search
Kundservice

Anmärkningar och klagomål

På Riverty strävar vi ständigt efter att förbättra våra tjänster. En viktig del i vårt arbetet är att ta vara på förslag, kommentarer och klagomål från våra kunder. Som ett led i det arbetet har Riverty därför en policy som särskilt understryker vikten av att vi snabbt och objektivt utreda klagomål. Du är därför alltid välkommen att skicka dina frågor, kommentarer eller klagomål till oss så återkommer vi till dig inom kort.

Lämna ett klagomål via vår hemsida

Ifall du som kund hos Riverty upplever att du blivit orättvist behandlad eller att Riverty har agerat felaktigt i ditt fall kan du anmäla detta till oss via den här sidan. När vi mottagit ditt klagomål kommer vi försöka återkomma till dig inom två arbetsdagar.

Vi försöker alltid svarar på det sätt som du har angivit att du föredrar. Ifall du inte angivit hur du önskar bli kontaktat kommer vi i första hand att kontakta dig per telefon så snart vår interna utvärdering av klagomålet är klar.

Om möjligt, vänligen inkludera följande information:

  • Namn
  • Kundnummer
  • Telefonnummer dagtid, inklusive riktnummer
  • Beskrivning av vad som hänt, relevanta datum, och i förekommande fall namnet på den administratör du varit i kontakt med.

LÄNK TILL KUNDSUPPORTS EMAIL

Missnöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med Rivertys hantering av ditt klagomål kan du kontakta Rivertys Kundombudsman. Kundombudsmannens uppgift är att titta djupare på svårlösta klagomålsärenden eller de klagomål där du som kund av någon anledning inte är nöjd med det svar du fått. Kundombudsmannen kontaktas via e-postadressen: kundombudsmannen.se@riverty.com

Fortfarande missnöjd?

Skulle du efter kontakt med Kundombudsmannen inte vara nöjd med hur ditt ärende har handlagts kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Opartisk vägledning

Konsumenternas bank- och finansbyrå ger dig opartisk information och vägledning i bank- och finansfrågor, utan kostnad. Nedan finns deras kontaktuppgifter. Du kan kontakta dem genom att besöka deras hemsida https://www.konsumenternas.se/ eller ringa dem på +46 (0) 200 22 58 00.