Valitse kategoria

Valitse kategoria

HAE

Moninaisuus on menestyksemme perusta

Henkilöt istuvat pöydässä ja puhuvat keskenään
X

Moninaisuus, tasapuolisuus ja osallistavuus

Moninaisuus, tasapuolisuus ja osallistavuus on Rivertylle muutakin kuin vain sosiaalinen tosiseikka. Pidämme sitä yrityksemme menestyksen mahdollistajana. Sillä kaikki, mikä tekee meistä erilaisia – olipa kyse sitten alkuperästä, iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja identiteetistä, henkisistä ja fyysisistä kyvyistä tai uskonnollisesta vakaumuksesta ja maailmankuvasta – on merkityksetöntä, kun me pyrimme kohti yhteistä tavoitetta. 

Sen vuoksi on luonnollista, että me haluamme luoda sellaisen työympäristön, jossa näkyvät moninaisuus, suvaitsevaisuus, avoimuus ja kunnioitus kaikkia kollegoita kohtaan.

Sitoutumisestamme ja aktiviteeteistamme olemme myös saaneet kultaisen PrideChampion certification UHLALA Groupilta. Kesäkuussa 2022 saimme myös arvostetun Max Spohr Award palkinnon Völklinger Kreisilta sitoutumisestamme LGBTIQ+-työntekijöiden yhdenvertaisuuteen.

"Moninaisuus, tasapuolisuus ja osallistavuus ovat tärkeitä osasia jatkuvassa ihmisläheisen ja taitoihin keskittyvän työympäristön kehityksessä. Uskomme vahvasti moninaisuuteen, tasapuolisuuteen ja osallistavuuteen. Emme lepää ennen kuin kaikki työntekijämme voivat loistaa yhdessä luomassamme ympäristössä. Siten me kehitymme yrityksenä ja meistä voi tulla markkinoiden ihmisläheisin FinTech-yritys."
Jan Altersten, CEO Riverty

Jan Altersten

CEO Riverty

"Moninaisuus, tasapuolisuus ja osallistavuus ovat erottamaton osa yrityskulttuuriamme. Pohjimmiltaan siinä on kyse suvaitsevaisuudesta sekä avoimen työympäristön luomisesta kaikille. Me puolustamme jokaisen työntekijän oikeutta tasapuoliseen kohteluun taustasta, sukupuolesta, uskonnosta, fyysisistä ominaisuuksista, persoonallisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta."
Michael Wagner, Diversity, Equity & Inclusion Representative, Riverty

Michael Wagner

Diversity, Equity & Inclusion Representative Riverty

Diversity@Work

Monet värikkäät langat YHDISTYVÄT yhdeksi suureksi köydeksi, jota me kaikki vedämme YHDESSÄ. "DIVERSITY@WORK"

Visiomme:
Olemme maailmanlaajuisesti toimiva rahoituspalveluiden tarjoaja. Haluamme, että meidät nähdään kulttuurisesti monipuolisena, modernina, osallistavana, sosiaalisesti vastuullisena ja siten houkuttelevana työnantajana sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella.

Missiomme:
Kansainvälisenä yrityksenä me puhumme avoimen ja suvaitsevaisen yrityskulttuurin puolesta, joka edistää ja vaatii kunnioittavaa vuorovaikutusta kaikkien työntekijöiden välillä.

Värikkäät langat työpaikan moninaisuuden symbolina

Riverty united -
työntekijäverkostomme

Työntekijäverkostoissamme kaikilla on mahdollisuus jakaa ideoita muiden kanssa ja osallistua yhteisiin aktiviteetteihin. Ne tarjoavat mahdollisuuden tutustua kollegoihin, verkostoitua ja käsitellä yhteisiä mielenkiinnon kohteita.

Kaikki verkostot ovat yhdessä nimeltään Riverty United, ja niillä on sama motto:

WE live the Riverty Diversity!

Verkostot ovat yhtä moninaisia kuin työntekijämmekin. Se näkyy myös aktiviteeteissa, aina aktiivisesta arvopaperikeskusten toimintaan osallistumisesta sukupuolirajat ylittävään jalkapalloon, musiikin tekemiseen, juoksuun ja kävelyyn, yhteiseen joululeivontaan nuorten ja kokeneempien työntekijöiden välillä, naisten ryhmiin ja näkyvistä tai näkymättömistä vammoista kärsivien henkilöiden aktiiviseen osallistumiseen.

Verkostot ovat tietenkin avoimia KAIKILLE työntekijöille.

Kumppanit