Velg en kategori

Velg en kategori

SØK

Slik startet endringsreisen vår

Formålet definerer kjernen i et selskaps eksistens og den positive innvirkningen selskaper har i verden. Oppstartsbedrifter blir aldri grunnlagt uten et formål, og stadig flere tradisjonelle selskaper starter en prosess med å gjenoppdage sin kjerne, tolke den på en aktuell måte og kommunisere den tydelig. Hvorfor? Fordi tiden er for dyrebar og meningsfylt arbeid er det eneste alternativet!

Teresa Schlichting sep. 2, 2022 5 mins
Slik startet endringsreisen vår

Med en ambisjon om å gjøre verden til et bedre sted ved hjelp av finansteknologiske produkter

Gjøre verden til et bedre sted? Gjennom finansteknologiske produkter? Det er en svært høy ambisjon! 

I begynnelsen av endringen vurderte vi allikevel omvårt felles «hvorfor» og «formålet» med Arvato Financial Solutions, var tydelig nok. Og om produktene våre er i tråd med dette. 
 
Vi spurte oss selv: Hva ville manglet hvis vi ikke fantes? Hva er det dypere menneskelige behovet som produktene våre skal prøve å oppfylle i samfunnet? Og hvilke sosiale problemer kan vi bidra til å løse i dag og i fremtiden? 
 
I løpet av denne granskingen fant vi ut at «hvorfor» ikke har endret seg vesentlig. Vi ble grunnlagt for å styrke tilliten til rettferdig handel og dermed muliggjøre bærekraftig vekst og sosial velstand. Vi skaper tillit til at et produkt eller en tjeneste belønnes med en motytelse. Vi skaper tillit til levedyktig handel og vellykkede forretningsrelasjoner. 

For en ny æra av økonomisk frihet

Gjøre finansielle tjenester til en bærekraftig styrke for alles vekst – for en ny æra av økonomisk frihet

 

Denne formålserklæringen er et resultat av en intensiv refleksjon over de viktigste fordelene ved vår forretningsmodell. Vi snakker bevisst om vekst for ALLE – fordi vi ikke bare sikter til våre forretningspartnere, men også til den personlige veksten til hvert individ og den videre utviklingen av samfunnet som helhet. Ved å sikre økonomisk frihet til innovasjon, og samtidig støtte hver enkelt i å forme sin egen økonomiske trygghet, for alle situasjoner i livet. 

Formålsdrevet endring –organisatoriske endringer og omprofilering 

Den klare definisjonen av formålet vårt var starten på vår endringsreise. For å forankre det i organisasjonen vår har viarbeidet med mål om å skape mer åpenhet, bryte ned prosesser og strukturer og utnytte synergier. Vi har tilpasset måten vi jobber på, kulturen vår, kjerneverdiene våre og utviklet nye KPI-er. 
 
For omverdenen er det mest synlige trinnet i denne prosessen helt klart omprofileringen. Fra oktober forener vi tjenestene våre under  ett varemerke. Med dette vil vi sikre at vi leverer i henhold til våre løfter til kunder, forbrukere, interessenter og nåværende og fremtidige medarbeidere. 
 
Følg med for å se hvordan vi utvikler oss for å muliggjøre bærekraftig vekst for alle! 

Kontakt oss!

Vil du vite mer om våre produkter?