Välj en kategori

Välj en kategori

SÖK

Så skapar du innovationskapital genom att sälja fordringar

Snabbare, högre, längre. Företag måste hela tiden investera för att behålla sin konkurrenskraft. Obetalda fordringar kan snabbt bli ett problem. Resultatet och likviditeten påverkas negativt. Och kostnaderna för hantering av kundfordringar ökar. Men en osäker fordran ska inte hindra tillväxten. Om det kapital som krävs för nästa innovation saknas är det en bra idé att sälja osäkra kundfordringar.

Pelle Källman | aug. 30, 2022 4 min
subscription payments methods

Oavsett om det handlar om kläder, TV eller el - kunder som inte betalar sina fakturor finns i alla branscher och skapar problem för många företag. Inkomst, familjestatus och ålder är dock inga säkra indikatorer på betalningsförmåga.

Trots omfattande riskbedömningar kan en osäker fordran uppstå

Att sälja obetalda fordringar kan vara ett bra alternativ för att hålla nere förlusterna. Genom att sälja dem ökar du likviditeten och minskar din interna arbetsbelastning. Hur? Följande tre faktorer är viktiga för att öka likviditeten: 

Tre nycklar till framgång 

1. Välj rätt tidpunkt

Kostnaderna för och fördelarna med hanteringen av kundfordringar måste balanseras. Om balansen inte är optimal bör man bestämma en tidpunkt när det inte längre är vettigt att låta de egna medarbetarna göra jobbet. Du kan använda dig av alternativ som är mer lönsamma – som att sälja osäkra fordringar. En engångsförsäljning av fordringar är ett bra alternativ för en fordringsportfölj som vuxit under åren. Men det kan vara ännu bättre att sälja fordringar löpande. Detta kan man göra från den andra påminnelsen eller efter flera månader av egen hantering. Våra experter hjälper dig att hitta den lösning som passar dig bäst. 

2. Begär öppenhet och erfarenhet

Vad är då en kundfordringsportfölj värd? Det finns inget enkelt svar på det. Vad vet vi om transaktionerna? Bransch, lokal marknad, belopp och försäljningskanal påverkar sannolikheten för att fordringen betalas. Och hur solvent är kunden? Denna information, liksom vilka åtgärder man tagit tidigare, måste ingå i bedömningen. En öppen dialog mellan säljaren och den potentiella köparen behövs. Köparen behöver också ha lång erfarenhet av att identifiera och bedöma relevanta faktorer. Detta är särskilt viktigt vid löpande försäljning av fordringar.

3. Säkert och tillförlitligt inkasso 

En sak är säker: Kundrelationer är viktiga för alla företag. Detta gäller även om en kund inte betalar. Ofta är deras dåliga betalningsförmåga tillfällig. Hur länge den förblir det beror ofta på deras totala skuldsättning. Dialog och samarbete är viktigt för att hitta bra lösningar för att reglera skulden. Likaså att hitta en inkassopartner med erfarenhet som är kundcentrerad, har ett respektfullt sätt samt besitter lokal expertis. 

Många företag erbjuder sina produkter eller tjänster i flera länder. Lokal kompetens handlar inte bara om språkkunskaper och kulturell kunskap. Det handlar också om juridiska processer, som ofta ser olika ut i olika länder. 

Från många företag har jag fått veta att ”överlämningen av kundrelationen är ett stort hinder för att sälja fordringar. Alla seriösa affärspartners kommer dock att lösa eventuella problem utifrån kundens behov och möjligheter. Här finns det många alternativ. Inkassoavgifterna kan skalas. Enskilda fordringar kan återföras. Och slutligen kan ni få tillbaka kunderna när skulderna har reglerats. Ett personligt samtal brukar alltid löna sig. 

Genomtänkt försäljning

Du har nu fått information om tre viktiga framgångsfaktorer: tidpunkt, transparens och rättvis reglering av skulder.   

Men det finns ännu fler faktorer som är viktiga vid försäljning av osäkra fordringar. Till exempel hantering av datasekretess och dess efterlevnad, och att erbjuda dina kunder det betalningsalternativ de gillar bäst.  

 

 

Så här stöttar vi dig när vi köper dina fordringar  

Först tar vi en närmare titt på din portfölj. Därefter lämnar vi en offert. När vi har kommit överens om ett avtal betalar vi snabbt det överenskomna priset. Väljer du den löpande modellen kommer vi kontinuerligt att överföra pengar till dig. Det innebär att du alltid har likviditet. Så fort vi har din portfölj börjar vi med inkassohanteringen – och du får loss tid för innovation. Smart och rättvist – för dig och dina kunder. 

Låt oss höras!

Är du intresserad av att öka företagets likviditet? Kontakta oss!