search
Kom igång

Köp av förfallna fordringar

Sälj fordringarna och förbättra likviditeten. Få möjlighet att koncentrera dig på att skapa tillväxt.

En kvinna i röd kappa undersöker hur Riverty kan köpa fordringar

Mer än

20 års

erfarenhet av köp av förfallna fordringar


Mer än

500

portföljer köpta hittills


Bransch

expertis

som kan din marknad


Minimera riskerna – vi köper dina förfallna fordringar

Optimera din balansräkning och dina vinster/förluster – vi köper dina förfallna fordringar och betalar hela köpeskillingen direkt i lokal valuta. Vid löpande eller återkommande fordringsköp, så kallade forward flow-försäljningar, schemalägger vi betalningarna av de förfallna fordringarna. På så vis kan du kan planera förlustrisken och likviditeten i förväg.

En man i röd skjorta sitter vid ett bord

Vill du sälja förfallna fordringar?

Vi hanterar utestående fordringar på ett rättvist och tillförlitligt sätt. Vi kommunicerar alltid med dina kunder och skapar närmare och starkare kundrelationer. På så sätt hjälper vi dig att stärka din kärnverksamhet.

En kvinna sitter i en bil och tittar i mobilen

Minimera administrationen

Genom att lämna över hanteringen av förfallna fordringar minimerar du administrationen. Du behöver inte bygga upp intern kompetens och infrastruktur för att hantera fordringarna. Dra nytta av vår erfarenhet och vårt kunnande så att du kan fokusera på tillväxt.

Närbild på en kvinna som pratar i mobiltelefon

Få allt du behöver på ett ställe

Vi har ett globalt nätverk av inkassoföretag som ger dig stöd över landsgränserna. Som inkassoexperter vet vi hur man arbetar i olika länder. Dra nytta av vår flexibilitet och expandera din indrivning av skulder. Vad du än behöver finns vi till hands för att hjälpa dig, allt medan du har samma kontaktperson.

En man lutar sig bakåt med händerna bakom nacken
En man i röd skjorta sitter vid ett bord
En kvinna sitter i en bil och tittar i mobilen
Närbild på en kvinna som pratar i mobiltelefon
En man lutar sig bakåt med händerna bakom nacken

Minimera riskerna – vi köper dina förfallna fordringar

Optimera din balansräkning och dina vinster/förluster – vi köper dina förfallna fordringar och betalar hela köpeskillingen direkt i lokal valuta. Vid löpande eller återkommande fordringsköp, så kallade forward flow-försäljningar, schemalägger vi betalningarna av de förfallna fordringarna. På så vis kan du kan planera förlustrisken och likviditeten i förväg.

Vill du sälja förfallna fordringar?

Vi hanterar utestående fordringar på ett rättvist och tillförlitligt sätt. Vi kommunicerar alltid med dina kunder och skapar närmare och starkare kundrelationer. På så sätt hjälper vi dig att stärka din kärnverksamhet.

Minimera administrationen

Genom att lämna över hanteringen av förfallna fordringar minimerar du administrationen. Du behöver inte bygga upp intern kompetens och infrastruktur för att hantera fordringarna. Dra nytta av vår erfarenhet och vårt kunnande så att du kan fokusera på tillväxt.

Få allt du behöver på ett ställe

Vi har ett globalt nätverk av inkassoföretag som ger dig stöd över landsgränserna. Som inkassoexperter vet vi hur man arbetar i olika länder. Dra nytta av vår flexibilitet och expandera din indrivning av skulder. Vad du än behöver finns vi till hands för att hjälpa dig, allt medan du har samma kontaktperson.

Se fördelarna med att sälja fordringar

Sälj förfallna fordringar till Riverty


Rättvist pris

Vi utvärderar dina fordringar med hjälp av matematiska och statistiska metoder. Du får ett skräddarsytt, konkurrenskraftigt erbjudande.


Automatiska överföringar

Hos oss kan data överföras direkt till vårt inkassosystem, säkert och snabbt. Att sälja fordringar har aldrig varit enklare.


Frigör kapital direkt

Genom att sälja dina förfallna fordringar till oss kan du minska dina utgifter och säkra din likviditet. Du får köpeskillingen direkt och slipper förluster.

Relaterade produkter

Två kvinnor ute i naturen, glada över att ha fått till en bra inkassolösning med Riverty

Inkasso

Vi jobbar med individuella lösningar för en smart och rättvis inkassoprocess. Genom att skapa en positiv upplevelse bevarar vi den goda kundrelationen.

En avkopplad man ligger på en strand och blickar upp i skyn

Internationell inkasso

Att hantera internationella fordringar är komplext. Vi är experter på gränsöverskridande kundrelationer, över hela världen.

Vi köper dina fordringar!

Minimera riskerna, fokusera på tillväxt och låt oss hantera obetalda fordringar. Vi gör det enkelt för dina kunder att betala sina obetalda skulder. Det ökar intäkterna för ditt företag.

En leende kvinna i grå tröja tittar i sin mobiltelefon