Selecteer een categorie

Selecteer een categorie

ZOEKEN

Een bezwaar indienen? Wij vertellen je alles wat je moet weten

Heb je een brief ontvangen van een incassobureau en ben je het niet eens met de vordering? In dat geval kun je een bezwaar indienen. Probeer in je bezwaar kort maar duidelijk uit te leggen waarom je het niet eens bent met de vordering. Wij zullen je bezwaar (laten) beoordelen en je een terugkoppeling sturen. Vaak hebben we wel informatie van je nodig om het bezwaar goed te kunnen behandelen, bijvoorbeeld je dossiernummer. Hieronder vind je een aantal voorbeelden en welke informatie we van je willen ontvangen.

Redactieteam | aug. 9, 2023 5 min
Vrouw bekijkt haar administratie

Heb je al betaald?

Heb je de factuur al betaald aan de webshop of het bedrijf waarmee je een contract hebt afgesloten? Of heb je al aan Riverty betaald en ontvang je toch nog een herinnering? Dan is het belangrijk dat je een duidelijke schermprint meestuurt van je betaling. Hierop moet het volledige bedrag, de betaaldatum, het rekeningnummer waarmee je hebt betaald en het rekeningnummer waar je het bedrag naar hebt overgemaakt zichtbaar zijn. Zonder een betaalbewijs kunnen we je helaas niet verder helpen. Stuur deze dus altijd direct mee met je bezwaar.

Heb je de bestelling teruggestuurd?

Ben je het niet eens met de vordering omdat je (een deel van) je bestelling hebt teruggestuurd? In dat geval is het belangrijk dat je het verzendbewijs meestuurt.  Deze heb je ontvangen toen je de bestelling hebt afgeleverd op een afleverpunt. Ook ontvang je deze tegenwoordig vaak in je mail, zowel van de webshop als van het afleverpunt. Met dit bewijs kunnen we bij de webshop checken of de bestelling inderdaad retour is ontvangen en of er eventueel verrekeningen plaats moeten vinden. 

Heb je de bestelling niet ontvangen?

Geef dit aan in je bezwaar. Meld duidelijk om welke artikelen het gaat en stuur eventueel een schermprint mee van de artikelen die je hebt besteld. Hiermee kunnen wij bij de webshop navragen wanneer en op welke wijze de bestelling bij jou is afgeleverd.

Ben je het niet eens met de incassokosten?

Incassokosten brengen wij niet zomaar in rekening. Hiervoor ben je in een eerdere brief of mail gewaarschuwd. Nadat je de brief of mail hebt ontvangen, krijg je 14 dagen de tijd om de oorspronkelijke factuur (hoofdsom) te betalen zonder incassokosten. Als je te laat betaalt dan worden incassokosten in rekening gebracht. Als je het niet eens bent met de vordering en je wilt een bezwaar indienen dan is dat altijd mogelijk. Maar wil je de incassokosten voorkomen, dan is het handig om de hoofdsom direct te betalen. Als je bezwaar terecht blijkt te zijn dan storten we het door jou betaalde bedrag terug op je rekening.

Betreft je vordering een abonnement en heb je deze opgezegd?

Heb je een vordering ontvangen en ben je het hier niet mee eens omdat je het abonnement hebt opgezegd? Dan kun je bezwaar indienen. Stuur in dat geval altijd de opzegbevestiging mee die het bedrijf aan je heeft toegestuurd. Met dat bewijs kunnen we navragen of het abonnement inderdaad is opgezegd en of de opzegging juist verwerkt is. Zonder bewijs van opzegging kunnen we je bezwaar helaas niet behandelen. 

Betreft je vordering een factuur via de parkeerapp?

Heb je een mail of brief ontvangen over een factuur via een parkeerapp en ben je het niet eens met (de hoogte van) de factuur? Bijvoorbeeld omdat de kosten van de factuur niet overeenkomen met de parkeerkosten? Of omdat jij je auto niet op die plaats hebt geparkeerd? Of omdat de factuur niet jouw kenteken betreft? Helaas kunnen we jou hiermee niet helpen. Je kunt je bezwaar alleen rechtstreeks indienen bij de aanbieder van de parkeerapp. We adviseren wel om de vordering alvast aan Riverty te betalen. Als blijkt dat de factuur inderdaad niet klopt, zullen we de betaling aan jou terugstorten.

Heb je al eerder bezwaar ingediend bij de (oorspronkelijke) opdrachtgever? 

Heb je al eerder kenbaar gemaakt dat je het niet eens bent met de vordering? Nog voordat de vordering aan ons incassobureau is overgedragen? In dat geval kun je nogmaals een kort bezwaar bij ons indienen, samen met een kopie van de mails of brieven die je al naar de opdrachtgever hebt toegestuurd. Het is belangrijk dat je de volledige mailwisseling naar ons toestuurt om te beoordelen of het nodig is om deze documenten nogmaals voor te leggen aan de (oorspronkelijke) opdrachtgever. Heb je geen volledige mailwisseling meer? Beschrijf dan kort maar duidelijk waar je bezwaar over gaat en stuur dit aan ons.

Heb je geen eerdere aanmaningen ontvangen?

En ben je het daarom niet eens met de vordering? De meeste bedrijven sturen tegenwoordig aanmaningen per e-mailbericht. Soms wordt ook een brief naar je toegestuurd als je niet reageert op e-mailberichten. Check daarom altijd eerst je spam mailbox. Kijk ook of je het juiste e-mailadres hebt opgegeven bij het aangaan van de bestelling of het abonnement. Ben je verhuisd (binnen- of buiten Nederland) of heb je een nieuw e-mailadres? In dat geval is het je eigen verantwoordelijkheid om je nieuwe gegevens direct door te geven. Als dit niet is gebeurd, kunnen we je helaas niet helpen. Je hebt een bestelling ontvangen of een contract afgesloten. De betalingsverplichting ligt bij jou.

Is er sprake van fraude?

Ben je het niet met de vordering eens omdat er sprake is van vermoedelijke adres- of identiteitsfraude? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Wij kunnen alleen een onderzoek (laten) uitvoeren als je het proces verbaal meestuurt van je aangifte van fraude. Dit proces verbaal moet wel betrekking hebben op deze vordering. Zonder een kopie van het proces verbaal kunnen we je helaas niet verder helpen.

Heb je een zakelijke vordering en ben je van mening dat de nieuwe eigenaar de schuld moet betalen?

Als je bedrijf wordt overgenomen, wordt de volgende eigenaar niet automatisch verantwoordelijk voor de schuld die is ontstaan. In dat geval is het van belang dat je een bewijs van contractovername bij de (oorspronkelijke) opdrachtgever aan ons kunt voorleggen. Dit is iets anders dan een bewijs van bedrijfsovername. Het bewijs van contractovername heb je ontvangen toen je bij de (oorspronkelijke) opdrachtgever hebt aangegeven dat er een nieuwe eigenaar is en deze samen met jou een contractovername heeft aangevraagd. Als je ons hiervan een kopie kunt sturen dan zullen we beoordelen of deze moet worden voorgelegd aan de (oorspronkelijke) opdrachtgever.

Wil je weten waar de vordering betrekking op heeft?

Het kan zijn dat het je even ontschoten is waar de vordering betrekking op heeft. In onze eerste herinneringen sturen we altijd een beknopte specificatie mee. Is dit niet voldoende? Bekijk dan eerst de informatie in je eigen account. Vaak is het mogelijk om in je eigen account bij de (oorspronkelijke) opdrachtgever, webshop of My Riverty account informatie in te zien. Bijvoorbeeld over wel of niet betaalde facturen, specificaties, betalingen en retouren. In je bankgegevens kun je checken of de facturen wel of niet door jou zijn betaald. Wil je een kopie van de facturen of een ander bewijsstuk ontvangen? Deze kun je bij ons opvragen als bovenstaande informatie niet voldoende is.