Valitse kategoria

Valitse kategoria

HAE

Rivertyn yleinen tietosuojaseloste

Rivertyn verkkosivuston tietosuojaseloste

Henkilötietojesi suojaaminen (jäljempänä "tiedot") on meille oleellinen ja erittäin tärkeä asia. Seuraavaksi esittelemme, mitä tietoja keräämme vieraillessasi verkkotarjonnassamme (verkkosivusto, sosiaalinen media ja blogi), jäljempänä "Rivertyn sivustot", ja miten käsittelemme näitä tietoja. Lisäksi kerromme sinulle oikeuksistasi sekä teknisistä ja organisatorisista suojatoimenpiteistä, joita noudatamme tietojesi käsittelyssä.

Tietosuojaseloste täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä "GDPR") 12 jne. artiklan mukaiset tiedonantovelvollisuudet ja antaa yleiskuvan henkilötietojesi käsittelystä Riverty Group GmbH:n ja muiden Riverty Group -konsernin yritysten (jäljempänä "Riverty Group") verkkotarjonnassa (verkkosivusto, sosiaalinen media ja blogi). Riverty Group -konserni koostuu Riverty Group GmbH:sta ja muista julkaisussa mainituista yrityksistä.

Tämä tietosuojailmoitus koskee Riverty Groupin yritysten verkkotunnuksella Riverty.com ja sen aliverkkotunnuksilla tarjoamia sivustoja. Tietosuojalainsäädännön mukaisesti Riverty Groupin yritykset toimivat yhteisrekisterinpitäjinä GDPR:n 26 artiklan tarkoituksessa Riverty-verkkosivustoihin liittyvässä toiminnassa.

Rivertyn verkkoivustojen toimintaan liittyvää yleistä tietoa tietosuojasta

1. Kuka on vastuussa tietojeni käsittelystä?

Julkaisussa luetellut Riverty Group -konsernin yritykset ovat vastuussa verkkosivuston toiminnasta ja tietojesi teknisestä käsittelystä. Riverty Group käsittelee tietoja GDPR:n ja paikallisten tietosuojalakien mukaisesti.

Tietojasi jaetaan tarvittaessa Riverty Groupin yhtiöiden kesken tässä selosteessa kuvatussa laajuudessa. Riverty Groupin yritykset vastaavat yhdessä tietojesi suojaamisesta (GDPR:n 26 artikla). Jos Riverty Group on yksin vastuussa teknisen verkkosivuston toiminnasta GDPR:n mukaisessa tarkoituksessa, tarvittavat tiedot löytyvät yhtiö- tai tuotekohtaisista tietosuojaselosteista.

Riverty Group antaa käyttöösi seuraavan keskitetyn yhteysosoitteen: dataprotection@riverty.com varmistaakseen, että voit käyttää tietosuojavaatimusten mukaisia laillisia oikeuksiasi.

Täydellinen luettelo tällä verkkosivustolla tietoja käsittelevistä yrityksestä sekä niiden osoitetiedot, yhteyshenkilöt ja tietojenkäsittelyä koskevat lisätiedot löytyvät julkaisusta.

2. Henkilötiedot

Henkilötiedot tarkoittavat mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön. Tunnistettava luonnollinen henkilö on luonnollinen henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti käyttämällä tunnistetta, kuten nimi, sähköpostiosoite, postiosoite tai verkkotunniste, kuten IP-osoite tai evästetunniste.

Henkilötietojen käsittely on sallittu vain laillisella luvalla. Vieraillessasi ja käyttäessäsi verkkosivustoa henkilötietojasi käsitellään vain, jos Riverty Groupilla on siihen laillinen oikeus.

3. Mitä tietoja kerätään?

Pyynnön esittävä laite kerää automaattisesti tietoa (jäljempänä "pääsytiedot") käydessäsi verkkosivustolla. Nämä pääsytiedot sisältävät palvelimen lokitiedostot, jotka yleensä koostuvat selaimen tyyppiä ja versiota, käyttöjärjestelmää, internet-palveluntarjoajaa, verkkosivuston käytön päivämäärää ja kellonaikaa, ennen sivustolle saapumista ja sen jälkeen käytettäviä verkkosivuja sekä laitteen IP-osoitetta koskevista tiedoista. Palvelimen lokitiedostot eivät ole henkilökohtaisesti tunnistettavissa IP-osoitetta lukuun ottamatta. IP-osoite on henkilökohtainen, jos se on määritetty pysyvästi internetyhteyttä käytettäessä ja internet-palveluntarjoaja voi yhdistää sen henkilöön.

Jos jatkat verkkosivuston palveluiden käyttämistä, pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja ja/tai tietoja, jotka ilmoitat verkkosivustolla (kuten hakusanat, kirjautumistiedot, arviot, lomaketiedot, sopimustiedot ja klikkaustiedot), käsitellään.

Periaatteessa voit käyttää verkkosivustolla tarjottavia palveluja tietojasi ilmoittamatta, esimerkiksi saadaksesi lisätietoja meistä.

Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 esitellään yksityiskohtaisesti ne tarkoitukset, joita varten tietoja käsitellään sekä myös kuinka kauan ja millä oikeusperusteilla tietoja käsitellään

4. Mihin tarkoituksiin tietoja kerätään?

Tietojen käsittely tällä verkkosivustolla voi johtua teknisistä, sopimuksellisista tai oikeudellisista vaatimuksista tai perustua antaamaasi suostumukseen.

Riverty Group käyttää kohdassa 2  ja kohdassa 3 mainittuja tietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

  • verkkosivuston tarjoaminen ja teknisen turvallisuuden varmistaminen sekä erityisesti teknisten virheiden korjaaminen ja luvattoman pääsyn estäminen verkkosivuston järjestelmiin, ja 
  • yhteydenottopyyntöjesi käsittely.
  • verkkosivuston palveluiden parantaminen
  • verkkoliikenteen seuranta ja käyttäjien käyttäytymisen analysointi

Lisätietoja tietojenkäsittelyn tarkoituksista on tämän tietosuojaselosteen seuraavissa osioissa. Jos henkilötietoja käsitellään muissa kuin yllä mainituissa tarkoituksissa, seuraavassa kohdassa ilmoitetaan käsittelyn aihe, tapa ja kesto, tarkoitus, sovellettava oikeusperuste ja mahdolliset muut käsittelyyn liittyvät  vastuut.

4.1 Evästeiden käyttö Cookie Consent Managerimme kautta

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot käyttävät käyttökokemuksen parantamiseen. Käytämme evästeitä sisällön ja mainosten personointiin sekä verkkosivustomme liikenteen analysointiin. Jaamme myös tietoja verkkosivustomme käytöstä analytiikkapalveluita tarjoavien kumppaniemme kanssa.

 
Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, jos ne ovat ehdottoman välttämättömiä tämän sivuston toiminnan kannalta. Kaikkia muita evästetyyppejä varten tarvitsemme suostumuksesi. Voit muuttaa suostumustasi milloin tahansa verkkosivustomme evästeilmoituksesta tai peruuttaa antamasi suostumuksen.

 
Tällä sivustolla käytetään erilaisia evästeitä. Jotkin evästeet ovat peräisin kolmansilta osapuolilta, jotka toimivat sivuillamme. Yksityiskohtaiset tiedot käytettävistä evästeistä löytyvät Cookie Consent Managerista.

  • Välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivuston käytön mahdollistamalla perustoiminnot, kuten sivuilla siirtymisen ja pääsyn verkkosivuston suojattuihin osiin. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä.
  • Toiminnalliset evästeet auttavat verkkosivustojen omistajia ymmärtämään, miten vierailijat käyttävät verkkosivustoja, keräämällä tietoja ja raportoimalla tiedot anonyymisti.

Markkinointievästeet ovat evästeitä, joiden avulla me voimme optimoida käyttäjäkokemuksen ja mitata verkkosivuston tavoittavuutta. Näiden evästeiden avulla me voimme seurata ja arvioida käyttäjien käyttäytymistä verkkosivustolla. Verkkoseuranta ei kuitenkaan edellytä käyttäjän henkilöllisyyden selvittämistä, joten kun käyttötietosi tallennetaan, tallennettua IP-osoitetta joko ei käytetä tai sitä käytetään vain lyhennetyssä muodossa (lyhennetään viimeisten kahdeksan merkin osalta) ja käyttäjäprofiilit luodaan pseudonymisoituina. Henkilökohtaisia käyttäjäprofiileja luodaan vain poikkeuksellisissa tilanteissa ja silloin, kun olet antanut suostumuksesi kyseessä olevan evästeen tallentamiselle Cookie Consent Managerimme kautta. Nämä evästeet voivat yleisesti ottaen jakaa kerättyjä tietoja muiden organisaatioiden tai mainostajien kanssa. Ne ovat pysyviä evästeitä, jotka ovat lähes aina peräisin kolmansilta osapuolilta. Verkkoseurantapalveluista vastaavat yleensä palveluntarjoajamme, jotka käsittelevät käyttäjäprofiileja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti, eivät omiin tarkoituksiinsa. Tämä varmistetaan tilausten käsittelyyn liittyvin sopimuksin. Jos palveluntarjoajat sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen (tästä lähtien "EU" tai "ETA") ulkopuolella, tapahtuu ns. kolmansiin maihin tehtävä tietojen siirto. Tämä on sallittua, jos olet antanut suostumuksesi siihen, me takaamme Eurooppalaisen standardin mukaisen tietosuojan tai Euroopan unionin komissio on luokitellut kulloisenkin kolmannen maan turvalliseksi kolmanneksi maaksi. Kunkin palvelun siirto kolmansiin maihin on merkitty alla. Lisätietoja tietojesi vastaanottajista ja kolmansiin maihin tehtävistä tietojen siirroista löytyy tämän tietosuojaselosteen kohdista 5 ja 6.

4.1.1Tietojen käsittelyn oikeusperuste

Evästeiden käytön oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja/tai f alakohta.

4.1.2 Säilytyksen kesto, tietojen poistaminen ja säilytysaika

 Evästeiden avulla kerättyjä ja arvioituja tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes vastustat niiden käyttöä. Analysointievästeitä säilytetään kuitenkin enintään 24 kuukautta (noin 2 vuotta).

4.1.3 Mahdollisuus vastustaa tietojen käyttöä ja pyytää tietojen poistamista

Sinulla on GDPR:n 21 artiklan mukaisesti oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käytetään muita kuin välttämättömiä evästeitä, jos siihen on tilanteestasi johtuvia syitä. Ota yhteyttä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen, jos haluat käyttää oikeuttasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, voit käyttää sivustoa vain rajoitetusti tai et lainkaan. Lisäksi voit milloin tahansa evätä suostumuksesi tietojesi käsittelyyn valinnaisten evästeiden käytön osalta. Käyttö voidaan estää teknisesti verkkosivustollamme kieltämällä evästeet Cookie Consent Managerin kautta tai poistamalla evästeet selaimen kautta. Voit siirtyä Cookie Consent Managerimme asetuksiin tämän sivuston alatunnisteesta.

4.2 Personoitu uutiskirje

Ilmaisen uutiskirjeen voi tilata verkkosivustolla. Jos tilaat uutiskirjeen, käsittelemme sähköpostiosoitetta, yrityksen nimeä ja maata rekisteröinnin yhteydessä antamasi suostumuksen perusteella. Uutiskirjeen rekisteröinnissä/tilauksessa noudatetaan aina kaksinkertaista suostumusmenettelyä, mikäli laki vaatii. Rekisteröidyttyäsi ja annettuasi suostumuksesi lähetämme sinulle viestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen, jossa sinua pyydetään vahvistamaan rekisteröitymisesi. Tietojesi väärinkäytön estämiseksi ja suostumuksesi todentamiseksi tallennamme rekisteröinnin aikana syöttämäsi käyttötiedot sekä tähän tarkoitukseen käytetyn rekisteröinti-ilmoituksen ja tekstit. Vahvistuksen jälkeen sinut rekisteröidään uutiskirjeen vastaanottajaksi ja tietosi tallennetaan asiakastietokantaamme.

Keräämme tilastotietoja sivustomme käytöstä ja optimoimme sekä mukautamme verkkotarjontaamme (uutiskirje ja muu sisältö) vastaavasti tarpeidesi mukaan, joitta voimme lähettää sinulle maksuttomia personoituja uutiskirjeitä. Tähän tarkoitukseen tietokoneellesi tallennetaan yksi tai useampi eväste. Niitä käytetään tietojen keräämiseen markkinointi- tai optimointitarkoituksiin sekä tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn Marketing Automation Tool -työkalumme palvelimilla. Kerätyt tiedot yhdistetään verkkosivustolla antamiisi henkilötietoihin profiilin luomista varten. Voit päättää profilointiprosessin poistamalla selaimesi evästetoiminnallisuuden käytöstä.

4.2.1Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Uutiskirjeemme lähettämisellä ja sisältömme lataamisen mahdollistamisella pyritään tarjoamaan yritysasiakkaillemme tietoa liiketoimintayksiköidemme tuotteista, ratkaisuista ja palveluista, henkilöllisyyden ja petosten hallinnasta, luottoriskien hallinnasta, maksu- ja rahoituspalveluista, saatavien hallinnasta sekä tapahtumista. Tällainen monimuotoinen liiketoiminta voidaan saavuttaa ainoastaan Riverty Group -konsernin muiden yritysten avulla, minkä vuoksi meillä on oikeus suostumuksellasi siirtää tietojasi myynninedistämistarkoituksiin konsernin sisällä. Voit tutustua tiivistelmään Riverty Group -konserniin kuuluvista yrityksistä täällä.

Ilmaisella personoidulla uutiskirjeellämme pyritään tarjoamaan (mahdollisille) yritysasiakkaillemme tietoa liiketoimintayksiköidemme tuotteista, ratkaisuista ja tapahtumista. Tietojen käsittelyn oikeusperuste uutiskirjeen rekisteröinnin ja käytön yhteydessä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan / Saksan epäreilusta kilpailusta annetun lain (jäljempänä "UW") 7 §:n  2 momentin 3 kohdan mukaisesti.

4.2.2 Säilytysaika ja säilytysajan määrityskriteerit

Tietosi tallennetaan, kun tilaat uutiskirjeen. Toimettomuuden jälkeen tiedot säilytetään 1 vuoden ajan, jotta me voimme todistaa, että olemme saaneet suostumuksesi uutiskirjeen lähettämiselle ja että me olemme toimineen lain mukaisesti. Sama koskee myös tilannetta, jossa olet peruuttanut suostumuksesi. Sen jälkeen tietoja ei enää käsitellä mainostarkoituksiin.4.2.3 Tietojen käsittelyn vastustaminen ja tietojen poistaminen

Voit peruuttaa milloin tahansa personoitujen uutiskirjeiden lähettämistä koskevan suostumuksesi ilmoittamalla yritykselle suostumuksesi peruuttamisesta osoitteeseen newsletter-unsubscribe@riverty.com ja kirjoittamalla aiheriville "Revocation Newsletter".  Voit myös peruuttaa suostumuksesi napsauttamalla uutiskirjeestä löytyvää tilauksen peruutuslinkkiä.

4.3. Henkilökohtainen uutiskirje e-bookieita/whitepapereita/tutkimuksia ladattaessa

Olemme sopineet personoitujen uutiskirjeiden lähettämisestä vastineena liiketoiminta-alueidemme ajankohtaisiin aiheisiin pureutuvien whitepaperien/e-book -julkaisujen/tutkimusten (tästä lähtien "sisältö") lataamisesta ja vastineena kampanjoiden (esimerkiksi varainkeruukampanjat jne.) yhteydessä tarjotuista palveluista.

Tämän sopimuksen mukaisesti käsittelemme sähköpostiosoitetta, yrityksen nimeä ja ilmoittamaasi maata ,uutiskirjeen lähettämistä varten. Noudatamme ns. kaksinkertaista suostumusmenettelyä uutiskirjettä tilattaessa, kun laki sitä vaatii. Tällöin lähetämme rekisteröitymisen jälkeen viestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen, jossa pyydetään vahvistamaan rekisteröityminen. Tietojesi väärinkäytön estämiseksi ja suostumuksen todentamiseksi tallennamme rekisteröinnin aikana syöttämäsi käyttötiedot, rekisteröinti-ilmoituksen ja tähän tarkoitukseen käytetyt tekstit.

Voidaksemme lähettää sinulle personoituja uutiskirjeitä, keräämme tilastotietoja sivustomme käytöstä ja optimoimme sekä mukautamme tarjontaamme (uutiskirje ja muu sisältö) vastaavasti tarpeidesi mukaan. Tähän tarkoitukseen tietokoneellesi tallennetaan yksi tai useampi eväste. Niitä käytetään tietojen keräämiseen markkinointi- tai optimointitarkoituksiin sekä tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn Marketing Automation Tool -työkalumme palvelimilla. Kerätyt tiedot yhdistetään verkkosivustolla profiilin luomiseksi antamiisi henkilötietoihin. Voit päättää profilointiprosessin poistamalla selaimesi evästetoiminnallisuuden käytöstä.

Vahvistuksen jälkeen sinut rekisteröidään uutiskirjeen vastaanottajaksi ja tietosi tallennetaan asiakastietokantaamme.

4.3.1Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Uutiskirjeemme lähettämisellä ja sisältömme lataamisen mahdollistamisella pyritään tarjoamaan yritysasiakkaille tietoa liiketoimintayksiköidemme tuotteista, ratkaisuista ja palveluista, henkilöllisyyden ja petosten hallinnasta, luottoriskien hallinnasta, maksu- ja rahoituspalveluista, saatavien hallinnasta sekä tapahtumista. Tämä liiketoiminnallinen monimuotoisuus voidaan saavuttaa ainoastaan Riverty Group -konsernin muiden yritysten avulla, minkä vuoksi meillä on oikeus suostumuksellasi siirtää tietojasi myynninedistämistarkoituksiin konsernin sisällä. Voit tutustua tiivistelmään Riverty Group -konserniin kuuluvista yrityksistä julkaisussa.

Personoidulla uutiskirjeellämme pyritään tarjoamaan (mahdollisille) yritysasiakkaillemme tietoa liiketoimintayksiköidemme tuotteista, ratkaisuista ja palveluista. Tietojen käsittelyn oikeusperuste uutiskirjeen rekisteröinnin ja käytön yhteydessä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja mahdollisten muiden eurooppalaisten asetusten mukaisesti antamasi suostumus.

4.3.2 Säilytysaika ja säilytysajan määrityskriteerit

Tietosi säilytetään niin pitkään kuin olet uutiskirjeen tilaaja. Uutiskirjeen tilaamisen päättymisen jälkeen tiedot säilytetään 1 vuoden ajan, jotta voimme todistaa, että olemme saaneet suostumuksesi uutiskirjeen lähettämiseen ja että me olemme toimineen lain mukaisesti. Sama koskee myös tilannetta, jossa olet peruuttanut suostumuksesi. Sen jälkeen tietoja ei enää käsitellä mainostarkoituksiin.

4.3.3 Mahdollisuus vastustaa käyttöä ja poistaa tiedot

Voit milloin tahansa peruuttaa käsittelyä koskevan suostumuksesi, jonka olet antanut tilatessasi personoidun uutiskirjeen ladatessasi e-book-julkaisuja/whitepapereita/tutkimuksia, ilmoittamalla tästä yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen newsletter-unsubscribe@riverty.com ja kirjoittamalla aiheriville "Newsletter revocation". Voit myös peruuttaa suostumuksesi napsauttamalla uutiskirjeestä löytyvää tilauksen peruutuslinkkiä.

4.4 Yritysasiakaskysely

Jos olet liikesuhteessa kanssamme, voimme silloin tällöin käyttää tietojasi asiakaskyselyn suorittamiseen määrittääksemme tyytyväisyytesi palveluihimme ja tunnistaaksemme parannusta kaipaavia osa-alueita. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja koskee vain niitä asiakkaita, jotka ovat antaneet suostumuksensa aloittaessaan liiketoimintasuhteen kanssamme. Kysely suoritetaan yhdessä palveluntarjoajien kanssa. Nämä palveluntarjoajat, jotka toimivat tietojen käsittelijöinä toimivat meidän valvonnassamme ja ohjeidemme mukaisesti. Olemme tarkistaneet näiden palveluntarjoajien tietosuojaan liittyvän suorituskyvyn ennen kyselyiden suorittamista.

4.4.1Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Kyselyn tarkoituksena on parantaa tuotteitamme ja palveluitamme sekä siten parantaa ja ylläpitää hyviä asiakassuhteita. Kyselyä koskevan tietojen käsittelyn oikeusperuste on mainittu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etumme on tarjota asiakkaillemme säännöllinen ja tehokas kanava esittää kritiikkiä, jotta voimme mukauttaa palveluitamme sen mukaisesti.

4.4.2 Säilytysaika ja säilytysajan määrityskriteerit

Käytettyjä tietoja säilytetään CRM-järjestelmässämme niin kauan kuin sopimussuhde on voimassa. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen tietoja käytetään ainoastaan viimeisen asiakastyytyväisyyskyselyn suorittamiseen, minkä jälkeen niiden käyttö estetään tämäntyyppisessä tietojen käsittelyssä.

4.4.3 Mahdollisuus vastustaa tietojen käyttöä ja poistaa tiedot

Voit milloin tahansa peruuttaa tietojesi käyttöä yritysasiakaskyselyissä koskevan suostumuksesi. Asianomainen ilmoitus löytyy jokaisesta sähköpostiviestistä, jossa sinua pyydetään osallistumaan. Sinulla on myös oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi poistoa GDPR:n 17 artiklan mukaisesti. Sinulla on myös oikeus oikaista virheelliset tietosi ja saada tietoa sinusta säilyttämistämme tiedoista. Jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, ota yhteyttä kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen: newsletter-unsubscribe@riverty.com.

4.5 Verkossa jätetyt hakemukset

Riverty Group julkaisee tällä verkkosivustolla työpaikkailmoituksia, joiden kautta voi hakea työpaikkaa. Työpaikkailmoitus ohjaa sinut konserninlaajuiseen hakijaportaaliin. Tässä tapauksessa verkossa jätetyn työpaikkahakemuksen varsinainen tietojen käsittely ei tapahdu tällä verkkosivustolla.

4.5.1 Poikkeava tietosuojaoikeudellinen vastuu

Yritys, joka julkaisi työpaikkailmoituksen ja etsii uusia työntekijöitä, on vastuussa työpaikkailmoituksesta. Kyseessä on se yritys, joka vastaanottaa tietosi hakemuksesi vastaanottamisen yhteydessä. Tietojasi ei luovuteta muille yrityksille, mikäli niin ei lain mukaan vaadita tai mikäli et ole antanut siihen suostumustasi.

Lisätietoja vastuista, tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja käsittelyn oikeusperusteesta sekä mahdollisista vastaanottajista ja säilytysajasta on kunkin työpaikkailmoituksen yhteydessä. Lisätietoja kunkin verkossa jätetyn työpaikkahakemuksen tietojen käsittelystä saa rekisteröinnin ja hakijaprofiilin luonnin yhteydessä.

4.5.1Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi yksinomaan rekrytointitarkoituksiin vastaanotettuamme verkossa jättämäsi tiettyä työpaikkailmoitusta koskevan työpaikkahakemuksen. Työsuhteesta sopimisen alkuvaiheessa mahdollisella työnantajalla on intressi varmistaa, että sinulla on riittävä ammatillinen pätevyys ja soveltuvuus tarjolla olevaan työhön.

Tietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tietojen käsittely liittyy siksi mahdollisen sopimus- tai työsuhteen solmimiseen kanssasi.

4.5.2 Säilytysaika ja säilytysajan määrityskriteerit

Tietojasi käsitellään niin pitkään kuin se on tarpeen työsuhteen solmimiseksi. Verkossa jätetyn hakemuksen lähettämisen ja rekrytointipäätöksen tekemisen jälkeen tietosi poistetaan lakimääräisen säilytysajan umpeutumisen jälkeen (tällä hetkellä yleensä 6 kuukautta).

4.5.3 Mahdollisuus vastustaa käyttöä ja poistaa tiedot

Sovellettavan oikeusperusteen vuoksi mainittua tietojenkäsittelyä ei voi vastustaa GDPR:n 21artiklan mukaisesti. Jos sinulla on aiheeseen liittyvää kysyttävää, voit ottaa meihin milloin tahansa käyttämällä kohdassa 1 ilmoitettuja yhteystietoja.

4.6 Yhteydenotot sähköpostitse ja puhelimitse

Verkkosivusto tarjoaa mahdollisuuden ottaa yhteyttä yritykseen sähköpostitse tai soittamalla. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, syötetyt tiedot, sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi sekä pyyntösi lähetetään yritykselle. Pyynnöstä riippuen (esim. kysymykset yrityksen tuotteista ja palveluista, rekisteröidyn oikeuksiesi vahvistaminen ja yleiset tiedot) yhteystietojasi käsitellään edelleen (palveluntarjoajiemme avulla).

4.6.1Tietojen käsittelytarkoitukset ja oikeusperuste

Yhteystietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etumme on pyyntösi käsittely ja yhteydenpidon jatkaminen. Jos yhteydenpitosi koskee sopimuksen päättämistä yrityksen kanssa, käsittelyn oikeudellinen perusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4.6.2 Säilytysaika ja säilytysajan määrityskriteerit

Yhteystiedot poistetaan käsiteltyämme pyyntösi ja lopetettuamme yhteydenpidon. Tämä ei koske tilannetta, jossa yhteystietojesi tarkoituksena on solmia sopimus yrityksen kanssa tai vahvistaa oikeutesi rekisteröitynä. Tällöin tiedot säilytetään, kunnes sopimuksesta johtuvat ja/tai oikeudelliset velvollisuudet on täytetty ja lakimääräiset säilytysajat eivät enää estä poistoa. Näin tapahtuu yleensä 6 kuukauden jälkeen.

4.6.3 Mahdollisuus vastustaa tietojen käyttöä ja poistaa tiedot

Sinulla on oikeus vastustaa yhteystietojesi käsittelyä, mikäli niiden käsittelylle ei ole tilanteestasi johtuvaa asiallista perustetta. Jos haluat käyttää vastustusoikeuttasi, ota meihin yhteyttä käyttämällä kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja. Jos vastustat käsittelyä, yhteydenpitoa ei voida jatkaa. Tämä ei ole voimassa, jos yhteystietojesi säilyttäminen on tarpeen sopimuksen solmimisen tai sopimusvelvoitteiden täyttämisen tai rekisteröidyn oikeuksiesi vahvistamisen kannalta.

4.7 Looxin CRM-järjestelmä

Loox on pilvipohjainen asiakkuushallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä), jota käytetään Rivertyn yhtiöiden potentiaalisten asiakkaiden, uusien asiakkaiden, nykyisten asiakkaiden, kumppanien, kilpailijoiden, toimittajien ja palveluntarjoajien tietojen tallentamiseen ja ajan tasalla pitämiseen.

Jos yhteystietosi kerätään esimerkiksi tällä verkkosivustolla uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, tiedot siirretään CRM-järjestelmään, jossa niitä käsitellään edelleen niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Järjestelmän looginen asiakkaiden erottelu varmistaa, että ainoastaan sellaisilla yrityksillä on pääsy tallennettuihin tietoihin , joilla on lailliset valtuudet käsitellä niitä (esim. suostumuksen tai sopimussuhteen perusteella).

4.7.1Tietojen käsittelytarkoitukset ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoitus on henkilötietojesi laillinen käyttö tietojen jatkokäsittelyyn tavalla, johon olet antanut meille laillisen oikeuden, muun muassa suostumuksen tai sopimussuhteen perusteella. Oikeusperuste on tällöin GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta tai GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4.7.2 Säilytysaika ja säilytysajan määrityskriteerit

Käytetyt tiedot tallennetaan CRM-järjestelmäämme niin pitkäksi aikaa, kun sopimussuhde on voimassa. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen tietoja käytetään ainoastaan viimeisen asiakastyytyväisyyskyselyn suorittamiseen, minkä jälkeen niiden käyttö estetään tämäntyyppisessä tietojen käsittelyssä. Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen, tiedot poistetaan, jos peruutat suostumuksesi niiden jatkokäytölle.

4.7.3 Mahdollisuus vastustaa tietojen käyttöä ja poistaa tiedot

Jos tietojen käsittely perustuu välillämme olevaan sopimussuhteeseen, sinulla ei ole oikeutta vastustaa kuvattua tietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan mukaisesti. Jos suostumuksesi on tietojen käsittelyn oikeusperuste, sinulla on oikeus kieltäytyä tietojen käsittelystä milloin tahansa. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi poistoa GDPR:n 17 artiklan mukaisesti. Sinulla on myös oikeus korjata tietojasi ja saada tietoa siitä, millaisia tietoja me olemme tallentaneet sinusta. Ota meihin yhteyttä kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen voidaksesi käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi.

4.8 Digitaaliset tapahtumat ja aktiviteetit

Yritys järjestää säännöllisesti digitaalisia tapahtumia työntekijöilleen, asiakkailleen ja/tai palveluntarjoajilleen (jäljempänä "osallistujat"). Tapahtumat järjestetään tähän tarkoitukseen varatuilla sivuilla yrityksen omalla verkkosivustolla tai ulkoisesti isännöidyillä verkkopalveluntarjoajien alustoilla. Tapahtumasta riippuen osallistujien on käytävä tapahtumaa varten valmistellulla verkkosivustolla (ns. saapumissivu) oman käyttäjänimensä ja/tai sähköpostiosoitteensa ja salasanansa avulla tai käyttämällä tapahtumaa varten määriteltyä salasanaa (jäljempänä "osallistumistiedot"). Osallistujien IP-osoitetta ja osallistumistietoja käsitellään yllä mainitulla tavalla toimittaessa.

4.8.1Tietojen käsittelytarkoitukset ja oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön työntekijöiden ja ulkopuolisten tahojen osallistuminen yhtiön järjestämiin digitaalisiin verkkotapahtumiin. Tietosuojalakien mukainen oikeusperuste liittyy asianomaisten tapahtumien tarkoituksiin. Jos kyseessä on työntekijöidemme pakollinen koulutus, oikeusperuste on yleensä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Osallistuminen ja siihen liittyvä tietojen käsittely ovat siis tarpeen työsuhteen toteuttamiseksi ja siihen liittyvän sopimuksen noudattamisen vuoksi. Jos tarjottu tapahtuma on valinnainen, eli vapaaehtoinen koulutus tai tiedotustilaisuus osallistujille, oikeusperuste on yleensä GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Siksi käsittely perustuu oikeutettuun etuun, joka syntyy lisäarvon tuottamisesta työntekijöillemme. On myös mahdollista, että palveluntarjoajat eivät tarjoa asianomaista tapahtumaa henkilötietojen käsittelijänä GDPR:n 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti vaan toimivat rekisterinpitäjänä saman asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Näissä tapauksissa on aina kyse vapaaehtoisista tapahtumista, joihin osallistuminen riippuu tietojen käsittelyä koskevasta suostumuksestasi. Jos kyseessä on tällainen tapahtuma, sinua pyydetään aloitussivulla antamaan suostumuksesi tietojen käsittelyyn asianomaiselle järjestäjälle. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on tällöin GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Tällöin sinun on vaadittava oikeuksiesi käyttöä suoraan järjestäjältä. Lisätietoja on kohdassa 7.

4.8.2 Säilytysaika ja säilytysajan määrityskriteerit

Yritys käsittelee tietojasi tarjotun tapahtuman puitteissa, kunnes kyseinen tapahtuma on päättynyt. Siksi tietosi (käyttäjänimi, sähköpostiosoite ja IP-osoite) poistetaan kokonaan tapahtuman päätyttyä. Jos järjestäjä käsittelee tietojasi rekisterinpitäjänä, tietojen säilytysaika määräytyy järjestäjän tietosuojaselosteen mukaan.

4.8.3 Henkilötietojen käytön vastustaminen ja tietojen poistaminen

Jos tietojen käsittely perustuu keskinäiseen sopimussuhteeseemme, sinulla ei ole oikeutta vastustaa yllä esiteltyä tietojen käsittelyä GDPR:n 21 artiklan mukaisesti. Jos käsittelyn oikeusperuste on antamasi suostumus, sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä milloin tahansa. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi poistoa GDPR:n 17 artiklan mukaisesti. Sinulla on myös oikeus korjata tietojasi ja saada tietoa siitä, millaisia tietoja me olemme tallentaneet sinusta. Ota meihin yhteyttä kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen voidaksesi käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi.

4.9 Microsoft Bookings

Yritys kerää ja käsittelee henkilötietoja tapaamisten verkkovarauksen yhteydessä. Tähän tarkoitukseen käytetään Microsoft Corporationin (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) palvelua "Microsoft Bookings". Yhteys palveluun muodostetaan vain, kun avaat verkkovaraustoiminnon sivustoltamme löytyvällä painikkeella. Lisää tietoa käyttäjätietojen käsittelystä on Microsoftin tietosuojaselosteesta.

 Haluamme muistuttaa, että et ole velvollinen käyttämään Microsoft Bookingsia ajan varaamiseen. Jos et halua käyttää palvelua, sovi tapaamisesta käyttämällä jotakin muuta yhteydenottovaihtoehtoa.4.9.1 Tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

 Tietojen siirron, säilytyksen ja käsittelyn oikeusperuste on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.4.9.2 Säilytysaika tai säilytysajan määrityskriteerit

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin.

4.9.3 Tietojen käytön vastustaminen ja tietojen poistaminen

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn tai kieltää tietojesi käytön. Tässä tapauksessa aiottu yhteys käyttäjään ei ole enää mahdollinen tai jo alkanutta yhteydenpitoa ei voida enää jatkaa.

5. Kenelle tietoni lähetetään?

Yrityksen sisällä pääsy tietoihin annetaan niille osastoille, jotka tarvitsevat tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Yrityksen palveluntarjoajille voidaan myös antaa pääsy tietoihin (ns. "henkilötietojen käsittelijät", eli palvelinkeskukset, webhotellit, IT-infrastruktuurivastaavat ja verkkosuunnittelijat). Tietojenkäsittely-sopimukset varmistavat, että nämä palveluntarjoajat toimivat ohjeiden mukaisesti, huolehtivat tietosuojasta ja käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti.

6. Käsitelläänkö tietojani Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (tietojen siirtäminen kolmansiin maihin)?

Jos kohdassa 4 mainitut palveluntarjoajat ja/tai kolmannet osapuolet EU:n/ETA:n ulkopuolella käsittelevät tietojasi kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin, se voi johtaa siihen, että tietosi siirretään maahan, jossa EU:n/ETA:n vaatimustason mukaista tietosuojaa ei voida taata. Vaatimustason mukainen tietosuoja voidaan kuitenkin taata sopivin takuin. Sopiva takuu voidaan antaa Euroopan unionin komission laatimien vakiosopimuslausekkeiden kautta. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 16. heinäkuuta 2020 antaman päätöksen (tapaus C-311/18) mukaan käyttämiemme kolmansissa maissa toimivien palveluntarjoajien on kerrottava meille, mitä ylimääräisiä sopivia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä on käytetty valtiollisten valvontamekanismien ehkäisemiseksi. Jos on olemassa mitään epäilystä tällaisen tietojen käsittelyn laillisuudesta, asianomaisten palveluntarjoajien on mukautettava tekniset ja organisatoriset toimenpiteent. Jäljennös näistä takuitsa voidaan pyytää käyttämällä kohdassa 1 annettuja yhteystietoja.

Mitkä tahansa takuut voidaan poistaa poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten kun suostumustasi tai siirtoa kolmanteen maahan edellytetään yrityksen kanssa solmimasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Euroopan unionin komissio on myös nimennyt tietyt kolmannet maat turvallisiksi kolmansiksi maiksi, joten yritys voi myös poista mahdolliset takuut näiden maiden ollessa kyseessä.

Tiedot siirretään kolmansiin maihin muun muassa seuraavissa tapauksissa:

  • verkkosivuston tarjoamista ja verkkosivuston asetusten tallentamista varten käytetään palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat kolmannessa massa tai jotka voivat käyttää konesaleja EU:n tai ETA:n sisällä kolmannessa maassa olevan tytäryhtiön kautta, ja yritys on tehnyt näiden palveluntarjoajien kanssa sopimuksen, jossa käytetään vakiosopimuslausekkeita, Eurooppalaisen tietosuojatason täyttämisen varmistamiseksi.
  • palveluntarjoajat, jotka sijaitsevat kolmannessa maassa tai jotka voivat käyttää konesaleja EU:n tai ETA:n sisällä kolmannessa maassa olevan tytäryhtiön kautta, käyttävät verkkoseurantapalveluita. Yritys on tehnyt näiden palveluntarjoajien kanssa sopimuksen Euroopan tietosuojatason täyttämisestä vakiosopimuslausekkeiden avulla yleisen GDPR:n 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

7. Mitä tietosuojaoikeuksia minulla on?

Sinulla on oikeus pyytää milloin tahansa tietoa henkilötiedoista, jotka me olemme tallentaneet sinusta. Jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai vanhentuneita, sinulla oin oikeus vaatia niiden oikaisemista. Sinulla on myös oikeus vaatia tietojesi poistoa tai niiden käsittelyn rajoittamista GDPR:N 17 tai 18 artiklan mukaisesti. Sinulla voi myös olla oikeus pyytää antamiesi tietojen saamista yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa (oikeus tietojen siirtämiseen). Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelystä tiettyihin tarkoituksiin, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaa käsittelyä koskien. Peruuttamisesta tulee ilmoittaa yritykselle kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. GDPR:n 21 artiklan mukaisesti sinulla on myös oikeus omasta tilanteestasi johtuvista syistä vastustaa milloin tahansa sellaista tietojesi käsittelyä, mikä perustuu  GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen oikeusperusteeseen.

Valitusoikeus

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa asut, työskentelet tai jossa väitetty GDPR rikkominen tapahtuu.

8. Missä määrin automaatista päätöksentekoa käytetään?

Emme käytä täysin automatisoituja päätöksentekoprosesseja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin.

9. Suoritetaanko profilointia?

Profilointia ei suoriteta kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin.

10. Tietosuojaselosteen päivitykset

Jos tätä tietosuojaselostetta muutetaan, ilmoitus muutoksesta lisätään tähän selosteeseen, verkkosivuille ja muihin tarkoituksenmukaisiin paikkoihin.

Tietosuojaselosteen tila: Lokakuu 2022