search
Kom igång

Mer ekonomisk frihet med digitala verktyg

Riverty fokuserar på att sätta människan i centrum vid inkasso. Med digitala verktyg och skräddarsydd ekonomisk utbildning hjälper vi människor att få kontroll över sin ekonomi. På så sätt vill vi bidra till hållbara sätt att konsumera och låna pengar.

Riverty mars 15, 2023 5 min
happy couple sitting infront of a laptop

Ofta förknippas ordet inkasso med obehag. Den negativa associationen har skapats under lång tid och är svår att förändra i ett slag. Både processer och tankesätt måste ändras. Den resan började vi göra för några år sedan, och vi har fortsatt på den vägen sedan vi blev Riverty.

Vi sätter människan i centrum

Så vad gör Riverty annorlunda? Som inkassoföretag har vi omdefinierat relationen med människor. Vi sätter människan i centrum. Vi ser till deras liv och utmaningar i stort. Eftersom vi vet att livet kan förändras. Det kan uppstå många oväntade händelser, där man förlorar kontrollen över sin ekonomiska situation. Med vår individanpassade strategi har vi hjälpt över 8 miljoner människor att få kontroll över sin ekonomi. Det har gjort det möjligt för oss att få människor att betala tillbaka mer och i en snabbare takt.

Ekonomisk frihet

Med den mängd olika betalsätt som finns att tillgå numera följer också en risk att tappa kontrollen över sin ekonomi. Nick Stone, Client Relations & Product Line Lead på Riverty, säger att det snarare handlar om att folk tappar kontrollen över sina betalningar och olika abonnemang.

"Här kan bra digitala finansiella verktyg vara till stor hjälp. De erbjuder ekonomisk utbildning och ger fler möjligheter för människor att forma sina liv på det sätt de vill. Utan att begränsa deras ekonomiska frihet."

 

- Sven Schneider, Business Unit Lead Debt Collection & Debt Purchase

Men hur går detta till? Genom att göra betalningarna helt transparenta. Det främjar långsiktiga kundrelationer och gör det möjligt att handla och låna hållbart. Detta går att uppnå när människor kan göra alla sina inköp med ett och samma digitala betalverktyg. De har alltid kontroll över sina fakturor och vet när de måste betala. Verktyget påminner om betalningar, de kan pausa sina betalningar och de kan bara konsumera till en nivå där de kan betala tillbaka utan problem. Detta ger dem den frihet de behöver och skyddar dem samtidigt från att spendera för mycket.

En digital finansiell kompass

Nick Stone förklarar att Riverty inte bara vill skapa en bättre digital kundupplevelse vid inkassoärenden, utan att vi också ser våra kunders slutkunder som våra kunder. Därför pratar vi inte längre bara om inkasso, utan också om problemet med att många tappar kontrollen över sin konsumtion. Där kan Riverty tillhandahålla en digital kompass och hjälpa dem att ta tillbaka kontrollen.

På Riverty tar vi ansvar för varje individ och hjälper till att minska deras stress genom att tillhandahålla ekonomisk utbildning, t.ex. genom vår Financial Academy. Financial Academy har redan hjälpt många konsumenter i Tyskland och Holland och detta digitala verktyg lanseras i Norden under 2023.

Kommunicera personligt och individuellt

På Riverty tror vi på att kommunicera med människor personligen. Vi vill att alla ska få kontroll över sin ekonomiska situation. Därför har vi utvecklat en personlig algoritm. Vi skapar individanpassade meddelanden och kommunikationskanaler och utgår från vad kunderna är vana vid. Med hjälp av artificiell intelligens har Riverty också utvecklat automatiserad problemigenkänning för svar via brev, e-post och chatt – och snart även röstmeddelanden. Det gör att vi kan anpassa våra svar och allt blir mer automatiskt. Det gör det också möjligt för oss att utveckla nya självbetjäningstjänster eller hänvisa kunderna till andra experter.

Vi vill bidra till ett samhälle som främjar hållbara affärer. Där alla har kontroll över sin egen ekonomiska situation. Ett samhälle som inte utesluter någon. Vi vet att alla människor är olika. Och det tar vi hänsyn till i allt vi gör.

Håll utkik efter vårt nästa inlägg om detta ämne:

Riverty hjälper dina kunder även i tider med hög inflation