Selecteer een categorie

Selecteer een categorie

ZOEKEN

Diversiteit als essentieel
onderdeel van ons succes

Vrouw kijkt in de lucht
Tegels die het geslacht, de seksuele identiteit, leeftijd, etniciteit, ras en handicap beschrijven

Diversity, Equity & Inclusion

Voor Riverty zijn diversiteit, gelijkheid & inclusiviteit (Diversity, Equity & Inclusion, DEI) niet enkel een maatschappelijke realiteit. Wij zien het als een kans en als essentieel voor het succes van ons bedrijf. Omdat alles waardoor mensen van elkaar verschillen - of het nu gaat om afkomst, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur en identiteit, geestelijke en lichamelijke capaciteiten, religieuze overtuigingen of wereldbeeld - onbelangrijk wordt wanneer mensen een gezamenlijk doel nastreven. 

Daarom is het een integraal onderdeel van ons werk om voor een werkomgeving te zorgen waaruit diversiteit, tolerantie, openheid en respect voor al onze collega's blijkt. 

Voor onze inspanningen en activiteiten hebben we ook de PrideChampion onderscheiding°in goud van de UHLALA Group ontvangen. In juni 2022 hebben we voor onze inzet voor LGBTIQ+ de prestigieuze Max Spohr Award van de Völklinger Kreis ontvangen.

"Diversity, Equity and Inclusion are key elements in our continuing development for a people and talent oriented working environment. We truly believe in DEI and will not rest until every colleague is able to thrive in the environment we create together. In doing so, we evolve as company and become the most human centric FinTech."

Jan Altersten

CEO Riverty

"At Riverty, diversity and inclusion are more than just words – they're the very essence of how we operate. Woven into our strategy, they guide everything from how we develop our products to how we support our colleagues' personal growth. We firmly believe that embracing diverse perspectives is key to innovation and solving our customers' challenges effectively, and are dedicated to ensuring that everyone feels valued and heard at Riverty."
Teresa Schlichting

Teresa Schlichting

CPCO Riverty

Diversity@Work

Veel kleurrijke individuele draden SAMEN vormen een stevig touw dat we SAMEN trekken: "DIVERSITY@WORK".

Onze visie:
Als wereldwijde financiële dienstverlener willen we gezien worden als een cultureel diverse, moderne, inclusieve, maatschappelijk verantwoorde en dus aantrekkelijke onderneming, zowel intern als extern.

Onze missie:
Als internationaal bedrijf pleiten we voor een open en tolerante bedrijfscultuur die respectvolle interactie tussen alle medewerkers bevordert en eist.

Strand of colorful threads showing diversity at work

Riverty United
onze medewerkersnetwerken

Dankzij onze medewerkersnetwerken heeft iedereen de mogelijkheid om met collega's ideeën uit te wisselen en deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Ze bieden de mogelijkheid nieuwe collega's te leren kennen, te netwerken en om gezamenlijke interesses te delen. 

Alle netwerken komen samen in Riverty United en hebben hetzelfde motto: 

WE live the Riverty Diversity! 

De netwerken zijn net zo divers als onze werknemers zelf. Dit is terug te zien in de activiteiten; van actieve deelname in CSD's, gemengde voetbalwedstrijden, muziek maken, hardlopen of wandelen, tot gezamenlijke bakactiviteiten rond Kerst waar zowel jongere als meer ervaren werknemers aan mee doen. Er zijn ook vrouwengroepen en activiteiten waaraan mensen met zichtbare en niet-zichtbare beperkingen aan kunnen deelnemen. 

De netwerken staan uiteraard open voor ALLE medewerkers. 

Partners