Selecteer een categorie

Selecteer een categorie

ZOEKEN

Een gerechtelijke procedure

Een gerechtelijke procedure wil je natuurlijk het liefst vermijden. Deze procedure kan complex zijn en de uitkomst onzeker. Maar als het incassobureau geen contact met je kan krijgen of je betaalt de openstaande vordering niet ondanks meerdere incassobrieven dan is een gerechtelijke procedure de enige mogelijkheid om de vordering te innen. Een gerechtelijke procedure wordt behandeld door de kantonrechter of de civiele rechter. De kantonrechter behandelt vorderingen tot maximaal € 25.000. Hogere vorderingen worden behandeld de civiele rechter.

Redactieteam | apr. 17, 2023 4 minuten
Een gerechtelijke incassoprocedure

Het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder

Er is een verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder. Zowel een incassobureau als een deurwaarder kunnen schulden innen voor een schuldeiser. Een deurwaarder kan hierin verder gaan dan een incassobureau. Zo kan een deurwaarder bijvoorbeeld een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen op je inkomen of bij een huur- of hypotheekachterstand zelfs een woning ontruimen. Wanneer je niet reageert op de brieven van een incassobureau zal deze uiteindelijk een deurwaarder inschakelen om de betaling alsnog te innen.

Wat is een sommatie?

Een sommatie is de laatste herinnering met het verzoek om de openstaande schuld direct te betalen. Er zijn dan al meerdere herinneringen verstuurd en er is op andere manieren geprobeerd om contact met je op te nemen om de schuld te voldoen of om een betalingsregeling te treffen. Na een laatste sommatie zal een incassobureau beoordelen of de schuld kan worden overgedragen aan een deurwaarder of dat de schuld bij het incassobureau in behandeling blijft. Je blijft in dat geval brieven ontvangen en de wettelijke rente wordt maandelijks doorberekend.  

Het is daarom niet verstandig om een sommatie te negeren. Ook nadat je een sommatie hebt ontvangen, kun je via onze website zelf een betalingsregeling activeren. Het is op die manier niet nodig om persoonlijk contact met onze incassospecialisten op te nemen. Hou de regie zelf in handen!  

Wat is een dagvaarding?

Als je de schuld niet aan het incassobureau betaalt terwijl je meerdere herinneringen hebt gekregen, dan kan het zijn dat een deurwaarder wordt ingeschakeld om de schuld te incasseren. De deurwaarder stuurt je een uitnodiging om op een zitting te verschijnen. Deze uitnodiging wordt een dagvaarding genoemd. In de dagvaarding wordt de naam van de schuldeiser genoemd, de openstaande facturen en de gemaakte kosten. Hierin wordt ook de datum gemeld waarop de zitting zal plaatsvinden.  

 

Een dagvaarding is een officieel document met daarin een oproep om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding wordt de naam van de schuldeiser genoemd, de openstaande facturen, de gemaakte kosten en de datum gemeld waarop de zitting zal plaatsvinden. Hierin staat ook op welke manier je kunt reageren als je het niet eens bent met de vordering. 

 

De zitting wordt geleid door een kantonrechter. Als de kantonrechter beslist dat de schuld terecht is en betaald moet worden (vonnis), dan wordt de schuld verhoogd met (vaak hoge) kosten die zijn gemaakt door de deurwaarder en de Rechtbank.  

Wat is een vonnis?

Als de kantonrechter heeft beslist dat de schuld terecht is en betaald moet worden, doet deze uitspraak. Dit wordt een vonnis genoemd. Het vonnis is bindend. De deurwaarder kan met het vonnis alsnog een betaalafspraak met je maken. Kom je die niet na, dan kan de deurwaarder beslag leggen op je salaris of op je uitkering. Je werkgever of uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken. Een deel van je inkomen wordt ingehouden en het deel waar je recht op hebt om je vaste lasten en eerste levensbehoeften van te betalen, mag je houden. Dit wordt een “vrij te laten bedrag” genoemd.  

Moet ik een advocaat inschakelen?

Een gerechtelijke procedure wordt – afhankelijk van de hoogte van de vordering - behandeld door de kantonrechter of de civiele rechter. De kantonrechter behandelt vorderingen tot maximaal € 25.000. Het grootste verschil tussen een procedure bij de kantonrechter en de civiele rechter is dat je bij de civiele rechter een advocaat moet inschakelen om je bij te vertegenwoordigen. Bij de kantonrechter heb je de keuze om zelf je vordering of bezwaar  toe te lichten of dit door een jurist of advocaat te laten doen. 

Welke kosten kunnen worden gemaakt in een gerechtelijke incassoprocedure?

Aan een gerechtelijke procedure kunnen kosten worden verbonden. Deze kosten zijn alleen voor jouw rekening als de rechter het vonnis toewijst en dus bepaalt dat je moet betalen. De volgende kosten kunnen worden berekend: 

  • Griffierecht: dit zijn de kosten die je moet betalen als bij de rechtbank een procedure wordt opgestart en de rechter je veroordeelt tot betaling; 
  • Deurwaarderskosten: een deurwaarder moet de dagvaarding bij de wederpartij betekenen; 
  • Juridische kosten: de kosten van een ingeschakelde jurist of advocaat.