvar som kan uppstå till följd av att du använder eller förlitar dig på att informationen eller länkarna på webbplatsen är korrekta. Riverty Group GmbH tillhandahåller all information nedan utan ansvar och/eller garanti, oavsett om den är uttrycklig eller underförstådd. Riverty Group GmbH frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuella åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder till följd av innehållet på webbplatsen. Din enda gottgörelse för missnöje med något av innehållet är att avstå från att använda webbplatsen, såvida inte annat föreskrivs i nationell lagstiftning. Allt innehåll som är inbäddat på denna webbplats (t.ex. via länkar, iframes, banners etc.) ligger helt på respektive ägares ansvar och kan vara utanför Riverty Group GmbH:s kontroll. Sådant innehåll är synligt märkt som ”externt”. Alla sådana länkar har utvärderats avseende våra moraliska och materiella standarder, inklusive brott mot strafflagstiftning, före den första inbäddningen. Med tanke på länkarnas natur är Riverty Group GmbH inte ansvarigt för innehållet på sådana webbplatser, gör inga utfästelser om sådana webbplatser, kan inte garantera deras praxis när det gäller datasekretess och godkänner inte nödvändigtvis eller godkänner inte information, material, produkter eller tjänster som finns på eller är tillgängliga via sådana webbplatser. Du bekräftar och samtycker till att din länkning till andra webbplatser, din användning av sådana webbplatser och din användning av information, material, produkter och tjänster som erbjuds av sådana webbplatser sker helt på egen risk.

Denna ansvarsfriskrivning gäller även för de närstående företag som anges nedan.

Copyright
Copyright 2022 / Riverty Group GmbH förbehålles. Allt material som finns på denna webbplats, inklusive text, bilder, logotyper och/eller annat material (gemensamt kallat ”innehåll”), och alla immateriella rättigheter till detta, inklusive upphovsrätt, varumärken, servicemärken, handelsnamn och varubeteckningar, ägs av Riverty Group GmbH eller dess dotterbolag. Du samtycker till att inte kopiera, reproducera, återpublicera, överföra, ändra eller distribuera något av innehållet på webbplatsen, förutom för personligt, icke-kommersiellt bruk, utan föregående skriftligt godkännande från Riverty Group GmbH. Dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, medier och tekniker som finns nu eller utvecklas härefter. Denna försäkran inkluderar allt Innehåll som är inbäddat på denna webbplats och som ägs av en annan licensgivare.

 

Licenserade rättigheter
På den här webbplatsen används bilder av Fotolia (https://de.fotolia.com), Adobe Stock (https://stock.adobe.com), Stockphoto och gettyimages. Denna licensiering gäller även för de dotterbolag som anges nedan.

Sociala medier
Detta gäller även för följande profiler på sociala medier:

Instagram
https://www.instagram.com/riverty.de/
https://www.instagram.com/riverty.nl/
https://www.instagram.com/riverty.se/
https://www.instagram.com/riverty.dk/
https://www.instagram.com/riverty.no/
https://www.instagram.com/riverty.fi/

Facebook
https://fb.me/rivertycom
https://fb.me/rivertyde
https://fb.me/rivertynl

TikTok
https://www.tiktok.com/@riverty_de
https://www.tiktok.com/@riverty_nl

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/riverty/

Xing
https://www.xing.com/pages/riverty

Twitter
https://twitter.com/RivertyCom

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCsaIu206uBTBmuGb67PS50w/playlists

Juridiska personer

Riverty GmbH (tidigare Arvato Payment Solutions GmbH)

Gütersloher Straße 123
33415 Verl

Telefon: +49 (0)30 76239239
E-post: aps@riverty.com

Obs! För konsumentförfrågningar till Rivertys kundtjänst, använd kontaktuppgifterna på din Riverty-faktura eller läs här.

Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh, HRB 9923
Momsregistreringsnummer: DE 815539954
Ledning: Marc Pittig, Oliver Kuhaupt

Bankinformation: Commerzbank AG, Gütersloh
IBAN: DE89 4784 0065 0158 3590 00
BIC: COBA DEFF XXX

Använd endast de uppgifter som anges i fakturan/betalningsinstruktionerna för din betalning.

Tillsynsmyndighet:
BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bank- och försäkringsbolag

Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

Riverty GmbH är ett internationellt betalningsinstitut som tillhandahåller PSD2-kompatibla betalningstjänster som är tillåtna av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Riverty Services GmbH (tidigare Paigo GmbH)

Gütersloher Straße 123
33415 Verl
Telefon: +49 (0) 5246–905-1000
Fax: +49 (0) 5246 905-5000
E-post: info@riverty.com

Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh, HRB 10100
Momsregistreringsnummer: DE 241977674
Ledning: Jörg Senge, Florian Lampe

Kvalificerade personer enligt paragraf 12 stycke 4 RDG: Dr Christian Behrens, Axel Kulick, Jörg Senge

Aufsichtsbehörde/Zulassungsbehörde im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes ist der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm, Heßlerstraße 53, 59 065 Hamm, Tyskland

Medlem i Federal Association of German Debt Collection Companies (BDIU)

Gothia AS

Kongens gate 6, 0153 Oslo, Norge
Postboks 115 Sentrum, 7901 Rørvik, Norge
Telefon: + 47 74 36 68 00
E-post: info.no@gothiagroup.com

Registreringsnummer: 957 294 227
Ledning: Kjell-Rune Birkelund, Jan Altersten, Per Henning Rauan, Ann-Charlotte Elisabeth Olofsson

Tillsynsmyndighet: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Ledamot av Hovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

Riverty Norway AS (tidigare Arvato Finance AS)

Kongens gate 6, 0153 Oslo, Norge
Postboks 331 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: + 47 22 87 89 70
E-post: finance.no@riverty.com

Registreringsnummer: 994 210 130
Ledning: Kjell-Rune Birkelund, Ole-Petter Tennfjord, Per Henning Rauan, Ann-Charlotte Elisabeth Olofsson, Jan Altersten, Petter Testmann-Kock

Tillsynsmyndighet: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Ledamot av Hovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

Riverty Group Norway AS (tidigare Gothia Holding AS)

Kongens gate 6, 0153 Oslo, Norge
Postboks 331 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: + 47 22 87 89 70
E-post: finance.no@riverty.com

Registreringsnummer: 989 163 795
Ledning: Jan Altersten, Ann-Charlotte Elisabeth Olofsson, Per Henning Rauan
Tillsynsmyndighet: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Riverty Denmark A/S (tidigare Arvato Finance A/S)

Østbanegade 55, 2. tv, 2100 Köpenhamn Ø
Telefon: +45 70272795
E-post: finans.dk@riverty.com

Registreringsnummer: 34207291
Ledning: Claus Vesterager, Kjell-Rune Birkelund, Ann-Charlotte Elisabeth Olofsson, Jan Altersten

Tillsynsmyndighet: Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 Köpenhamn K

Medlem i Finans og Leasing, Torveporten 2, 2500 Valby

Dansk Kreditråd, Brogade 19L, 4600 Køge

Riverty Services Denmark A/S (tidigare Gothia A/S)

Østbanegade 55, 2. tv, 2100 Köpenhamn Ø
Telefon: +45 38418000
E-post: info@gothia.dk

Registreringsnummer: 26549132
Ledning: Claus Vesterager, Kjell-Rune Birkelund, Ann-Charlotte Elisabeth Olofsson, Jan Altersten
Tillsynsmyndighet: Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 Köpenhamn K

Medlem i Dansk Inkassobrancheforening, C/O Dansk Erhverv, Børsen, 1217 Köpenhamn K

Riverty Services Austria GmbH

Karl-Popper-Straße 2/Top 6, 1100 Wien
Telefon: +43 (0) 1 503 64 90
Fax: +43 (0) 1 503 64 90-968
E-post: info.at@riverty.com

Registreringsdomstol: Handelsgericht Wien
Registreringsnummer: 148689k
Momsregistreringsnummer: ATU41275801
Verkställande direktörer Oliver Kuhaupt, Thomas Augustin 

Verksamhetens syfte: Inkassobyrå

Kammartillhörighet: Handelskammaren – Avsnittet Fastigheter och kapitalförvaltare. Myndighet enligt EKG (E-handelslagen): Stadsdelskontoret i 10:e distriktet

Tillämpliga handels- eller branschregler: GewO, regler för professionellt uppförande och praxis för inkassoföretag
Tillämpliga rättsliga bestämmelser: www.ris.bka.gv.at, www.wko.at

Ledamot i Austrian Collection Association (IVÖ)

 

BFS Finance GmbH

Carl Bertelsmann-Str. 23
33332 Gütersloh
Telefon: +49 (0) 5241 80-43199
Fax: +49 (0) 5241 80-43130
E-post: bfs.finance@bertelsmann.de


Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh, HRB 3823
Momsregistreringsnummer: DE 812731086
Ledning: Rudolf Gellrich, Hendrik Lamers

Kvalificerad person enligt paragraf 12 stycke 4 RDG: Stefan Lang
Tillsynsmyndighet/registreringsmyndighet i den mening som avses enligt Juridiska tjänster

Aufsichtsbehörde/Zulassungsbehörde im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes ist der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm, Heßlerstraße 53, 59 065 Hamm, Tyskland.

BFS finance GmbH har tillstånd att tillhandahålla finansiella tjänster av den federala finansinspektionen (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Dataskyddsmyndighet
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Tyskland
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

BFS Health Finance GmbH

Hülshof 24
44369 Dortmund, Tyskland
Telefon: +49 (0) 800 – 447 32 54 (kostnadsfritt)
Fax: +49 (0) 231 – 945 362-888
E-post: kontakt@meinebfs.de

Handelsregister: Amtsgerisch Dortmunds, HRB 19282
Momsregistreringsnummer: DE125131758
Ledning: Jörg Schnelle, Christian Franz, Martin Nokaj

Behörig person enligt paragraf 12 stycke 4 RDG: Julia Neeb
Tillsynsmyndighet/registreringsmyndighet i den mening som avses enligt Juridiska tjänster

Aufsichtsbehörde/Zulassungsbehörde im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes ist der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm, Heßlerstraße 53, 59 065 Hamm, Tyskland.

BFS health finance GmbH har tillstånd att tillhandahålla finansiella tjänster av den tyska federala finansinspektionen (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Riverty Administration Services GmbH (tidigare BFS finance Münster GmbH)

Höltenweg 35
48155 Münster, Tyskland

Handelsregister: Amtsgericht Münster – HRB 603
Momsregistreringsnummer: DE 813 263 025
Ledning: Kay Sebastian Dallmann, Volker Bornhöft, Florian Haubold

Riverty Tech OÜ (tidigare AFS IT Services Estonia OÜ)

Telliskivi 60, II Byggnad
10412 Harju län, Tallinn

Handelsregister: Tingsrätten i Harju – 14530871
Momsregistreringsnummer: EE102087316
Verkställande direktörer Anni-Bessie Kitt, Björn Niederfranke, Kristjan Haavik

E-post: tech-EE.Administration@riverty.com

Riverty Services Ireland Limited (tidigare Arvato FS Ireland Limited)

Talent Garden Building, Claremont Avenue
D11YNR2 Glasnevin
Dublin 11

Handelsregister: Dublin – 628274
Momsregistreringsnummer: IE 355 62 73SH
Ledning: Gilian Marcella Semple, Alan McMahon

Riverty Finland Oy (tidigare Gothia Oy)

PL 414, 00101 Helsingfors, Finland
Telefon: + 358 (0)20 722 9440
E-post: info.fi@riverty.com

Handelsregister: Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), 00091 PRH, Finland.
Momsregistreringsnummer: 1730113-3
Ledning: Jan Altersten, Dennis Blennskog, Ann-Charlotte Olofsson, Harri Kanerva
Tillsynsmyndighet/registreringsmyndighet: Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), PL 1, 13035 AVI, Finland

Riverty Sweden AB (tidigare Arvato Finance AB)

Box 1143
432 15 Varberg
Telefon: +46 (0)340- 66 44 00
E-post:info.se@riverty.com

Företagets säte: Varberg
Organisationsnummer: 556495-1704
Momsregistreringsnummer: SE556495170401
Verkställande direktörer Gert-Olof Dennis Blennskog, Jan Joakim Altersten 

Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen

Riverty Group Sweden AB (tidigare Arvato Holding AB)

Torsgatan 26
SE-113 21 Stockholm
Telefon: +46 (0)340 66 44 00
Registrerat kontor: Varberg

Organisationsnummer: 556762-6766.
Momsregistreringsnummer: SE556762676601
Verkställande direktörer: Jan Joakim Altersten, Julia Lannerheim

Riverty Services Netherlands B.V. (tidigare Infoscore Nederland B.V.)

K R Poststraat 90 5, 8441 ER Heerenveen
Handelsregister: Meaux – 878 793 124
Momsregistreringsnummer: NL854693026B01
Verkställande direktörer Pascal Neijman, Rene Keijzer

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 93374
2509AJ Den Haag