Välj en kategori

Välj en kategori

SÖK

Förenklad internationell inkasso

Olika förordningar, lagar och människor... Jobbar du med internationella fordringar för olika marknader vet du vilken utmaning detta kan innebära. Men det behöver inte vara så.

Pelle Källman | aug. 9, 2022 3 min
subscription payments methods

Hantering av fordringar är något vi kan. Du är säkert också expert på detta. Processerna fungerar ofta smidigt på den lokala marknaden. Men när det handlar om fler än ett land blir allt mer komplext. Många av våra kunder brottas med detta. För att hantera dessa komplikationer har vi kombinerat lokal expertis med vårt internationella inkassosystem. Resultatet blir förenklad global inkasso, för alla.  

Utmaningar för global inkasso

Låt oss ta en titt på utmaningarna. Listan över landspecifika lagar och regler är lång och skiljer sig mycket mellan olika länder. Och landspecifika rutiner är lika viktiga som lagstiftning. Något som innebär att behovet av lokala experter är stort, på alla marknader. 

Men det har sannolikt inte varit enkelt att hitta rätt partner. Kanske har ni kämpat med svårigheter som teknisk integration och rapportering för flera marknader?  

Ett decentraliserat tillvägagångssätt är också en utmaning. Det är svårt och tidskrävande att jämföra information om transaktioner, realiseringsgrader, juridiska begränsningar och avgifter. Det finns ett behov av central styrning. 

Vår innovativa IT-plattform

Vårt globala inkassosystem kan lösa alla dessa utmaningar. Vi har utvecklat CrossCollect för att göra inkasso enkelt i flera olika länder. Plattformen gör att företag som ditt kan implementera enskilda landslösningar på en och samma automatiserade IT-plattform.  

Hur fungerar det?

Som inkassoföretag finns vi lokalt i 21 länder och hanterar 11 olika valutor. Vi erbjuder enhetliga och informativa rapporter. Plug-and-play-gränssnittet gör att du kan skala och konfigurera hanteringen av fordringar efter behov – vilket ökar er återhämtningsfrekvens. Våra medarbetare är experter och ser fram mot att stötta dig.  

Fördelarna med internationell inkasso från Riverty

  • Lokal expertis 
  • Central styrning 
  • Minimal arbetsinsats, maximal effektivitet
  • Full transparens 
  • Ökad realiseringsgrad 

Den perfekta kombinationen av lokal expertis och central styrning. 

Låt oss höras!

Frågor? Kontakta mig gärna.