search
Kom i gang

Til tross for inflasjon: Slik får du en bedre økonomisk hverdag

Inflasjonen er høy og alt blir dyrere, noe som legger mer økonomisk stress på mange. Riverty støtter personer med økonomiske vanskeligheter med en rettferdig inkassoprosess, både gjennom god kommunikasjon, lettforståelige digitale betalingsverktøyer og økonomisk opplæring. Dette bidrar til å bevare en sunn personlig økonomi.

Riverty mar. 27, 2023 4 min
Ein Mann im blauen Hemd kontrolliert seine Finanzen

I Norge var inflasjonsraten 7% i januar i år. [Inflasjonsraten i EU (EU-27) steg til et gjennomsnitt på 11,1% på årsbasis i november 2022, den høyeste siden EU ble etablert.] For mange betyr dette en ekstra økonomisk belastning. Risikoen for økonomiske problemer er intensivert. Dette gjør vår samfunnsoppgave enda viktigere.

Tar ansvar i økonomisk vanskelige tider

Riverty ønsker å hjelpe folk å få en bedre økonomisk hverdag. Vi er der spesielt når ting blir økonomisk vanskelige og finner løsninger som passer for hver enkelt.  

Hvordan gjør vi det?

 

Først og fremst satser vi på individuell og rettferdig kommunikasjon under purrings- eller inkassoprosessen. Vi handler ikke etter prinsippet «one size fits all». I stedet tilbyr vi mest mulig personlig kommunikasjon. Dette inkluderer meldinger, timing og valg av kanal så vel som tonalitet. Vi ønsker at folk skal ta grep om sin økonomiske situasjon og kontakte oss. Vi viser empati og tilbyr hjelp – som betalingspauser og avdrag.

Lettfattelige selvbetjeningstjenester

Vi tilbyr digitale selvbetjeningstjenester som er enkle å forstå og bruke. Vår selvbetjeningsportal gir oversikt over åpne fakturaer, forfallsdatoer for betalinger og ulike betalingsalternativer.  

Et tredje punkt som også er svært viktig, er å svare folk tydelig og raskt når de ber om økonomisk eller annen hjelp. 

Rivertys skal hjelpe mennesker med å få en bedre økonomisk hverdag. Derfor investerer vi i økonomiske opplæringsformater og -verktøyer.

Lær mer om din privatøkonomi med oss

I løpet av 2023 lanserer vi Riverty Financial Academy i de nordiske landene. Der skal vi formidle informasjon om økonomi, sparetips og hvordan man håndterer vanskelige økonomiske situasjoner.

Iverksette forebyggende tiltak

Selv i tider med høy inflasjon tenker vi helhetlig på våre (og dine) kunderelasjoner. Ikke bare fra første betalingsavbrudd. Vår tilnærming er å iverksette forebyggende tiltak. På denne måten hjelper vi folk med å forbli kunder. Vi vil at de skal finne veien tilbake til kundens livssyklus sammen med deg. Ikke bare på kort sikt, men permanent og innenfor rammen av deres økonomiske handlingsrom.

Hold deg oppdatert:

Slik muliggjør Rivertys inkassoprodukteroversikt, innsikt og økonomisk frihet.