Velg en kategori

Velg en kategori

SØK

Salg av misligholdte fordringer: Slik gjør du om usikre fordringer til likviditet

Raskere, høyere, mer – selskapene må hele tiden investere for å holde stand mot konkurrentene. Tap på kundefordringer kan raskt bli et problem. Fortjenesten og likviditeten lider. Og kostnadene ved å håndtere utestående fordringer øker. Men usikre fordringer bør ikke hindre deg i å vokse. Hvis det er knapt med kapital til neste innovasjonstrinn, mener jeg det er et godt alternativ å selge misligholdte fordringer.

Henrik Gustafsson aug. 26, 2022 4 min
subscription payments methods

Enten det er en faktura for klær, TV eller strøm – forbrukere som ikke betaler, finnes i alle bransjer og skaper utfordringer for bedriftene. Men inntekt, familiestatus og alder er ikke pålitelige indikatorer på betalingsevne. 

Selv ved en omfattende risikovurdering oppstår det mislighold

Det kan være et godt alternativ å selge misligholdte fordringer for å holde tapene lave. Ved å selge øker du likviditeten og reduserer den interne arbeidsbelastningen. Hvordan? Følgende tre faktorer er viktige for å bedre likviditeten: 

Tre nøkler til suksess ved salg av fordringer

1. Velg riktig tidspunkt

Det må være balanse mellom kost og nytte ved håndtering av kundefordringer. Hvis det ikke er det, er det lurt å finne ut når det ikke lenger er verdt å bruke egne ansatte til dette. I stedet kan du velge alternativer som gir mer økonomisk mening – for eksempel å selge fordringene. Et engangssalg av fordringer er et godt alternativ for en fordringsportefølje som har vokst over flere år. Men det finnes en bedre måte: Løpende salg av fordringer. Dette kan skje fra andre purring eller flere måneder etter at dere har organisert innkrevingen selv. Våre eksperter vil finne den løsningen som passer dere best. 

2. Krev åpenhet og anerkjenn bærekraftige tilbud

Hvor mye er en fordringsportefølje verdt? Det finnes ikke noe enkelt svar på det. Hva vet vi om transaksjonene? Bransje, lokalt marked, beløp og salgskanal vil påvirke hvor sannsynlig det er å få betalt. Og hvor solvent er kunden? Denne informasjonen må inngå i vurderingen sammen med tidligere innkrevingstiltak. Det krever en åpen dialog mellom selgeren og den potensielle kjøperen. Dessuten må kjøperen ha omfattende erfaring for å identifisere og vurdere de relevante faktorene. Dette er særlig viktig ved løpende salg av fordringer

3. Sikker og pålitelig innkreving

En ting er sikkert:  Kunderelasjoner er viktig for alle selskaper. Selv når en kunde ikke betaler. Ofte er den dårlige betalingsevnen midlertidig. Hvor lenge denne fasen varer, avhenger ofte av den totale gjelden. Dialog og samarbeid er viktig når man må å finne gode løsninger for å få gjort opp gjelden. Det er viktig å finne en kundeorientert inkassopartner med erfaring, en respektfull tilnærming og lokal ekspertise. 

Mange selskaper tilbyr produktene eller tjenestene sine i mer enn ett land. Lokal innkjøpskompetanse handler ikke bare om kjennskap til språk og kultur. Det handler også om kjennskap til de rettslige innkrevingsprosessene, siden disse kan variere fra land til land. 

Flere forretningsdrivende har fortalt meg at en «overføring» av kundeforholdet ofte er et vesentlig hinder for å kunne selge kundefordringer. Men en seriøs forretningspartner vil være villig til å håndtere mulige bekymringer og behov. Og man har mange alternativer. Innkrevingsgebyrer kan skaleres. Individuelle fordringer kan tilbakeføres. Og endelig kan man vinne kundene tilbake når gjelden er innkrevd. Det lønner seg alltid å ta en personlig samtale. 

Når alt er gjennomtenkt

Du har lært tre hovedpunkter for suksess. Timing. Åpenhet. Rettferdig innkreving.

Men det er enda flere faktorer som er viktige når man skal selge misligholdt gjeld. Du må sørge for personvern, overholdelse av lover og regler og tilby kundene dine det betalingsalternativet de foretrekker. 

 

Hvordan vi støtter deg ved kjøp av fordringer 

Først ser vi nærmere på porteføljen din. Så sender vi et tilbud. Når vi har inngått en avtale med deg, betaler vi den avtalte kjøpesummen med en gang. Hvis du velger den løpende modellen, overfører kjøpesummene til deg fortløpende. Det betyr at du alltid er likvid. Så snart vi har mottatt porteføljen din, tar vi hånd om innkrevingen – og du får rom til å innovere. Helt rettferdig – for deg og for kundene dine. 

Kontakt oss!

Interessert i å øke bedriftens likviditet?