Välj en kategori

Välj en kategori

SÖK

Vår förändringsresa – så återtog vi vårt syfte

Syftet är det som definierar kärnan i vår existens och den positiva inverkan som företag har på världen. Nystartade företag grundas aldrig utan syfte, och allt fler traditionella företag startar en process för att återupptäcka sin sociala kärna, tolka den och kommunicera den på ett tydligt sätt. Varför? Eftersom tid är dyrbart och det inte finns något alternativ till att det arbete man gör är meningsfullt! Ett syfte får näring genom kärnproduktens sociala relevans och gör anspråk på att bidra till en bättre värld. 

Teresa Schlichting | juli 18, 2022 5 min
Vår förändringsresa – så återtog vi vårt syfte

FinTech-bolag med ambitionen att göra världen till en bättre plats 

Göra världen till en bättre plats? Genom FinTech? Det låter som en hög ambition! I början av vår förändringsresa undersökte vi om vår kärna, vårt gemensamma varför och vårt syfte på Arvato Financial Solutions var tillräckligt tydliga. 
 
Vi ställde oss frågan: Vad skulle saknas om vi inte fanns? Vilket är det djupare mänskliga behovet bakom våra produkter som vi uppfyller i samhället? Och vilka sociala problem kan vi hjälpa till att lösa idag och i framtiden? 

Då upptäckte vi att vårt "varför" inte har förändrats över tid. Vi grundades för att stärka förtroendet för rättvis handel och göra hållbar tillväxt och socialt välstånd möjligt. Vi skapar förtroende för att en produkt eller tjänst belönas med en återbetalning. Vi skapar förtroende för livskraftig handel och framgångsrika affärsrelationer.

Att förvandla ekonomitjänster till en hållbar kraft för tillväxt

Att förvandla ekonomiska tjänster till en hållbar kraft för tillväxt 

Detta syfte är resultatet av en noggrann fundering över de viktigaste fördelarna med vår affärsmodell och sammanfattar vår samhällsnytta. Vi talar medvetet om tillväxt för ALLA– inte bara våra affärspartners, utan också den personliga tillväxten för varje individ och vidareutvecklingen av vårt samhälle som helhet. Genom att säkerställa den ekonomiska friheten för innovation, men också genom att stötta varje individ i att forma sitt eget ekonomiska självbestämmande, i livets alla lägen. 

Rebranding – vi samlar alla tjänster under ett varumärke

Denna tydliga definition av vårt syfte var början på vår förändringsresa. För att förankra den i vår egen organisation har vi harmoniserat strukturer och ansvar på global nivå, med målet att skapa mer transparens, bryta ner vattentäta skott och utnyttja synergier. Vi har anpassat vårt sätt att arbeta, vår kultur och våra kärnvärden. Vi har utvecklat en ny uppsättning nyckeltal för att mäta våra framsteg när det gäller detta syfte.

För omvärlden är det mest synliga steget i denna process definitivt vår rebranding. Genom att samla våra tjänster under samma uppdragsbeskrivning och varumärke från och med oktober säkerställer vi att vi uppfyller vårt löfte till våra kunder, konsumenter, intressenter samt nuvarande och framtida medarbetare.

Håll ögonen öppna för att se hur vårt syfte påverkar våra möjligheter att främja hållbar tillväxt för alla!

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra produkter?