Velg en kategori

Velg en kategori

SØK

Mangfold er
nøkkelen til suksess

Mangfold er nøkkelen til suksess
Grafisk utforming av våre fokusområder innen mangfold

Mangfold, likeverd og inkludering

Mangfold, likeverd og inkludering (Diversity, Equity & Inclusion –DEI) er ikke bare en realitet hos Riverty. Vi ser det som en mulighet og nøkkelen til selskapets suksess. Fordi alt som gjør oss forskjellige fra hverandre – enten det er opprinnelse, alder, kjønn, seksuell legning og identitet, mentale og fysiske evner, religiøs tro eller verdenssyn – blir uviktig når folk strekker seg mot et felles mål. 

Derfor er det en naturlig del av arbeidet vårt å sikre et arbeidsmiljø med mangfold, toleranse, åpenhet og respekt for alle våre kolleger.

Vi har mottat PrideChampion certification i gull fra UHLALA Group for vårt engasjement og våre aktiviteter. I juni 2022 mottok vi også den prestisjetunge Max Spohr Award fra Völklinger Kreis for vårt LGBTIQ+-engasjement.

«Mangfold, likeverd og inkludering er nøkkelelementer i vår kontinuerlige utvikling for et arbeidsmiljø som er person- og talentorientert. Vi vil ikke slå oss til ro før alle kollegene våre kan blomstre i det miljøet vi har skapt sammen. Slik utvikler vi oss som selskap og blir fintech-selskapet som setter mennesket i fokus»
Jan Altersten, CEO Riverty

Jan Altersten

CEO Riverty

«Mangfold, likeverd og inkludering er en viktig del av bedriftskulturen vår. Det handler om toleranse og å skape et åpent arbeidsmiljø for alle mennesker. Vi setter et eksempel for å verdsette alle ansatte likt, uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, fysisk tilstand, personlighet eller seksuell legning»
Michael Wagner, Diversity, Equity & Inclusion Representative, Riverty

Michael Wagner

Diversity, Equity & Inclusion Representative, Riverty

Diversity@Work

Mange fargerike tråder SAMLES i ett solid rep som vi bruker til å trekke SAMMEN mot et felles mål: «DIVERSITY@WORK»

Vår visjon:
Som en global leverandør av finansielle tjenester ønsker vi å bli oppfattet som en kulturelt mangfoldig, moderne, inkluderende, sosialt ansvarlig og dermed attraktiv arbeidsgiver.

Vårt oppdrag:
Som et internasjonalt selskap fremhever vi en åpen og tolerant bedriftskultur som krever respektfull samhandling mellom alle ansatte.

Strand of colorful threads showing diversity at work

Riverty United
Våre
medarbeidernettverk

I vårt medarbeidernettverk har alle mulighet til å utveksle ideer med kolleger og delta i felles aktiviteter. Det gir muligheter til å bli kjent med kolleger, bygge nettverk og dele felles interesser.

Alle nettverk samles under Riverty United og har ett motto:

WE live the Riverty Diversity!

Nettverkene er like mangfoldige som de ansatte selv. Dette gjenspeiles i aktivitetene – fra aktiv deltakelse i CSD-er, å spille fotball på tvers av kjønn, skape musikk, løpe- eller gåturer – til felles julebakst mellom yngre og mer erfarne medarbeidere, til kvinnegrupper eller inkluderende deltakelse av personer med synlige og ikke-synlige funksjonshemninger.

Nettverkene er naturligvis åpne for ALLE ansatte.

Samarbeidspartnere