Selecteer een categorie

Selecteer een categorie

ZOEKEN

Incassobrief ontvangen

Wij sturen verschillende incassobrieven. Een incassobrief kan een aanmaning of een zogenaamde 14-dagenbrief zijn. In deze brieven vragen we je om de rekening te betalen. Het kan zijn dat je meerdere brieven ontvangt. Als je een betalingsregeling treft en je komt deze netjes na dan sturen wij geen aanmaningen.

Redactieteam | okt. 18, 2022 5 min
Incassobrief ontvangen

Wat staat er in een 14-dagen brief?

De 14-dagenbrief is de eerste brief die wij sturen als de opdrachtgever deze nog niet heeft gestuurd. Deze brief moet volgens de wet voldoen aan de volgende eisen:

  • je hebt nog 14 dagen de tijd om de rekening te betalen.
  • de termijn van 14 dagen begint op de ontvangstdatum van de 14-dagenbrief.
  • de vermelding dat je incassokosten moet betalen als je niet op tijd betaalt. 
  • het exacte bedrag dat je aan incassokosten moet betalen, moet in de brief vermeld worden. 

 

14 dagen nadat je de 14-dagenbrief hebt ontvangen, zal de oorspronkelijke factuur (hoofdsom) worden verhoogd met incassokosten. Als je het niet eens bent met de vordering en je wilt bezwaar indienen dan is dat altijd mogelijk. Maar wil je de incassokosten voorkomen, betaal dan ook de hoofdsom direct. Als je bezwaar terecht blijkt te zijn dan storten we het door jou betaalde bedrag terug op je rekening. 

Wat staat er in een aanmaning?

Een aanmaning is een brief waarin je wordt gewaarschuwd om de openstaande vordering te betalen. In de aanmaning ontvang je ook een gespecificeerd overzicht van alle bedragen en de factuurnummers die niet zijn betaald.  

Als er een schuld is ontstaan en je ontvangt een incassobrief, neem dan altijd contact op met het incassobureau. Het is altijd mogelijk om samen te kijken naar een oplossing zoals een maand uitstel van betaling of het treffen van een betalingsregeling.  

Het is niet verstandig om een brief van het incassobureau te negeren. De schuld loopt alleen maar op door incassokosten en wettelijke rente.  

Wat is wettelijke rente?

Wettelijke rente is een bedrag die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als er een  betalingsachterstand is ontstaan. De wettelijke rente in Nederland is 7% per jaar (voor niet-handelstransacties) of 12,5% per jaar (voor handelstransacties). Een niet-handelstransactie is een overeenkomst tussen een consument en een winkel of de overheid. Handelstransacties zijn overeenkomsten tussen bedrijven onderling, bedrijven met de overheid of overheidsinstanties onderling. De rente voor het afsluiten van een krediet bedraagt 14% per jaar.  

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten worden berekend als je na meerdere herinneringen nog steeds niet je (volledige) schuld hebt betaald. Deze kosten worden door het incassobureau gemaakt om de schuld te incasseren.  

Een incassobureau mag niet zomaar kosten berekenen. Deze moet zich houden aan de Wet Incassokosten. Hieronder vind je een overzicht van incassokosten die maximaal in rekening mogen worden gebracht: 

 

Bedrag van de openstaande rekening  

Maximale incassokosten 

Over de eerste 2.500,- 

15% met een minimumbedrag van 40,- 

Over de volgende 2.500,-  

10% 

Over de volgende 5.000,- 

5% 

Over de volgende 190.000,- 

1% 

Boven 200.000,- 

0,5% met een maximumbedrag van 6.775,- 

 

Voordat het incassobureau deze kosten in rekening mag brengen, is deze verplicht om jou eerst in de gelegenheid te stellen om de rekening te betalen zonder incassokosten. Dit gebeurt in een zogenaamde “14 dagenbrief”. In deze brief (of mail) moet worden uitgelegd dat je nog 14 dagen na ontvangst van de brief de kans hebt om de oorspronkelijke rekening te betalen. Gebeurt dit niet, dan mag het incassobureau incassokosten berekenen.  

Het incassobureau mag naast incassokosten geen andere kosten in rekening brengen, wel wettelijke rente. 

Hoe check je of een incassobrief klopt?

Ontvang je een incassobrief maar komt dit je niet bekend voor? Of denk je dat de brief vals is? Dan is het verstandig om de inhoud ervan goed te checken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

  • Heb je het product dat wordt gemeld in de incassobrief nooit gekocht? Of zegt de opdrachtgever je helemaal niets? Vraag het incassobureau dan eerst of ze bewijzen willen sturen.  
  • Voldoet de 14 dagenbrief niet aan alle eisen waaraan deze moet voldoen? Betaal dan niet direct en vraag meer informatie of een nieuwe 14-dagenbrief op. 
  • Staan er taalfouten in de brief? Of zie je andere fouten? Dan klopt de brief mogelijk niet. Kijk of je een telefoonnummer in de brief vindt en bel het incassobureau op om uit te zoeken of de brief wel juist is. Misschien is er sprake van fraude.  
  • Staat er een IBAN-nummer in de brief? Check in Google of het IBAN nummer inderdaad van het incassobureau is. Is dit niet het geval? Betaal de rekening dan niet. Misschien is er sprake van fraude.