Vælg en kategori

Vælg en kategori

SØG

Meddelelse om beskyttelse af privatlivets

fred på Riverty Group GmbH

Persondatapolitik på Rivertys websted

Det er meget vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger (i det følgende kaldet "oplysninger"). Denne persondatapolitik indeholder således en nærmere beskrivelse af, hvilke oplysninger der bliver indsamlet, når du besøger vores onlinetjenester (websteder, sociale medier, blogge m.v.), herefter kaldet "Riverty websteder", og hvordan vi behandler dem. Desuden vil vi informere dig om dine rettigheder, samt hvilke tekniske og organisatoriske foranstaltninger vi har truffet for at beskytte dine personoplysninger i forbindelse med behandlingen.

Denne persondatapolitik opfylder oplysningskravene i henhold til artikel 12 ff. i EU's Persondataforordning (i det følgende kaldet "GDPR") og giver dig et overblik over behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med brug af vores onlinetjenester (websteder, sociale medier, blogge m.v.) af Riverty Group GmbH og andre selskaber i Riverty-koncernen (herefter kaldet "Riverty Group"). Riverty Group består af Riverty Group GmbH og de selskaber, der er nævnt i kolofonen.

Disse informationer om databeskyttelse gælder for tjenesterne på webstedet, som selskaberne i Riverty Group stiller til rådighed på domænet Riverty.com og alle underdomæner. Hvad angår databeskyttelseslovgivning fungerer selskaberne i Riverty Group som fælles dataansvarlig, jf. artikel 26 i GDPR, for driften af Rivertys websteder.

Generelle oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med driften af Rivertys websteder

1. Hvem er ansvarlig for behandling af mine personoplysninger?

Selskaberne i Riverty Group, som fremgår af listen i kolofonen, er ansvarlige for driften af webstedet og for den tekniske behandling af dine personoplysninger. Riverty Group behandler data i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR og lokal databeskyttelseslovgivning.

Hvor det er relevant, vil dine personoplysninger blive delt med selskaberne i Riverty Group i det omfang, som er beskrevet her. Selskaberne i Riverty Group er i fællesskab ansvarlige for beskyttelsen af dine personoplysninger (artikel 26 i GDPR). Hvis et selskab i Riverty Group alene er ansvarlig for den tekniske drift af webstedet, jf. GDPR, vil du finde de relevante oplysninger i selskabets eller i produktspecifikke informationer om databeskyttelse.

For at sikre at du kan udøve dine juridiske rettigheder, der følger af kravene til databeskyttelse, beder Riverty Group dig rette henvendelse til følgende centrale kontaktadresse: dataprotection@riverty.com .

En komplet liste over selskaber, der behandler oplysninger på dette websted samt adresseoplysninger, kontaktpersoner og yderligere oplysninger om databeskyttelse finder du i kolofonen.

2. Personoplysninger

Personoplysninger er enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, en e-mailadresse, en postadresse eller en onlineidentifikator som f.eks. en IP-adresse eller en cookie identifier.

Der skal være et retsgrundlag for behandling af personoplysninger. Dine personoplysninger vil kun blive behandlet, når du besøger og benytter webstedet, og når Riverty Group har retsgrundlag dertil

3. Hvilke personoplysninger indsamles?

Når du besøger webstedet, registreres dataene på den computer, du bruger til at få adgang til webstedet, automatisk (herefter kaldet "adgangsdata"). Disse adgangsdata indeholder serverlogfiler, der generelt består af oplysninger vedrørende din browsertype og -version, dit operativsystem, din internetudbyder, den dato og det klokkeslæt, du brugte webstedet, de websteder du tidligere besøgte og de websteder, du åbner via vores websted samt din computers IP-adresse. Med undtagelse af din IP-adresse er oplysningerne i serverlogfilerne ikke personligt identificerbare.  En IP-adresse er personligt identificerbar, når den er statisk (permanent tildelt til brug ved internetadgang), og internetudbyderen kan tildele den til en bestemt person.

Hvis du fortsætter med at benytte tjenesterne på webstedet vil pseudonymer til brugerprofiler og/eller data som du indtaster på webstedet (f.eks. søgeord, login oplysninger, feedback, indtastninger i formularer eller kontrakter og klikdata) blive behandlet.

I princippet kan du bruge tjenesterne, som tilbydes på webstedet, uden at opgive dine personoplysninger, f.eks. hvis du vil vide mere om os.

En nærmere oversigt over formålene, som f.eks. hvor længe og på hvilket retsgrundlag disse oplysninger vil blive behandlet, er beskrevet i afsnit 4 i denne information om databeskyttelse.

4. Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Formålet med databehandling på dette websted kan være baseret på tekniske, kontraktmæssige eller lovbestemte krav, eller som følge af samtykke.

Riverty Group benytter i fællesskab de i afsnit 2 beskrevne oplysninger samt de i afsnit 3 omhandlede oplysninger til bl.a. følgende formål:

  • til at levere webstedets funktioner og indhold, herunder sikre en tjeneste uden tekniske fejl og sikre, at uautoriserede personer ikke får adgang til webstedets systemer, og
  • til at behandle din kontaktanmodning.
  • til at forbedre tjenesterne på vores websted
  • til at foretage websporing og -analyse af brugeradfærd.

Yderligere oplysninger om formålene med databehandlingen finder du i de følgende afsnit i denne persondatapolitik. Hvis personoplysninger behandles til andre formål end ovennævnte, vil du få mere at vide i det følgende afsnit om formål, metode og varighed, retsgrundlag og evt. de forskellige dataansvarlig.

4.1 Brug af cookies via Cookie Consent Manager

Cookies er små tekstfiler, som bruges af et websted for at gøre det mere effektivt og interessant for brugeren. Vi benytter cookies til at tilpasse indhold og annoncer, samt til at analysere trafik på vores websted. Vi deler desuden oplysninger om din brug af webstedet med vores analysepartnere.

 
Ifølge loven kan vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for driften af dette websted. Til alle andre typer cookies kræves, at vi har fået dit samtykke. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved hjælp af cookieerklæringen på vores websted.

 
Dette websted bruger forskellige typer cookies. Nogle cookies placeres på vores sider af tredjeparter. Du kan se, præcis hvilke cookies der bruges i Cookie Consent Manager.

  • Nødvendige cookies anvendes til at sikre, at webstedet fungerer optimalt ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder på webstedet. Webstedet fungerer ikke optimalt uden disse cookies.
  • Funktionelle cookies hjælper os med forstå, hvordan besøgende interagerer med os ved at indsamle og analysere information anonymt.

Markedsføringscookies hjælper os med at optimere brugervenligheden og måle webstedets rækkevidde. Ved hjælp af disse cookies kan vi registrere og analysere brugeradfærden. Websporing kræver normalt ikke personlig identifikation af den pågældende bruger, hvilket betyder, at når dine adgangsoplysninger er registreret, så bliver din gemte IP-adresse enten ikke brugt eller kun brugt i forkortet form (forkortelse af den sidste oktet) og anonyme brugerprofiler oprettet. Personlige brugerprofiler bliver kun oprettet i særlige tilfælde og med dit samtykke til, at den pågældende cookie må gemmes i vores Cookie Consent Manager. Disse cookies kan dele oplysninger, der indsamles via andre organisationer eller annoncører. Disse er permanente cookies, som næsten altid kommer fra tredjeparter. Vores tjenesteudbydere leverer løbende websporingstjenester. De behandler udelukkende data efter instrukser fra os og ikke til deres egne formål. Dette sikres ved hjælp af databehandingsaftaler. Hvis tjenesteudbyderen er etableret uden for EU eller EØS-området (herefter kaldet "EU" eller "EØS"), kan oplysningerne overføres til et tredjeland. Dette er tilladt, hvis du har givet samtykke dertil, vi har givet garantier, der sikrer et passende beskyttelsesniveau, eller Europa-Kommissionen har klassificeret det pågældende tredjeland som et sikkert tredjeland. Overførsel af den pågældende tjeneste til et tredjeland fremgår nedenfor. Du kan læse mere om modtagerne af dine oplysninger og overførsel til et tredjeland i afsnit 5 og afsnit 6 i denne persondatapolitik.

4.1.1 Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for brug af cookies fremgår af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

4.1.2 Varighed af opbevaring, sletning og opbevaringsperiode

 Som hovedregel forbliver de data, der indsamles og analyseres, når du bruger cookies, gemt, indtil du gør indsigelser mod, at de anvendes. Cookies gemmes imidlertid i højst 24 måneder (2 år).

4.1.3 Mulighed for at gøre indsigelser og få dine data fjernet

Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger funktionelle cookies i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR, hvis der er grund til at gøre dette som følge af din specifikke situation. Hvis du ønsker at benytte dig af din ret til at gøre indsigelse, kan du kontakte os på adressen, der fremgår af afsnit 1. Hvis du gør indsigelser mod denne databehandling, vil du kun kunne bruge webstedet i begrænset omfang, eller slet ikke. Desuden kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger inden for valgfri cookies Ændringen kan foretages i vores Cookie Consent Manager på webstedet eller ved at fjerne log og cookies i din browser. I bunden af denne side kan du foretage ændringer i vores Cookie Consent Manager

4.2 Personligt nyhedsbrev

På webstedet er der mulighed for at abonnere på vores nyhedsbrev. Hvis du modtager et nyhedsbrev, behandler vi e-mailadressen, navnet på din virksomhed og landet, som du har angivet, baseret på dit samtykke ved registrering. Ved registrering/abonnement benytter vi altid, så vidt vi er juridisk forpligtet dertil, en registreringsprocedure via formularer. Efter registrering og du har givet dit samtykke, sender vi en besked til den e-mailadresse, du har angivet, hvor vi vil bede dig om at bekræfte din registrering. For at forhindre misbrug af dine personoplysninger og for at kunne dokumentere dit samtykke gemmer vi de oplysninger, du har opgivet i forbindelse med registreringen samt registreringsbeskeden og teksterne som er benyttet til dette formål. Når du har bekræftet, træder registreringen i kraft, og dine personoplysninger vil blive gemt i vores kundedatabase.

 

For at kunne sende vores personlige nyhedsbrev til dig, indsamler vi statistikoplysninger om din brug af vores websted. Det giver os mulighed for at tilpasse vores indhold (nyhedsbrev og andet indhold) til dine interesser.  Til dette formål gemmes en eller flere cookies på din computer, som bruges til at indsamle oplysninger til markedsførings- og optimeringsformål og til at gemme og behandle oplysningerne på serverne til vores markedsføringsautomatiseringsværktøjer. De indsamlede oplysninger kombineres med de personoplysninger, du opgiver på webstedet. Du kan ændre dette ved at deaktivere sporing af cookies i dine browserindstillinger.

4.2.1 Formål og retsgrundlag for databehandling

Formålet med at udsende nyhedsbreve og downloade indhold er at henvende sig til potentielle kunder for at informere om produkter, løsninger og tjenester inden for vores forretningsområder, håndtering af identitetstyveri og svindel, kreditrisikostyring, betaling og finansielle tjenester samt inkassotjenester og arrangementer. Dette kan kun lade sig gøre ved hjælp af andre selskaber i Riverty Group. Derfor har vi, med dit samtykke, ret til at videregive dine oplysninger til salgsfremmende formål inden for vores koncern. Du finder en oversigt over selskaberne i Riverty Group i kolofonen.

Nyhedsbrevet henvender sig til (potentielle) erhvervskunder med information om produkter, løsninger og tjenester for vores forretningsområder og arrangementer. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er i dette tilfælde dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR [§ 7, stk. 2, nr. 3 i den tyske lov mod illoyal konkurrence (herefter kaldet "UWG")].

4.2.2 Varighed af opbevaring eller kriterier for fastlæggelse af varigheden

 Dine personoplysninger bliver gemt, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. Ved inaktivitet bliver dine personoplysninger gemt i 1 år for at kunne dokumentere, at dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet er indhentet, og at vi har handlet i overensstemmelse med loven. Det samme gælder, hvis du har tilbagekaldt dit samtykke. Databehandling til reklameformål vil således ikke længere finde sted.4.2.3 Mulighed for at gøre indsigelser og få dine data fjernet

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage personlige nyhedsbreve. Det gør du ved at underrette selskabet om tilbagekaldelsen via e-mail på newsletter-unsubscribe@riverty.com med emnet "Newsletter revocation". Du kan også framelde dig via frameldelseslinket i selve nyhedsbrevet.

4.3. Personligt nyhedsbrev til download af e-bøger/whitepaper/undersøgelser

Ved download af whitepapers/e-bøger/undersøgelser (herefter kaldet "indhold") om aktuelle emner fra vores forretningsområder (f.eks. fundraising-kampagner osv.), har vi indgået en aftale om, at vi må sende et personligt nyhedsbrev til dig.

En sådan aftale indebærer, atvi behandler e-mailadressen, navnet på din virksomhed og landet, som du har angivet ved registrering. Ved registrering/abonnement benytter vi altid, så vidt vi er juridisk forpligtet dertil, en registreringsprocedure via formularer.  I forbindelse hermed sender vi en besked til den e-mailadresse, du har angivet, hvor vi vil bede dig om at bekræfte din registrering. For at forhindre misbrug af dine personoplysninger og for at kunne dokumentere aftalen gemmer vi de oplysninger, du har opgivet i forbindelse med registreringen, registreringsbeskeden og teksterne som er benyttet til dette formål.

For at kunne sende vores personlige nyhedsbrev til dig, indsamler vi statistikoplysninger om din brug af vores websted. Det giver os mulighed for at tilpasse vores indhold (nyhedsbrev og andet indhold) til dine interesser. Til dette formål gemmes en eller flere cookies på din computer, som bruges til at indsamle oplysninger til markedsførings- og optimeringsformål og til at gemme og behandle oplysningerne på serverne til vores markedsføringsautomatiseringsværktøjer. De indsamlede oplysninger kombineres med de personoplysninger, du opgiver på webstedet. Du kan ændre dette ved at deaktivere sporing af cookies i dine browserindstillinger.

Når du har bekræftet, træder registreringen i kraft, og dine personoplysninger vil blive gemt i vores kundedatabase.

4.3.1 Formål og retsgrundlag for databehandling

Formålet med at udsende nyhedsbreve og downloade indhold er at henvende sig til potentielle kunder for at informere om produkter, løsninger og tjenester inden for vores forretningsområder, håndtering af identitetstyveri og svindel, kreditrisikostyring, betaling og finansielle tjenester samt inkassotjenester og arrangementer. Dette kan kun lade sig gøre ved hjælp af andre selskaber i Riverty Group. Derfor har vi, med dit samtykke, ret til at videregive dine oplysninger til salgsfremmende formål inden for vores koncern. Du finder en oversigt over selskaberne i Riverty Group i kolofonen.

Nyhedsbrevet henvender sig til (potentielle) erhvervskunder med information om produkter, løsninger og tjenester for vores forretningsområder samt arrangementer. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er i dette tilfælde dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1. litra a), i GDPR, og så vidt det kræves i henhold til andre europæiske forordninger

4.3.2 Varighed af opbevaring eller kriterier for fastlæggelse af varigheden

Dine personoplysninger bliver gemt, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. Ved inaktivitet bliver dine personoplysninger gemt i 1 år for at kunne dokumentere, at dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet er indhentet, og at vi har handlet i overensstemmelse med loven. Det samme gælder, hvis du har tilbagekaldt dit samtykke. Databehandling til reklameformål vil således ikke længere finde sted.

4.3.3 Mulighed for at gøre indsigelser og få dine data fjernet

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage personlige nyhedsbreve, når du downloader e-bøger/whitepapers/undersøgelser. Det gør du ved at underrette selskabet via e-mail på newsletter-unsubscribe@riverty.com med emnet "Newsletter revocation". Du kan også framelde dig via frameldelseslinket i selve nyhedsbrevet.

4.4 Erhvervskundeundersøgelse

Hvis du har et forretningsforhold til os, kan det ske, at vi bruger dine oplysninger til at gennemføre en kundeundersøgelse. Formålet er at undersøge din tilfredshed med vores tjenester og identificere områder, som kan forbedres.  Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og den gennemføres kun med kunder, der har givet samtykke til dette ved etableringen af forretningsforholdet. Undersøgelsen gennemføres ved hjælp af tjenesteudbydere, der fungerer som databehandlere, og handler på instrukser fra os. Disse tjenesteudbydere er i forvejen blevet undersøgt af os med henblik på korrekt behandling af personoplysninger og beskyttelse.

4.4.1 Formål og retsgrundlag for databehandling

Formålet med undersøgelsen er at forbedre vores produkter og tjenester for således at udvide og opretholde gode kunderelationer. Retsgrundlaget for en sådan undersøgelse er i dette tilfælde dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores legitime interesse er, at vi gerne vil tilbyde vores kunder en opdateret og effektiv kanal til at give feedback, således at vi kan tilpasse vores tjenester derefter.

4.4.2 Varighed af opbevaring eller kriterier for fastlæggelse af varigheden

Dataene, som bruges, bliver opbevaret i vores CRM-system (Customer Relationship Management), så længe kontraktforholdet varer. Når kontraktforholdet er slut, vil dataene kun blive brugt til en sidste kundetilfredshedsundersøgelse for derefter at blive blokeret for denne type databehandling.

4.4.3 Mulighed for at gøre indsigelser og få dine data fjernet

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brug af dine personoplysninger til erhvervskundeundersøgelser. Dette bliver oplyst i hver eneste e-mail, hvor du inviteres til at deltage. Du har også ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Du har også ret til at få slettet dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR. Endvidere har du ret til at få dine personoplysninger rettet og modtage oplysninger om data, som vi opbevarer. Du bedes kontakte os på adressen, som fremgår af afsnit 1 , eller send en e-mail til: newsletter-unsubscribe@riverty.com for at udøve dine rettigheder som registreret.

4.5 Onlineansøgning

På dette websted publicerer Riverty Group stillingsannoncer. Når du søger en af vores ledige stillinger, bliver du videresendt til søgeportalen for hele koncernen. Derfor finder den faktiske databehandling i forbindelse med ansøgningen ikke sted på dette websted.

4.5.1 Underdatabehandler

Selskabet, som har publiceret stillingsannoncen og søger nye medarbejdere, er ansvarlig for stillingsannoncerne. Det er dette selskab, som modtager dine oplysninger, når du indsender din ansøgning. Dine oplysninger bliver ikke overført til andre selskaber, medmindre det er fastsat ved lov, eller du giver samtykke.

Yderligere information om ansvarsområderne, formålet med databehandlingen og retsgrundlaget, samt eventuelle modtagere og varighed af opbevaring fremgår af den respektive stillingsannonce. Du kan læse mere om databehandling vedrørende den specifikke ansøgningsprocedure, når du registrerer og opretter din ansøgerprofil.

4.5.1 Formål og retsgrundlag for databehandling

Når vi modtager din ansøgning online vedrørende en specifik stillingsannonce, vil dine personoplysninger kun blive behandlet til behandlingen af din ansøgning. I denne fase af det potentielle ansættelsesforhold har din potentielle arbejdsgiver interesse i at sikre, at du har de nødvendige faglige kompetencer og personlige færdigheder, der kræves til den aktuelle stilling.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger fremgår af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Databehandlingen finder sted med det formål at etablere en potentielt kontrakt- eller ansættelsesforhold med dig.

4.5.2 Varighed af opbevaring eller kriterier for fastlæggelse af varigheden

Dine oplysninger bliver behandlet, så længe det er nødvendigt for at etablere ansættelsesforholdet. Når du har fuldført onlineansøgningen og ansættelsesbeslutningen er truffet, bliver dine oplysninger slettet efter den lovbestemte opbevaringsperiode (i øjeblikket 6 måneder).

4.5.3 Mulighed for at gøre indsigelser og få dine data fjernet

Som følge af gældende retsgrundlag har du ikke ret til at gøre indsigelser mod den beskrevne behandlingsprocedure i henhold til artikel 21 i GDPR. Hvis du har spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte os.

4.6 E-mail og telefonisk henvendelse

Du har mulighed for at kontakte selskabet via e-mail eller telefonisk. Hvis du benytter dig af denne mulighed, vil de oplysninger, du har opgivet, din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer, og din henvendelse bliver sendt til selskabet. Afhængig af henvendelsen (f.eks. spørgsmål om selskabets produkter og tjenester, spørgsmål om dine rettigheder som registreret, eller generelle henvendelser) bliver dine kontaktoplysninger videregivet (med bistand fra vores tjenesteudbydere).

4.6.1 Formål og retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Den legitime interesse består i behandlingen af din henvendelse og videre kommunikation. Hvis din henvendelse har til formål at indgå en aftale med selskabet, fremgår retsgrundlaget for behandlingen af dine kontaktoplysninger af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

4.6.2 Varighed af opbevaring eller kriterier for fastlæggelse af varigheden

Når henvendelse er behandlet og videre kommunikation er afsluttet, bliver kontaktoplysningerne slettet. Dette gælder ikke, hvis din henvendelse blev rettet med det formål at indgå en aftale med selskabet, eller hvis henvendelsen vedrører dine rettigheder som registreret, og forespørgsel om yderligere information. Til dette formål bliver dataene gemt, indtil de kontraktmæssige og/eller juridiske forpligtelser er opfyldt og lovbestemte opbevaringsperioder ikke hindrer sletning. Dette er i de fleste tilfælde efter 6 måneder.

4.6.3 Mulighed for at gøre indsigelser og få dine data fjernet

Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine kontaktoplysninger, for så vidt der er berettiget grund dertil, baseret på din specifikke situation. Hvis du ønsker at benytte dig af din ret til at gøre indsigelse, kan du kontakte os på adressen, der fremgår af afsnit 1. Hvis du gør indsigelse, kan kommunikation ikke fortsætte. Undtagelse herfra er, hvis opbevaring af dine kontaktoplysninger er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt eller opfølgning af dine rettigheder som registreret.

4.7 Loox CRM-system

Loox er et cloud-baseret administrationssystem til kundeopfølgning (CRM-system), som bruges til at registrere og ajourføre oplysninger om potentielle kunder, nye kunder, eksisterende kunder, partnere, konkurrenter, leverandører og tjenesteudbydere til Riverty-selskaber.

Hvis dine kontaktoplysninger indsamles, f.eks. på dette websted, ved at du registrere dig som modtager af vores nyhedsbrev, overføres oplysningerne til CRM-systemet for videre behandling, og behandles der til de formål, hvortil de er indsamlet. Kun de selskaber, som har lovlig hjemmel, har adgang til de oplysninger, der opbevares der (f.eks. gennem samtykke eller tilsvarende kontraktforhold med dig).

4.7.1 Formål og retsgrundlag for databehandling

Formålet med databehandlingen er lovlig brug af dine personoplysninger. Det indbefatter databehandling, som du har godkendt, enten gennem samtykke eller et tilsvarende kontraktforhold med dig. Retsgrundlaget er derfor artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR eller artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

4.7.2 Varighed af opbevaring eller kriterier for fastlæggelse af varigheden

Dataene opbevares og benyttes i vores CRM-system, så længe kontraktforholdet varer. Når kontraktforholdet er slut, vil dataene kun blive brugt til en sidste kundetilfredshedsundersøgelse for derefter at blive blokeret for denne type databehandling. Hvis databehandlingen er baseret på samtykke, og du har gjort indsigelser mod fortsat brug af oplysningerne, bliver dataene slettet.

4.7.3 Mulighed for at gøre indsigelser og få dine data fjernet

Hvis databehandlingen er baseret på et kontraktforhold mellem dig og os, har du ikke ret til at gøre indsigelser mod den beskrevne behandling i henhold til artikel 21 i GDPR. Hvis derimod retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod denne behandling. Du har også ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR. Endvidere har du ret til at få dine personoplysninger rettet og modtage oplysninger om data, som vi opbevarer. For at udøve dine rettigheder som registreret bedes du kontakte os på adressen som anført i afsnit 1.

4.8 Digitale arrangementer og aktiviteter

Selskabet tilbyder regelmæssigt sine medarbejdere, kunder og/eller tjenesteudbydere (herefter "deltagere") mulighed for at deltage i digitale arrangementer. Arrangementerne finder sted på separate områder på selskabets eget websted eller på eksternt hostede platforme fra tilknyttede tjenesteudbydere. Afhængigt af det respektive arrangement skal deltagerne besøge det websted, der er specielt lavet til arrangementet (en såkaldt "landingsside"), ved hjælp af brugernavn og/eller e-mailadresse samt adgangskode eller ved hjælp af en adgangskode, der er oprettet på forhånd til arrangementet (herefter "Deltageroplysninger"). I denne proces bliver deltagernes IP-adresse og de nødvendige deltageroplysninger behandlet.

4.8.1 Formål og retsgrundlag for databehandling

Formålet med databehandling er at give selskabets medarbejdere eller eksterne parter mulighed for at deltage i de digitale onlinearrangementer, som selskabet tilbyder. Retsgrundlaget, jf. databeskyttelsesloven, er baseret på de formål, der forfølges med arrangementerne. Hvis det er et spørgsmål om obligatorisk uddannelse af vores medarbejdere, er retsgrundlaget oftest baseret på artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR. Deltagelse og behandling af data i den forbindelse er derfor nødvendig for at kunne varetage ansættelses- og kontraktforholdet. Hvis arrangementet er valgfri, dvs. frivillig, uddannelse eller informationsarrangement for deltagerne, er retsgrundlaget oftest baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Behandlingen er derfor baseret på en legitim interesse, der er baseret på at skabe merværdi for vores medarbejder. Det kan også forholde sig således, at tjenesteudbyderne ikke tilbyder arrangementet som databehandler, jf. artikel 4, nr. 8), i GDPR, men fungerer som dataansvarlig, jf. artikel 4, nr. 7), i GDPR. I disse tilfælde er det altid et spørgsmål om frivillige arrangementer, hvis deltagelse afhænger af dit samtykke til databehandlingen. Hvis der er tale om sådan en type arrangement, vil du blive bedt om at give den respektive arrangør samtykke til databehandlingen på landingssiden. Retsgrundlaget for databehandlingen er således baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR. I dette tilfælde skal du gøre dine rettigheder gældende direkte over for arrangøren. Du kan læse mere herom i afsnit 7.

4.8.2 Varighed af opbevaring eller kriterier for fastlæggelse af varigheden

Selskabet behandler dine personoplysninger i forbindelse med det tilbudte arrangement, indtil det respektive arrangement er afholdt. Følgelig bliver dine personoplysninger (brugernavn, e-mailadresse og IP-adresse) slettet helt, når arrangementet er slut. Hvis behandlingen af dine personoplysninger forestås af arrangøren som dataansvarlig, fastlægges varigheden af opbevaring efter arrangørens respektive oplysninger om databeskyttelse.

4.8.3 Mulighed for at gøre indsigelser og få dine data fjernet

Hvis databehandlingen er baseret på et kontraktforhold og/eller ansættelsesforhold mellem dig og os, har du ikke ret til at gøre indsigelser mod den beskrevne behandling i henhold til artikel 21 i GDPR. Hvis derimod retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod denne behandling fremover. Du har også ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR. Endvidere har du ret til at få dine personoplysninger rettet og modtage oplysninger om data, som vi opbevarer. For at udøve dine rettigheder som registreret bedes du kontakte os på adressen som anført i afsnit 1.

4.9 Microsoft Bookings

Selskabet indsamler og behandler personoplysninger til onlinereservationer og aftaleplanlægning. Til dette formål benyttes tjenesten "Microsoft Bookings" fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Forbindelsen til tjenesten oprettes kun, når du foretager opkald til onlinereservationsfunktionen via en knap på vores websted. Du kan læse mere om behandlingen af brugeroplysninger i Microsofts persondatapolitik.

 Vi gør opmærksom på, at du ikke er forpligtet til at bruge Microsoft Bookings til aftaleplanlægning. Hvis du ikke ønsker at benytte tjenesten, skal du bruge en af de andre kontaktmuligheder til aftaleplanlægning. 4.9.1 Formål og retsgrundlag for databehandling

 Retsgrundlaget for overførsel, opbevaring og behandling af oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.4.9.2 Varighed af opbevaring og kriterier for fastlæggelse af varigheden

Dataene vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet, hvortil de er indsamlet.

4.9.3 Mulighed for at gøre indsigelser og få dine data fjernet

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til databehandling eller til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. I dette tilfælde er den påtænkte kontakt med brugeren ikke længere mulig, eller kan kommunikation, der allerede er påbegyndt, ikke længere fortsætte.

5. Hvem modtager mine oplysninger?

Adgang til dine personoplysninger gives til de afdelinger, som har brug for dem for at opfylde formåIene, der fremgår af afsnit 4. De tjenesteudbydere, som selskabet benytter, kan også få adgang til dine oplysninger (såkaldte "databehandlere", f.eks. datacentre, support på IT-infrastruktur eller webdesign). Databehandleraftaler sikrer, at disse tjenesteudbydere handler på instrukser fra os, og skal sørge for datasikkerhed, og at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.

6. Bliver mine personoplysninger behandlet uden for EU eller EØS (overførsel til et tredjeland)?

Hvis tjenesteudbyderne og/eller tredjeparterne uden for EU/EØS, som nævnt i afsnit 4, behandler dine oplysninger til de formål, som fremgår af afsnit 4, kan dette medføre, at dine oplysninger bliver videregivet til et land, der ikke har samme standard for databeskyttelse som EU eller EØS. Et sammenligneligt niveau af databeskyttelse kan imidlertid sikres. Sådanne garantier kan gives gennem standardkontraktvilkår, der fastsættes af Europa-Kommissionen. I overensstemmelse med EU-Domstolens dom af 16. juli 2020 (i sagen C-311/18), er vores tjenesteudbydere i tredjelande pålagt at informere os om, hvilke tekniske og organisatoriske foranstaltninger der er anvendt for at hindre statslig overvågning. Hvis der er tvivl om lovligheden af sådan databehandling, er de pågældende tjenesteudbydere forpligtet til at tilpasse deres tekniske og organisatoriske foranstaltninger.Du kan anmode om en kopi af disse garantier ved at kontakte adresserne angivet i afsnit 1.

Eventuelle garantier kan undtagelsesvis fraviges, f.eks. når du giver samtykke dertil, eller hvis for eksempel når du samtykker til det, eller hvis overførslen til et tredjeland er nødvendig for opfyldelse af kontrakten med selskabet. Europa-Kommissionen har også anerkendt visse tredjelande som sikre tredjelande, således at selskabet i sådanne tilfælde ikke er forpligtet til at sørge for yderligere garantier, som ovenfor beskrevet.

Overførsel til tredjelande sker i følgende tilfælde:

  • For teknisk levering af webstedet benyttes tjenesteudbydere hjemmehørende i et tredjeland, eller som har adgang til datacentre inden for EU eller EØS fra en afdeling i et tredjeland. I sådanne tilfælde har selskabet aftalt med tjenesteudbyderne, gennem standardkontraktbestemmelser, at de skal overholde det europæiske niveau for beskyttelse af personoplysninger.
  • Vores websporingstjenester benyttes af tjenesteudbydere, som er hjemmehørende i et tredjeland, eller som har adgang til datacentre inden for EU eller EØS fra en afdeling i et tredjeland. I sådanne tilfælde har selskabet aftalt med tjenesteudbyderne, gennem standardkontraktbestemmelser i overensstemmelse med artikel 46, stk. 2, litra c), i GDPR, at de skal overholde det europæiske niveau for beskyttelse af personoplysninger.

7. Hvilke rettigheder vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger har jeg?

Du har til enhver tid ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger, som vi opbevarer. Hvis dine personoplysninger er forkerte eller ikke opdaterede, har du ret til at anmode om rettelse. Du har også ret til at få dine personoplysninger slettet eller behandlingen af dem begrænset i overensstemmelse med artikel 17 og artikel 18 i GDPR. Du har også ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som du har givet os, i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format (ret til dataportabilitet). Hvis du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger til specifikke formål, kan du tilbagekalde dette samtykke til enhver tid vedrørende fremtidig behandling. Din meddelelse om tilbagekaldelse skal rettes til os ved at skrive til den kontaktadresse, der er angivet i afsnit 1. I henhold til art. 21 i GDPR har du også ret til at begrunde din specifikke situation for at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, der sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Ret til at indgive en klage

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med persondataforordningen (GDPR) har du ret til at sende en klage til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat hvor du har bopæl, hvor du arbejder eller hvor den påståede overtrædelse fundit sted.

8. I hvilket omfang finder automatisk beslutningstagning sted?

Vi bruger ikke fuldautomatiske beslutningsprocesser til nogen af formålene i afsnit 4.

9. Udføres der profilering?

Der finder ingen profilering sted til nogen af formålene i afsnit 4.

10. Ajourføring af information om databeskyttelse

Hvis denne persondatapolitik ændres, vil datoen for ændringen blive meddelt i denne persondatapolitik, på hjemmesiden og andre hensigtsmæssige steder.

Dato for denne persondatapolitik: oktober 2022