Välj en kategori

Välj en kategori

SÖK

Bättre patientnöjdhet och försäljning för Dermanostic genom samarbetet med Riverty

Det digitala hälsoföretaget Dermanostic samarbetar med Riverty för att erbjuda sina patienter faktura som betalsätt. Detta har bidragit till ökad konvertering och mer flexibilitet för Dermanostics kunder.

Fyra personer håller upp sina mobiltelefoner för att visa Dermanostic's app
Tre nyckelframgångar i samarbetet med Riverty har varit snabbare konvertering, mindre arbete för oss och nöjdare patienter.
Bild på Dr. Ole Martin

Dr. Ole Martin

VD och grundare av Dermanostic

Nyckelframgångar i siffror:

Genom att lägga till Rivertys faktureringsalternativ som betalmetod ökade konverteringen med

10 %


Rivertys helt automatiserade hantering av fakturor sparade upp till

20 timmar

manuellt arbete för Dermanostic varje månad.


Betalprocessen minskade från 1-2 arbetsdagar till

1-2 sekunder

Genom att låta patienter få diagnos och behandling snabbare har patientnöjdheten ökat.


Dermanostic: revolutionerar dermatologitjänster genom digital hälsa

 

Dermanostic är ett innovativt digitalt hälsoföretag som tillhandahåller dermatologitjänster till konsumenter och företag. Deras mål är att erbjuda snabb och enkel tillgång till en dermatolog genom sin app och att hjälpa människor med hudproblem.   

För närvarande verkar Dermanostic i Tyskland och Österrike och har framgångsrikt löst över 150 000 hudproblem. Med ett sådant starkt facit har de ambitiösa planer på att expandera till nya europeiska marknader. Dermanostic förstår vikten av att ha en betalpartner som kan hjälpa dem att navigera på olika marknader, vilket gör det ännu viktigare att ha en partner med internationell erfarenhet.

Samarbete med Riverty för bättre försäljning och ökad patientnöjdhet  

Dermanostic lägger stor vikt vid sina patienters välbefinnande. När deras kunder ville ha faktura som betalalternativ med möjlighet att betala senare blev detta en viktig parameter i jakten på en ny betalningspartner. En enkel och snabb integreringsprocess ur ett IT-perspektiv var också viktigt. Efter att ha undersökt flera alternativ ansåg de att Riverty var den bäst lämpade partnern för deras behov. 

 

Ökad konvertering med Riverty  

I Tyskland är det fler än i Sverige som inte använder kreditkort. Med Rivertys BNPL (Buy Now Pay Later) faktureringsalternativ kunde Dermanostic öka sin konverteringshastighet med 10%. Faktureringsalternativet förbättrade betalupplevelsen och har gett Dermanostic fler kunder. Detta är särskilt viktigt för patienter med privat försäkring, eftersom de kan ordna återbetalningen för medicinska kostnader innan fakturan förfaller efter 14 dagar. På så vis behöver patienterna inte ligga ute med egna pengar.


Före samarbetet med Riverty kontaktade patienterna ofta Dermanostics kundsupport för att fråga om de kunde betala via banköverföring, vilket var en manuell, tidskrävande process. Med faktura från Riverty blev betalprocessen helt automatiserad för Dermanostic. Förutom den minskade risken har detta sparat mycket tid och arbete för dem. 

 

Rivertys enkla integration och personliga support är en stor fördel   

Integrationen för både Rivertys app och webb var smidig och enkel. Detta berodde till stor del på den tydliga onboarding-dokumentationen och tillgången till snabb support vid behov.  

"Det är en stor fördel att ha den här typen av personlig support", säger Dr. Ole Martin. "Med många andra leverantörer är vår erfarenhet att det inte finns någon som kan hjälpa till när vi behöver kontrollera något, och det kan bli riktigt komplicerat." 

 

Dataskydd och människan i centrum viktigt för både Dermanostic och Riverty

Dataskydd är avgörande inom hälso- och sjukvårdsbranschen, och Dermanostic har TÜV-certifiering för dataskydd. Det var viktigt att hitta en europeisk betalpartner med en strikt dataskyddspolicy. Riverty uppfyllde dessa krav.


Utöver dataskyddet stämde Rivertys människocentrerade synsätt kring betalningar väl överens med Dermanostics värderingar och mål. Båda företagen prioriterar kundnöjdhet och att göra det enkelt för sina kunder. Därför var partnerskapet en naturlig matchning. Det ömsesidiga åtagandet att sätta kunderna främst har också stärkt partnerskapet mellan Dermanostic och Riverty.

Summering av framgången

Sammanfattningsvis har Dermanostics partnerskap med Riverty varit lyckat då det har förbättrat patientnöjdheten och ökat försäljningen. Genom att erbjuda optimala betalalternativ och automatisera faktureringsprocessen har Dermanostic gjort det lättare för patienter att betala sina räkningar och behandla sina hudproblem. På grund av samarbetet med Riverty kunde Dermanostic effektivisera sin faktureringsprocess samt öka kundnöjdheten och försäljningen genom att göra sina tjänster tillgängliga för fler patienter. 

Vill du få din verksamhet att växa?

Boka ett möte direkt med en av våra säljare eller fyll i ett kontaktformulär så kontaktar vi dig.

kvinna