Selecteer een categorie

Selecteer een categorie

ZOEKEN

Wat is het verschil tussen een klacht en een bezwaar?

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent. Nadat je de vordering hebt voldaan, wil je misschien weer klant worden of blijven bij onze opdrachtgever. Toch kan het zijn dat je het niet eens bent met de openstaande vordering of misschien niet met de manier waarop wij je vordering behandelen of hoe wij met jou communiceren. Wat is het verschil tussen een bezwaar en een klacht?

Redactieteam | nov. 9, 2022 5 min
niettevreden

Wat is een bezwaar?

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de schuld. Bijvoorbeeld omdat je het abonnement hebt opgezegd, het bestelde artikel hebt teruggestuurd of al (een deel) hebt betaald. In dat geval is het aan te raden om de bewijzen daarvan zo snel mogelijk aan het incassobureau te sturen. Het incassobureau zal de bewijzen voorleggen aan de opdrachtgever waarna je een reactie zult ontvangen op je bezwaar. Als je bezwaar terecht is, wordt de schuld – of een deel daarvan – afgeboekt. Je krijgt hier altijd bericht over.   

 

Het is verstandig om snel te reageren als je het niet eens bent met de schuld. Ook al blijkt de schuld na je bezwaar wel terecht, dan is het mogelijk om alsnog een betalingsregeling te treffen.   

Wat is een klacht? 

Als je niet tevreden bent over de incassoprocessen of over de manier waarop je te woord bent gestaan door een incassospecialist, dan kun je een klacht indienen. Een klacht is wat anders dan een bezwaar. Bij een bezwaar ben je het niet eens met de schuld en bij een klacht ben je het niet eens met de manier waarop het incassobureau de schuld heeft behandeld.  

Het is belangrijk om altijd eerst de klacht te melden bij het incassobureau en de behandeling van de klacht af te wachten. Je zult intussen geen herinneringen ontvangen. Eerst moet beoordeeld worden of de klacht terecht is of niet. Als je het niet eens bent met de uitkomst van de klacht, kun je de klacht laten toetsen door een klachteninstituut. Alle informatie hierover vind je in onze klachtenprocedure voor consumenten op de website. Je vindt onze klachtenprocedure onder het contactformulier. 

Ben je niet tevreden met de manier waarop wij je klacht hebben behandeld? 

Als wij je klacht hebben behandeld en je bent hier niet tevreden over, kun je een klacht indienen bij KIGID. KIGID staat voor Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI af volgens hun Geschillenregeling. Het is alleen mogelijk om KIGID in te schakelen als je de klacht eerst bij het incassobureau hebt ingediend.  

Wil je de afhandeling van de klacht laten toetsen door de geschillencommissie?

Als je het niet eens bent met de manier waarop je klacht is afgehandeld door het incassobureau, ook niet nadat je KIGID hebt ingeschakeld, dan kun je de afhandeling van je klacht laten toetsen door de Klachtencommissie van KIGID. Je kunt dit doen door een bedrag aan borg van € 50,- te storten op de rekening van KIGID. De klachtencommissie beoordeelt of de klacht juist is afgehandeld door het incassobureau. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend.