Velg en kategori

Velg en kategori

SØK

Spørsmål om kontrollsanksjon / parkeringsbot

Jeg har mottatt en kontrollsanksjon / parkeringsbot.

Klagehåndtering

Riverty har ansvar for kundebehandling og klagehåndtering for kontrollsanksjoner (ofte kalt parkeringsbøter) for mange selskaper.

Den gule lappen er din beste kilde til informasjon. Men dersom du ikke finner det du ønsker svar på der så finner du det kanskje her. 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor har jeg fått kontrollsanksjon?

Parkeringsområdet du parkerte på er regulert etter Parkeringsforskriften som er en del av Vegtrafikkloven. Årsaken til ileggelsen av kontrollsanksjonen står opplyst på kontrollsanksjonen. Parkeringsforskriften kan du lese på https://lovdata.no/

Jeg har mottatt en kontrollsanksjon og lurer på om jeg har grunnlag for å klage?

Grunnlaget for ileggelsen er regulert i parkeringsforskriften. Parkeringsklagenemnda har behandlet innsigelser knyttet til parkeringsforskriften og fattet prinsippavgjørelser som danner grunnlag for behandling av klager på ilagte kontrollsanksjoner. I de sakene hvor det foreligger prinsippavgjørelser vil det i utgangspunktet være nytteløst å klage. Du kan finne mer informasjon om prinsippavgjørelser på: https://pklagenemnda.no/prinsippavgjorelser/ 

Jeg mener å ha grunnlag for å klage på kontrollsanksjonen, hvordan går jeg frem for å sende klage?

Vi behandler kun skriftlige klager på kontrollsanksjoner. Klagen kan registreres på websiden som står opplyst på kontrollsanksjonen eller på inkassovarselet.

Jeg kjørte ikke bilen, men har mottatt kontrollsanksjon

Vi henter våre fakturaadresser basert på kjøretøyets eierinformasjon, faktura sendes til den som står oppført som eier/leasingtaker av kjøretøyet.

Dersom fører er kjent, ber vi om å få opplyst dette via klageskjema på web, slik at kravet kan rettes korrekt fører.

Viser for øvrig til Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften):

§ 37. Betalingsansvar

Kontrollsanksjon skal ilegges fører av motorvognen på stedet. Dersom føreren er en annen enn den som var registrert som eier ved tidspunktet for overtredelsen, er de solidarisk ansvarlig for betalingen, med mindre motorvognen var fratatt eieren ved et lovbrudd med en strafferamme på mer enn ett år. Der føreren er kjent, må føreren først kreves for beløpet. Dersom kontrollsanksjon ikke er betalt 30 dager etter at betalingsoppfordring er sendt fører, kan beløpet kreves inn fra registrert eier av motorvognen

kontrollsanksjon

Betalingsansvar og klage

Klager må registreres på parkeringsselskapets "klageweb". Adresse til "klageweb" finner du på den gule lappen eller på inkassovarselet. På den gule lappen finner du også andre opplysninger om betalingansvar og klage.

På bildet ser du noen eksempler, men plasseringen av dette kan variere ut fra hvilket parkeringsselskap som har utsendt sanksjonen.

Trenger du fremdeles hjelp?

Ta kontakt med en av våre kundebehandlere.