Velg en kategori

Velg en kategori

SØK

Slik vil vi bruke veiene i fremtiden: Om byer, biler og lysten til å dele - En ny mobilitetsstrategi.

Sykkel, bil, el-buss eller tog? Kjøpe, leie eller abonnere? Hvordan vi kommer oss rundt, endrer seg hele tiden, både i byene og på landsbygda. Journalist og mobilitetsekspert Don Dahlmann diskuterer mobilitetsstrategi og trender på vårt webinar.

Kay Dallmann aug. 26, 2022 4 min
Fremtidens mobilitetsstrategi representert av en mann som løper opp noen trapper

Delingsmodeller, mikromobilitet eller intermodale reiser. Dette er kompliserte navn på spennende ideer om temaet transport. For det er transportproblemer over hele verden. Byer kveles av køer, og tog og busser er stappfulle. Mens folk på landsbygda ikke klarer seg uten egen bil.  

Hvordan byer og biler endrer seg

Vi inviterte interesserte seere til et webinar i februar 2022. Don Dahlmann holdt en presentasjon med tittelen «Framtidens mobilitet – og hvordan byer og biler endrer seg». Hans analyse: Noe må endres umiddelbart. Trafikkork kostet tyske byer 2,8 milliarder euro i 2019. Og en bil er ikke bare dyr, men også skadelig for miljøet. Å gå, sykle, ta bussen og toget, eller å ta en taxi – alt dette er bedre og billigere. Så hva må, og vil, endre seg? 

Tre ting jeg lærte om framtidens mobilitetsstrategi:  

1: Hver by trenger sin egen mobilitetsstrategi

Ta for eksempel Berlin: Her er det mange leverandører av delingstjenester, for eksempel selskaper som tilbyr kjøretøy til korttidsleie. De prøver stadig ut nye ideer og spiller en viktig rolle når det kommer til å endre trafikken i Berlin. I mer enn en tredjedel av sentrum kan folk leie biler og el-sparkesykler, velge en skysstjeneste, ta buss og tog, eller benytte seg av samkjøring.

Ifølge Dahlmann er målet å få et Berlin med færre biler og  med bedre plass til sykler og andre mindre kjøretøy. 

2: Trafikken er i endring over hele verden

Paris er en foregangsby i Europa. Byen vil forby dieselbiler fra og med 2024, og innen 2030 vil bensindrevne biler være forbudt i bykjernen. Men det er ikke alt. Paris prøver ut mange forskjellige tiltak. 70 000 parkeringsplasser blir fjernet.  En annen idé er «15-minuttersbyen». Om det sier Dahlmann: «Folk skal kunne gjøre alt som er viktig, innen en femten minutters gå- eller sykkeltur hjemmefra.»  

Europa er ikke det eneste stedet der ting forandrer seg. I Dar-es-Salaam i Tanzania bygges det et veinett på over 130 kilometer for raske bussruter. Dette vil gjøre det mulig for de fleste av byens innbyggere å nå reisemålene sine raskere. 

3: Enklere og raskere fra A til B

Vi gjør ting på smarttelefonene våre med ett eller noen få klikk. Og vi vil at alt skal fungere like raskt og enkelt i den virkelige verden.  Det forventer vi også av mobilitetstjenestene, ifølge Dahlmann. En trend som kommer nå, er intelligente transportløsninger, for eksempel selvkjørende biler. En annen: folk vil gjerne slippe å eie sin egen bil. De ønsker det eksperter som Dahlmann kaller skreddersydde mobilitetstjenester: Man ønsker å komme raskt og enkelt fra A til B, når som helst. For at dette skal være mulig uten en bil, kan man bruke en mobilapp med bilabonnement på ulike alternativer for å komme seg rundt. 

Bilprodusentene tilbyr allerede noe nytt. Volvo selger for eksempel ti prosent av bilene sine på abonnementsbasis og tjener mer penger på den måten. En nylig utført studie viser at dette har et vekstpotensial. Abonnementsmodeller fremmer også «elektromobilitet». De fleste som har et bilabonnement, sier at de også kunne tenke seg å abonnere på en el-bil. 

Hvordan vi betaler er viktig for endringene

Ikke bare kommer vi oss rundt på nye måter, vi betaler også på nye måter. Det finnes forhåndsbetalte mobilitetspakker for el-sparkesykler, el-sykler og lignende, og egne bildelingsabonnementer. Disse kan kobles til kompliserte finansielle transaksjonsprosesser som vi ikke engang legger merke til. Alle data må være sikre. I tillegg bør betalingen være enkel for leverandører og for brukere – akkurat som å parkere, lade eller dele en bil, sykkel eller sparkesykkel. 

Økonomiske transaksjonsprosesser er viktige for transportomstillingen. De gjør at vi kan betale enkelt og sikkert. Dette inkluderer fakturering, sending av betalingspåminnelser, håndtering av inkasso – alt sammen digitalt. Tar mobilitetsleverandører betalt per kilometer, døgn, time eller minutt? Er prisen om morgenen forskjellig fra prisen om kvelden? Betaler forbrukerne per reise eller bare i slutten av måneden? Hva som betales, og hvordan, varierer fra leverandør til leverandør.  

 

Riktig teknologi for fornøyde forbrukere

Alt fungerer med riktig teknologi. Her er skalerbare teknologiplattformer det magiske uttrykket. En skalerbar plattform sørger for alle viktige sider ved betalingen, registrerer kundeopplysningene og gjør opp kontoer automatisk. Enten de er store eller små, har leverandørene alt de trenger, og forbrukerne blir fornøyde. Det sparer tid og penger.  

Kontakt oss!

Vil du vite mer om våre produkter?