search
Kom igång

Internationell inkasso

Upplev den perfekta kombinationen: Lokal expertis och en automatiserad inkassoplattform.

En man ligger avslappnad på en strand efter att ha fått hjälp med utlandsinkasso för sitt företag

Antal transaktioner per månad

12 miljoner


Vi hjälper dig med inkasso i fler än

20 länder
Vi hanterar enkelt

10 valutor


Utlandsinkasso med Riverty

För oss innebär internationell inkasso att förstå kulturella skillnader och olika marknadsvillkor. Vi tänker globalt och agerar lokalt genom att stötta dig när det gäller lagar, administration, teknisk integration och transparens. Vi förenklar internationell inkasso med vår innovativa plattform.

Tre personer i en diskussion om utlandsinkasso

Använd vår skalbara inkassoplattform

Med vår plattform tillhandahåller vi ett automatiserat gränssnitt för dataöverföring mellan dig och våra internationella inkassobyråer. Det säkerställer skalbarhet, transparens, datakvalitet och informationssäkerhet. Det är enkelt att lägga till ytterligare länder – med högsta internationella säkerhetsstandard.

En man med glasögon tittar upp och ler

Dra nytta av centraliserad inkassohantering

En central kontaktpunkt – ett kontrakt: Riverty förenklar arbetet och minskar de administrativa kostnaderna. Vi tar hand om uppkopplingen centralt och samordnar löpande operativa undersökningar med lokala partners.

En kvinna i gul tröja sitter vid en dator

Se KPI:er för flera länder

Transparent och enhetlig rapportering via vår webbaserade rapporterings- och analysinstrumentpanel. Den ger dig alltid en överblick över dina KPI:er när det gäller obetalda fordringar. Jämför resultaten för olika länder.

En man sitter på en flygplats och tittar i en ipad
Tre personer i en diskussion om utlandsinkasso
En man med glasögon tittar upp och ler
En kvinna i gul tröja sitter vid en dator
En man sitter på en flygplats och tittar i en ipad

Utlandsinkasso med Riverty

För oss innebär internationell inkasso att förstå kulturella skillnader och olika marknadsvillkor. Vi tänker globalt och agerar lokalt genom att stötta dig när det gäller lagar, administration, teknisk integration och transparens. Vi förenklar internationell inkasso med vår innovativa plattform.

Använd vår skalbara inkassoplattform

Med vår plattform tillhandahåller vi ett automatiserat gränssnitt för dataöverföring mellan dig och våra internationella inkassobyråer. Det säkerställer skalbarhet, transparens, datakvalitet och informationssäkerhet. Det är enkelt att lägga till ytterligare länder – med högsta internationella säkerhetsstandard.

Dra nytta av centraliserad inkassohantering

En central kontaktpunkt – ett kontrakt: Riverty förenklar arbetet och minskar de administrativa kostnaderna. Vi tar hand om uppkopplingen centralt och samordnar löpande operativa undersökningar med lokala partners.

Se KPI:er för flera länder

Transparent och enhetlig rapportering via vår webbaserade rapporterings- och analysinstrumentpanel. Den ger dig alltid en överblick över dina KPI:er när det gäller obetalda fordringar. Jämför resultaten för olika länder.

"Riverty står för höga kvalitets- och säkerhetsstandarder. Ni sätter alltid kunden i fokus och tar ett steg längre när det gäller att stötta oss i att stärka kundrelationer. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Riverty och optimera våra processer ännu mer."
David Quinn testimonial

David Quinn

Head of Global Seller Risk Operations, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Inse fördelarna | Internationell inkasso med Riverty


En kontaktpunkt

Vi är din internationella inkassobyrå, vilket innebär att vi samordnar lokala inkassotjänster och integrerar dem i alla arbetsflöden.


Lokalt och rättvist

Dina kunder får rättvis och professionell inkasso – personlig och på sitt lokala språk. Självfallet följer vi lokala bestämmelser.


Lättförståeliga rapporter

Vi levererar enhetliga och informativa rapporter. Du får en bra överblick och kan enkelt jämföra inkassoprocesserna i varje land.

Lämna de komplexa internationella processerna till oss!

Vi kan regelverken i olika länder och gör det enkelt för dina kunder att betala sina obetalda fordringar – oavsett i vilket land de har sin verksamhet.

En leende kvinna i grå tröja tittar i sin mobiltelefon