search
Kom igång

Hantering av utestående fordringar för energileverantörer

Mer ekonomisk stabilitet tack vare Rivertys hantering av fordringar

Effektiv hantering av fordringar
för energileverantörer

 

Högre levnadskostnader och ökade priser på el, vatten och gas påverkar ekonomin för många människor. För dina kunder ökar risken att hamna i ekonomiska svårigheter och att inte kunna betala sina räkningar.   

Energileverantörer väntar sig därför kraftigt försenade eller uteblivna betalningar. Som ett resultat påverkas kassaflödet och utgifterna för hantering av fordringar i allt högre grad. För att säkerställa likviditeten i dessa tuffare tider krävs extraordinära lösningar. Det måste finnas en inkassoprocess som förbättrar återbetalningsgraden och fokuserar på kunderna. En optimerad kundhantering och en effektiv hantering av fordringar behövs.   

Efter att ha samarbetat som inkassopartner i årtionden med flera energiföretag och regionala elbolag i DACH-regionen och Europa har vi unik expertis när det gäller att kräva in utestående fordringar i hela leverantörskedjan. Rättvist för dina kunder. Effektivt för dig.  

Rivertys hantering av fordringar – digitalt och rättvist  

Tack vare smarta algoritmer, erfarenheter från miljontals kunder och kommunikation i alla kanaler, anpassar vi inkassoprocesserna på ett rättvist sätt. Vi kan ta fram skräddarsydda återbetalningsalternativ som uppfyller dina kunders behov. 

 

Mer likviditet genom inkasso och fakturaköp 

Med rättvist inkasso och genom att sälja dina fakturor får du bättre likviditet. Vår kundfokuserade inkassoprocess säkerställer snabbare återbetalningar. Sälj dina utestående fordringar till oss så får du betalt omedelbart efter att avtalet har upphört. Vi tar risken för uteblivna betalningar. 

 

Transparens tack vare en bra överblick   

Våra slutkunder har tillgång till vår kundportal. Samtidigt erbjuder vi dig en klientportal. Du kan få detaljerade analyser och rapporter om dina fordringar via din personliga dashboard. Det gör att du alltid har en bra översikt över återbetalningar, resultat och status för enskilda inkassoärenden. 

Vi kan energi

Vi erbjuder inte bara inkasso utan ser också till att energiföretagen kan hantera dagens och morgondagens utmaningar.

Över

20 års

erfarenhet av energibranschen


Cirka

195 000

nya överföringar per år


Cirka

41 miljoner

återbetalningar per år


Dessa kunder har förtroende för oss

Våra tjänster säkerställer din likviditet

Kontakta oss nu

Kontakta oss för att få personlig rådgivning om våra lösningar för ditt företag.

Riverty. Nytänkande inom finansiella lösningar.

Våra lösningar för energileverantörer

Oavsett om det handlar om automatiska påminnelser, inkasso eller fordringar kan du alltid räkna med att Riverty hanterar dina fordringar. Vi tar hand om energibranschens utmaningar – fulla av energi. För en framgångsrik framtid.

Två män står på en vindturbin och blickar ut över horisonten