search
Kom igång

Panel Manager: Effektiv inkasso

Med vår Panel Manager kan du enkelt hantera och fördela ärenden mellan flera olika inkassobyråer via en och samma plattform.

Människor på en inkassobyrå sitter i ett möte

Jämför inkassoresultaten från flera inkassobyråer

Vill du förbättra din inkassoverksamhet och minska ledtiderna? Genom att anlita flera inkassoföretag kan du förbättra dina resultat. Panel Manager gör det möjligt. Med den transparenta jämförelsefunktionen kan du snabbt implementera och justera dina inkassostrategier med dina partners.

Grafik som visar hur benchmarking mellan inkassobyråer rapporteras.

Ökad effektivitet med Panel Manager

Låt oss hantera de komplexa processerna: Dra nytta av Panel Managers centraliserade hantering, säkra och enkla IT-infrastruktur och omfattande rapporteringspanel.

Grafik som visar hur inkassobyråer i olika länder samarbetar.

En plattform för alla

Panel Manager fungerar som en knytpunkt för kontakter – både för dig som kund och alla partners.  

 • En API för säker onboarding och ett säkert dataflöde 
 • Inga extra kostnader för att lägga till ytterligare agenturer 
 • Tillgång till vårt nätverk av partnerbyråer

Dashboard grafik för Panel manager

Transparens i korthet

Med det automatiserade gränssnittet kan du enkelt kontrollera resultaten i en personlig rapporteringspanel. 

 • Resultatbenchmark för alla anslutna inkassoföretag
 • Granska nyckeltal som framgångsfrekvens och ledtider
 • Datadriven och randomiserad portföljuppdelning 

Effektivisera inkassoprocessen med flera inkassobyråer via Panel Manager

Låt oss diskutera din inkassostrategi och dina mål och hitta en bättre lösning.

Därför lönar sig Panel Manager för dina inkassoprocesser

Röd EURO symbol med pil som pekar uppåt

Bättre resultat

Förbättra framgångsfrekvensen och minska ledtiderna. Med Panel Manager kan du anpassa din inkassostrategi.  

Ikon för inkassobyråer

Mindre beroende av en inkassobyrå

Vore det inte perfekt att bara arbeta med ett inkassoföretag? Flera agenturer minskar beroendet av en partner.  

Röd EURO symbol med check mark

Högsta möjliga effektivitet

Låt oss hantera komplexa processer! Med Panel Manager minimerar du dina administrativa kostnader och behovet av rättsliga åtgärder.   

Grön ikon med en box och en pil som pekar uppåt

Förbättrad skalbarhet

Inkasso med flera partners blir enkelt! Dra nytta av vårt nätverk av partners och lägg till ytterligare agenturer – utan extra kostnad.

Dessa företag har förtroende för Rivertys inkassotjänster

Illustration som visar hur Panel Manager verkar i sex steg.

Steg för steg: så här fungerar Panel Manager

 1. Du överför obetalda fordringar och ytterligare information till Panel Manager, på ett säkert sätt. 
 2. Panel Manager utför en kontroll av överförd information.  
 3. Plattformen fördelar portföljen enligt förinställda allokeringsregler, vilket ger en rättvis slumpmässig fördelning. 
 4. Ärenden fördelas till anslutna byråer och relevant information skickas dagligen till lämpliga partners. 
 5. Alla partners rapporterar resultat och ärendestatus tillbaka till Panel Manager på natten. 
 6. Data konsolideras och rapporteras till dig och Panel Manager via panelen Online Dashboard. 

Vägen till framgång: implementera och integrera Rivertys inkassolösningar

Grön etta

Personlig support:

På Riverty finns en direktkontakt från Key Account Management som hjälper dig med avtal, onboarding och produktsupport.

Grön tvåa

Effektiv handlingsplan:

Tillsammans definierar vi en detaljerad plan för produktintegration med exakta tidpunkter och regelbundna granskningar.

Grön trea

IT-infrastruktur:

Vår inkassolösning kan enkelt integreras i din och dina partners IT-infrastruktur – via en API. Detta garanterar en smidig implementering av IT.

Grön fyra

Skräddarsydda utbildningar:

Riverty anordnar utbildningar och tar fram introduktionsmaterial för att utbilda medarbetare hur lösningen fungerar och hur de bäst hanterar den.

Kontakta oss för att optimera din inkassostrategi!

Är du redo att ta kontroll över din inkassoverksamhet med flera partners? Då är det dags att börja arbeta med Panel Manager.

Kvinna som ringer till en inkassobyrå