search
Help

Financiële hulp bij insolventie

In sommige gevallen lukt het niet om je financiën zelf te regelen en is het heel gemakkelijk om de controle kwijt te raken. Wanneer je niet meer aan je financiële verplichtingen kan voldoen, wordt dit ook wel insolventie genoemd. Er zijn verschillende manieren om je hierbij te helpen. We leggen het je graag uit.

Redactieteam | sep. 20, 2023 5 min
Vrouw krijgt financiële hulp

Budgetbeheerder

Een budgetbeheerder is iemand die jouw geld beheert en met jou een budgetplan opstelt. Financiële hulp in de vorm van budgetbeheer kun je zelf aanvragen bij de gemeente, maar de gemeente kan het je ook verplichten. Bijvoorbeeld wanneer je een bijstandsuitkering hebt of als onderdeel van schuldhulpverlening.  

 

Als er sprake is van budgetbeheer wordt je inkomen gestort op een beheerrekening. Deze rekening wordt door iemand anders beheerd en de budgetbeheerder betaalt hiermee je vaste lasten. Je ontvangt, per week of per maand, een afgesproken bedrag voor dagelijkse uitgaven. Welke rekeningen de budgetbeheerder voor je betaalt, spreek je af in een budgetplan.  

 

Over het algemeen is budgetbeheer tijdelijk. Het stopt wanneer je je geldzaken weer op orde hebt. Het komt voor dat budgetbeheer blijvend is, bijvoorbeeld voor mensen die hun inkomsten en uitgaven niet zelf kunnen beheren. 

Beschermingsbewindvoerder

De beschermingsbewindvoerder biedt financiële hulp door je inkomen en vermogen te beschermen en te beheren. Daarnaast opent de bewindvoerder een aparte beheer- en leefgeldrekening voor je. De beheerrekening zal worden gebruikt voor alle inkomsten en uitgaven. De bankpas heb je in eigen beheer en er wordt wekelijks weekgeld overgemaakt naar de rekening. De bewindvoerder stelt vast hoeveel geld er maandelijks nodig is voor de betaling van vaste lasten, reserveringen en het levensonderhoud.  

 

Je hoeft je geen zorgen meer te maken over het betalen van rekeningen en eventuele schulden, want deze verantwoordelijkheid ligt bij de bewindvoerder. De bewindvoerder stelt alle betrokken instanties op de hoogte van de onderbewindstelling en neemt alle communicatie met de schuldeisers over. De bewindvoerder maakt eerst een beschrijving van alles wat er onder bewind is gesteld: inkomen, spaargeld, schulden etc. Deze beschrijving wordt naar de rechtbank gestuurd. Daarnaast verzorgt de bewindvoerder ook taken als het aanvragen van je huur- en zorgtoeslag, een uitkering, het aanvragen van kwijtingsvoorstellen, het betalen van je vaste lasten en het verzorgen van je belastingaangifte.  

 

Bij beschermingsbewind ben je nog wel handelingsbekwaam maar niet handelingsbevoegd. Je mag zonder toestemming van de bewindvoerder geen overeenkomsten sluiten en ook niet over je eigen vermogen en bezittingen beslissen.  

WSNP-bewindvoerder

WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Een bewindvoerder in WSNP is in principe geen budgetbeheerder en geen belangenbehartiger. Hij beheert niet je financiën, maar biedt wel financiële hulp. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de lopende vaste lasten. Tijdens de WSNP blijf je zelf handelingsbevoegd. Dat houdt in dat je bijvoorbeeld zelf overeenkomsten mag sluiten. Je bent alleen niet meer beschikkingsbevoegd. De bewindvoerder beslist over je vermogen en bezittingen. De bewindvoerder moet verantwoording afleggen aan de rechter-commissaris. Daarnaast neemt de bewindvoerder tijdens de WSNP de volgende stappen:  

 

 • De bewindvoerder zal de schuldeisers op de hoogte stellen van de toelating tot de WSNP en vragen of zij de schulden aan hem/haar kenbaar maken. De bewindvoerder bekijkt welke schulden er zijn en controleert je inkomsten.  

 • Tijdens de WSNP neemt de bewindvoerder alle beslissingen over jouw spullen en financiën (de boedel) en houdt hier toezicht op. Daarnaast controleert de bewindvoerder of je de verplichtingen tijdens de regeling nakomt.  

 • De bewindvoerder probeert zoveel mogelijk te sparen en houdt er toezicht op dat je je zoveel mogelijk inspant om zoveel mogelijk te kunnen sparen.  

Onder curatele

Wanneer je onder curatele staat heeft dat vergaande gevolgen. Je raakt je financiële (en juridische) controle over je leven kwijt. Niet iedereen kan zomaar onder curatele gesteld worden. Volgens de wet kan dit alleen:  

 

 • Wegens een geestelijke stoornis 

 • Wegens verkwisting van het vermogen 

 • Wegens gewoonte van drankmisbruik  

 

Wanneer je onder curatele wordt gesteld, word je handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat je zelf geen zakelijke- of soms persoonlijke beslissingen meer mag nemen zonder toestemming van de curator. Ook al ben je 18 jaar of ouder, voor het aangaan van bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst is dan toestemming nodig van de curator. Wanneer je zonder de curator een overeenkomst sluit, is deze vernietigbaar.  

 

De financiële hulp van een curator start op het moment dat hij van de rechtbank heeft vernomen dat hij tot curator is benoemd. De curator moet persoonlijke en financiële beslissingen nemen voor jou. Het kan dan soms gaan om beslissingen zoals;  

 

 • De keuze voor een ziektekostenverzekering  

 • De keuze bij welke maatschappij gas en elektra wordt afgesloten 

 • Het wel of niet bezoeken van een (tand)arts  

 

De curator is verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. Deze kan de curator op ieder moment oproepen om verantwoording af te leggen.  

Schuldhulpverlener

Als schuldhulpverlening wordt aangevraagd, worden inkomsten en uitgaven beheerd door een schuldhulpverlener. Door middel van een berekening van de inkomsten en uitgaven wordt gekeken welk bedrag maandelijks nodig is aan leefgeld. Alles wat daarna overblijft, wordt gebruikt om schulden mee af te lossen. Daarin zijn twee manieren: 

 

 • Bij schuldbemiddeling doet de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel aan alle schuldeisers. De afloscapaciteit wordt verdeeld over alle schuldeisers. De bemiddeling kan alleen slagen als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel.  

 • Bij schuldsanering wordt geld van de bank geleend waarmee alle schulden worden afgelost. Deze lening moet je terugbetalen aan de bank. Je hebt hierbij maar met één schuldeiser te maken. Ook hier moeten alle schuldeisers akkoord gaan met het betalingsvoorstel.  

 

Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:  

 • Je mag geen nieuwe schulden maken en moet de vaste lasten op tijd betalen 

 • Je ondertekent een schuldregelingsovereenkomst  

 • Je dient de maximale afloscapaciteit in te zetten voor de aflossing van de schulden 

 

Wil je meer informatie over schuldhulpverlening? Lees dan onze blog: Alles over schuldhulpverlening | Riverty.  

Verkorte aflostermijn

Per 1 juli is de aflostermijn van alle schuldhulpregelingen aangepast van 36 maanden naar 18 maanden. De aflostermijn is aangepast om mensen te stimuleren eerder de stap naar schuldhulp te zetten en financiële hulp te vragen. Ook zullen de schulden hierdoor lager zijn en helpt het om mensen sneller weer schuldenvrij te maken.