Välj en kategori

Välj en kategori

SÖK

Koll på ekonomin trots inflationen

Inflationen är rekordhög och allt har blivit mycket dyrare. Fler drabbas av ekonomiska problem. Med rättvisa inkassoprocesser hjälper vi de med ekonomiska svårigheter. Anpassad kommunikation, digitala verktyg och ekonomisk utbildning är viktigt. Det hjälper människor att få kontroll över sin situation och stanna kvar som kund hos dig

Riverty mars 24, 2023 4 min
A man with a blue shirt is checking his finances

Inflationstakten i Sverige var 12 procent i februari i år, enligt SCB. Det är tuffare tider för många, och risken för ekonomiska problem har ökat. Lösningar som är anpassade efter varje individ blir ännu viktigare.

Ansvarstagande i ekonomiskt svåra tider

Vi på Riverty vill hjälpa de som behöver få mer kontroll över sin ekonomi. Vi finns där när människor får problem och vi tar ansvar för varje individ.

Hur gör vi det?

 

Först och främst jobbar vi med anpassad och rättvis kommunikation under inkassoprocessen. Vi hanterar inte alla ärenden på samma sätt. Istället kommunicerar vi så personligt som möjligt, så att kunderna lättare kan förstå sin ekonomiska situation och komma i kontakt med oss. Detta inkluderar meddelandehantering, timing och val av kommunikationsvägar. Vi förstår och kan hjälpa till – till exempel med att pausa och dela upp betalningar.

Enkla självbetjäningstjänster

Vi erbjuder också digitala självbetjäningstjänster som är lätta att förstå och använda. Vår portal ger en transparent översikt över obetalda fakturor, förfallodatum och olika betalningsalternativ. En tredje sak som är viktig för oss: Vi reagerar snabbt när människor ber om hjälp.

Rivertys lösningar sträcker sig alltså längre än till att bara hantera skulder i efterskott. Vi strävar efter att hjälpa människor att få kontroll över sina inkomster och utgifter. Och att få dem att förstå hur de kan hantera sin ekonomiska situation.

Lär dig mer om din privatekonomi med oss

Under 2023 lanserar vi Riverty Financial Academy i de nordiska länderna. Där erbjuder vi information om ekonomi, spartips och hur man hanterar svåra ekonomiska situationer.

Förebyggande åtgärder

Även i tider med hög inflation tänker vi på våra kundrelationer ur ett helhetsperspektiv, inte bara från den första uteblivna betalningen. Vår strategi är förebyggande åtgärder. På så sätt behåller du dina kunder. Vi vill att de ska få kontroll på sin ekonomi tillsammans med dig. Inte bara på kort sikt. Utan på lång sikt och med hänsyn till deras ekonomiska möjligheter.

Mer information:

Hur Rivertys inkassostrategi möjliggör transparens, utbildning och ekonomisk frihet