search
Kom i gang

Mangfold er
nøkkelen til suksess

Mangfold er nøkkelen til suksess
Grafisk utforming av våre fokusområder innen mangfold

Mangfold, likeverd og inkludering

Mangfold, likeverd og inkludering (Diversity, Equity & Inclusion –DEI) er ikke bare en realitet hos Riverty. Vi ser det som en mulighet og nøkkelen til selskapets suksess. Fordi alt som gjør oss forskjellige fra hverandre – enten det er opprinnelse, alder, kjønn, seksuell legning og identitet, mentale og fysiske evner, religiøs tro eller verdenssyn – blir uviktig når folk strekker seg mot et felles mål. 

Derfor er det en naturlig del av arbeidet vårt å sikre et arbeidsmiljø med mangfold, toleranse, åpenhet og respekt for alle våre kolleger.

Vi har mottat PrideChampion certification i gull fra UHLALA Group for vårt engasjement og våre aktiviteter. I juni 2022 mottok vi også den prestisjetunge Max Spohr Award fra Völklinger Kreis for vårt LGBTIQ+-engasjement.

«Mangfold, likeverd og inkludering er nøkkelelementer i vår kontinuerlige utvikling for et arbeidsmiljø som er person- og talentorientert. Vi vil ikke slå oss til ro før alle kollegene våre kan blomstre i det miljøet vi har skapt sammen. Slik utvikler vi oss som selskap og blir fintech-selskapet som setter mennesket i fokus»
Jan Altersten, CEO Riverty

Jan Altersten

CEO Riverty

«Mangfold, likeverd og inkludering er en viktig del av bedriftskulturen vår. Det handler om toleranse og å skape et åpent arbeidsmiljø for alle mennesker. Vi setter et eksempel for å verdsette alle ansatte likt, uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, fysisk tilstand, personlighet eller seksuell legning»
Michael Wagner, Diversity, Equity & Inclusion Representative, Riverty

Michael Wagner

Diversity, Equity & Inclusion Representative, Riverty

Diversity@Work

Mange fargerike tråder SAMLES i ett solid rep som vi bruker til å trekke SAMMEN mot et felles mål: «DIVERSITY@WORK»

Vår visjon:
Som en global leverandør av finansielle tjenester ønsker vi å bli oppfattet som en kulturelt mangfoldig, moderne, inkluderende, sosialt ansvarlig og dermed attraktiv arbeidsgiver.

Vårt oppdrag:
Som et internasjonalt selskap fremhever vi en åpen og tolerant bedriftskultur som krever respektfull samhandling mellom alle ansatte.

Strand of colorful threads showing diversity at work

Riverty United
Våre
medarbeidernettverk

I vårt medarbeidernettverk har alle mulighet til å utveksle ideer med kolleger og delta i felles aktiviteter. Det gir muligheter til å bli kjent med kolleger, bygge nettverk og dele felles interesser.

Alle nettverk samles under Riverty United og har ett motto:

WE live the Riverty Diversity!

Nettverkene er like mangfoldige som de ansatte selv. Dette gjenspeiles i aktivitetene – fra aktiv deltakelse i CSD-er, å spille fotball på tvers av kjønn, skape musikk, løpe- eller gåturer – til felles julebakst mellom yngre og mer erfarne medarbeidere, til kvinnegrupper eller inkluderende deltakelse av personer med synlige og ikke-synlige funksjonshemninger.

Nettverkene er naturligvis åpne for ALLE ansatte.

Samarbeidspartnere