Vælg en kategori

Vælg en kategori

SØG

Sådan kom vi i gang med vores transformationsrejse

Formål definerer kernen i vores eksistens og den positive effekt, som virksomheder har på verden. Nystartede virksomheder bliver aldrig grundlagt uden et formål, og flere og flere traditionelle virksomheder indleder en proces, hvor de finder tilbage til deres sociale kerneværdier, fortolker dem på en mere nutidig måde og kommunikerer dem tydeligt. Hvorfor? Fordi tiden er kostbar, og der ikke er noget alternativ til meningsfuldt arbejde! Kerneproduktets sociale relevans nærer dette, og formålet er at bidrage til en bedre verden.

Teresa Schlichting sep. 5, 2022 5 mins
En mand i en gul jakke står på en strand

Fintech-produkter med ambitionen om at gøre verden til et bedre sted

Gøre verden til et bedre sted? Ved hjælp af fintech-produkter? Det er en høj ambition!

Ikke desto mindre så vi i begyndelsen af vores transformation på, om vores kerne, vores fælles "hvorfor" og vores formål hos Arvato Financial Solutions var tydelige nok. Og om vores produkter lever op til dette.

Vi spurgte os selv: Hvad ville mangle, hvis vi ikke fandtes? Hvad er det dybere menneskelige behov bag vores produkter, som vi opfylder i samfundet? Og hvilke sociale problemer kan vi hjælpe med at løse i dag og i fremtiden?

I den forbindelse fandt vi ud af, at årsagen ikke har ændret sig væsentligt over tid. Vi blev grundlagt for at styrke tilliden til fair handel og dermed muliggøre økonomisk bæredygtig (= vedvarende) vækst og social velstand. Vi skaber tillid til, at et produkt eller en service bliver belønnet med en betaling. Vi skaber tillid til levedygtig handel og succesfulde forretningsrelationer.

En bæredygtig drivkraft for alles vækst!

At gøre finansielle tjenesteydelser til en bæredygtig drivkraft for alles vækst – for en ny tid med økonomisk frihed.

Denne formålserklæring er resultatet af en intensiv refleksion over kernefordelene ved vores forretningsmodel og opsummerer vores sociale fordele. Vi taler bevidst om vækst for ALLE – da vi ikke kun henviser til vores forretningspartnere, men også til den personlige vækst for det enkelte individ og videreudvikling af vores samfund som helhed. Ved at sikre økonomisk frihed til innovation, men også ved at støtte den enkelte i at forme sin egen økonomiske selvbestemmelse, i alle situationer i livet.

Formålsdrevet transformation – definition efterfulgt af organisationsændringer og rebranding

Den klare definition af vores formål var starten på vores transformationsrejse. For at forankre det i vores organisation har vi harmoniseret strukturer og ansvarsområder på globalt plan med det formål at skabe mere gennemsigtighed, nedbryde siloer og udnytte synergier. Vi har tilpasset vores måde at arbejde på, vores kultur, vores kerneværdier og udviklet et nyt sæt KPI'er for at måle vores egne fremskridt i forhold til at opfylde dette formål.

For omverdenen er det mest synlige skridt i denne proces helt sikkert vores  rebranding. Ved at samle vores tjenesteydelser under ét erklæret formål og ét brand fra oktober vil vi sikre, at vi leverer det, vi lover, til vores kunder, brugere, interessenter og nuværende og fremtidige medarbejdere.

Hold øje med, hvilken påvirkning vores formål skaber, hvordan vi udvikler os for at muliggøre økonomisk bæredygtig vækst for alle!

Kontakt os!

Vil du vide mere om vores produkter for fremtiden?