search
Kom igång

Abonnemangsbetalningar: Så stannar kunderna längre

Start-ups och scale-ups är friska fläktar i företagens ekosystem. Och de jobbar till stor del med abonnemangsmodeller, något som många branscher har anammat. Med all rätt, då abonnemangsmodeller ger bättre kundrelationer.

Peter Wilmenius | aug. 25, 2022 4 min
subscription payments methods

Abonnemangsmodeller är komplexa, men värda besväret

För att inte halka efter start-ups och scale-ups och deras abonnemangsmodeller omprövar många företag sina strategier för ekosystem och affärsmodeller.  

När det gäller betalningar innebär affärsmodeller med abonnemang eller prenumerationstjänster en ny typ av komplexitet. Men om de hanteras på rätt sätt kan de skapa tillväxt.

Olika kundresor för abonnemangsbetalningar

Kundresan vid en abonnemangsbetalning eller prenumerationstjänst är annorlunda jämfört med vid traditionella köp. Kunderna har en mer långvarig relation med ditt företag. Och de betalar regelbundet för den relationen. Därmed är förväntningarna höga. Det kan till och med vara viktigare för dessa kunder att allt fungerar problemfritt än vad det är för en kund utan abonnemang. Transparens är dessutom viktigt: Abonnenter vill veta vad de betalar för och hur de hanterar abonnemanget. 

Men det handlar inte bara om kundernas förväntningar. Prissättningen för ett abonnemang eller en prenumeration kan vara komplex. Den utgörs ofta av en mix av fasta avgifter, användningsavgifter, rabatter, prisnivåer och extratjänster. Detta kan innebära en rejäl utmaning.

Kundens livstidsvärde vid abonnemangsbetalningar 

Trots komplexiteten är abonnemangsbetalningar en fördelaktig affärsmodell för många företag. Varför? Vid ett vanligt internetköp är relationen med kunden ofta kort. Det finns ingen garanti för att kunden kommer att handla igen. 

Om kunden blir abonnent inleder du däremot en långsiktig kundrelation. Då är kundens livstidsvärde (även kallat CLV, Customer Lifetime Value) en viktig indikator för företagens framgång. För att fastställa detta ser man till olika faktorer i kundresan, t ex kundbortfall, merförsäljning, korsförsäljning, onboardingprocesser och kundserviceinteraktioner. 

Med flera steg att följa ökar också mängden data som kan ge värdefulla insikter om kunden. Vill du lyckas med en abonnemangsmodell är det viktigt att förenkla alla steg i kundresan och ta vara på de data som genereras. På så sätt kan du skapa en förbättrad kundupplevelse och behålla dina kunder.

Frihet att välja kommunikations- och betalsätt

Kunderna vill så klart kunna välja det som passar dem bäst. Detta gäller både betalningsalternativ och hur ni kommunicerar. Speciellt vid långa kontrakt är detta viktigt.

Ett betalningsalternativ som kunder och företag ofta föredrar är fakturering. Med nästa generations digitala fakturering kan vi trygga en kundvänlig onboarding med en tydlig översikt över det aktiva abonnemanget. Detta skapar en säker miljö där din kund har kontroll. 

Vi erbjuder också olika kommunikationsalternativ så att ni kan nå era kunder på de sätt de helst vill. 

Låt oss höras!

Vill du veta mer om hur du bäst vässar dina abonnemangserbjudanden eller prenumerationsalternativ? Låt oss diskutera detta!