Selecteer een categorie

Selecteer een categorie

ZOEKEN

Contact opnemen over een incassobrief

Je hebt schulden en ontvangt een brief van een incassobureau. Dit kan veel stress opleveren en dat is begrijpelijk. Zeker als je al last hebt van financiële stress, dan kan elke brief die op de deurmat valt je een angstig of onzeker gevoel geven. Voor sommige mensen wordt de spanning zelfs zo groot dat zij hun post niet meer openmaken. Hoeveel spanning het ook kan opleveren, dit zal het probleem niet oplossen en uiteindelijk alleen maar erger maken. Veel leed kan worden voorkomen als er op tijd en op een goede manier wordt gehandeld.

Redactieteam | nov. 2, 2022 5 min
incassobrief

Ontvang jij dus een brief van een incassobureau en weet je even niet wat je hiermee moet doen? Weet dan dat er mensen voor je klaarstaan om te helpen en dat je het niet alleen hoeft doen of te weten. Als je zelf niet goed weet hoe te handelen, schakel dan direct hulp in en wacht niet af. Hoe eerder, hoe beter. Neem zo spoedig mogelijk contact op met het incassobureau. De incassospecialisten kunnen met je meedenken en je eventueel doorverwijzen naar instanties die je verder kunnen helpen. 

Betaalafspraak maken?

Kun je de rekening niet in één keer betalen? Dan is het vaak mogelijk om een betaalafspraak te maken. Je kunt kiezen uit een betalingsregeling en uitstel van betaling: 

  • Betalingsregeling 

Soms lukt het niet om een schuld ineens te betalen. Dit is niet erg, het kan iedereen gebeuren. Het is wel belangrijk om op dat moment contact op te nemen met het incassobureau om een betalingsregeling te treffen. Vaak wordt de schuld dan in maandelijkse termijnen betaald totdat de schuld volledig is voldaan. Hou er wel rekening mee dat maandelijks rente in rekening wordt gebracht.  

  • Uitstel van betaling 

Heb je deze maand geen financiële ruimte maar volgende maand wel om de openstaande schuld te betalen? Uitstel van betaling betekent dat je op een later tijdstip de schuld alsnog betaalt. Hou er wel rekening mee dat de schuld wordt verhoogd met wettelijke rente.  

Wat is een machtiging?

Het is niet voor iedereen mogelijk om contact op te nemen om de vordering (schuld) inhoudelijk te bespreken. Denk aan iemand die de Nederlandse taal niet goed spreekt of begrijpt of iemand die tijdelijk afwezig is door een ziekenhuisopname. In die gevallen is het mogelijk om iemand te machtigen om namens jou contact op te nemen met het incassobureau. Je geeft dan ook toestemming om de openstaande bedragen of bestelde artikelen of diensten te bespreken. Met de persoon die gemachtigd is door jou, kunnen we ook een betaalafspraak maken.  

Als het eenmalig nodig is om iemand te machtigen dan kan dat telefonisch. We spreken eerst met jou, vragen naar jouw (persoonlijke)gegevens om er zeker van te zijn dat we met jou spreken en in dat gesprek geef je toestemming om met degene die naast je zit, te spreken.  

Als je wilt dat iemand anders altijd met ons mag spreken over jouw vordering dan kun je een machtiging invullen met de gegevens van degene met wie wij mogen spreken. Een machtigingsformulier kun je vinden op onze website en is eenvoudig terug te sturen via ons contactformulier.  

Wat is schuldhulpverlening?

Een dossier wordt aan het incassobureau overgedragen met een openstaand saldo. Consumenten in een problematische schuldsituatie kunnen vaak de schuld niet meer ineens en ook niet binnenkort voldoen. Voor hen is het mogelijk om schuldhulpverlening aan te vragen. Dit houdt in dat de schulden in kaart worden gebracht en de afloscapaciteit wordt berekend. Aan de hand daarvan wordt een bedrag vrijgemaakt om aan schuldeisers te betalen. Dit kan de gehele schuld zijn of slechts een deel ervan.  

Als je je in een problematische schuld bevindt, is het altijd verstandig om dit aan het incassobureau te melden. Samen met de incassospecialist wordt gekeken of er een oplossing is. Dit kan een passende betalingsregeling zijn. Als er echt geen mogelijkheid is tot betalen van de schuld, zelfs niet in maandelijkse termijnen, dan begeleiden we je bij het aanvragen van hulp bij een schuldhulpverlenende instantie.

 Deze instantie helpt je om de schulden in kaart te brengen en een betalingsvoorstel in te dienen bij de schuldeisers. Vaak wordt de schuld dan pas na 3 jaar (deels) afgelost. In tussentijd krijg je geen herinneringen van het incassobureau. Het incassobureau communiceert alleen met de schuldhulpbemiddelende instantie. Nadat het incassobureau de betaling heeft ontvangen, wordt een eventueel restant van de schuld, kwijtgescholden en het dossier wordt gesloten. Het incassobureau kan daarna nooit meer de restschuld bij jou vorderen.  

 Wil je schuldhulpverlening aanvragen of wil je meer informatie hierover? Klik hier voor de website van de NVVK.