search
Help

Investeren in vastgoed - de voor- en nadelen

Volgens een onderzoek van Bouwinvest is de aantrekkingskracht om te investeren in Nederlands vastgoed groot. In 2017 is er zelfs een record bereikt van €19,5 miljard aan vastgoedbeleggingen. Maar waarom is vastgoed zo populair als investeringsmogelijkheid, en welke mogelijkheden zijn er? We hebben onderzoek gedaan en vandaag zetten we zowel de voor- als nadelen van investeren in vastgoed als de verschillende mogelijkheden op een rij.

Redactieteam | sep. 12, 2023 6 min
Twee vrouwen bespreken vastgoedinvesteringen

In principe is investeren in vastgoed een veilige investeringsmogelijkheid. De bescherming tegen inflatie, de waardestijging en de belastingvoordelen laten dit zien. Maar er is – zoals met veel dingen – natuurlijk ook een keerzijde, en die willen we je niet onthouden.   

Van deze voordelen kun je profiteren als je investeert in vastgoed:

 • Stabiel inkomen: als je woning goed wordt verhuurd, kun je rekenen op een stabiel inkomen. 
 • Waardestijging op lange termijn: vastgoed heeft in de regel de neiging om na verloop van tijd in waarde te stijgen. Deze waardestijging op lange termijn kan leiden tot een aantrekkelijk rendement - winst.  
 • Belastingvoordelen: vastgoedinvesteerders kunnen profiteren van fiscale afschrijvingen, belastingvoordelen en andere belastingvoordelen die hun belastingdruk verlagen. Je kunt bijvoorbeeld de financieringskosten van je vastgoed, oftewel de rente, volledig aftrekken wanneer je vastgoed verhuurt.  
 • Bescherming tegen inflatie: door de huren aan te passen aan de inflatiebehoeften, beschermen vastgoedeigenaren zichzelf tegen inflatie. Bovendien verliest vastgoed geen waarde tijdens inflatie. In feite gebeurt het tegenovergestelde en stijgt de waarde van vastgoed tijdens inflatie. 

Met deze nadelen moet je rekening houden wanneer je investeert in vastgoed: 

 • Kapitaalinvestering: investeringen in vastgoed vereisen meestal een grote kapitaalinvestering. Je steekt kapitaal in je eigendom en het kan niet gemakkelijk worden geliquideerd. Liquideren betekent dat je je kapitaalinvestering omzet in contanten.  
 • Hoge exploitatiekosten: naast de aankoopprijs zijn er nog andere exploitatiekosten, zoals reparaties, verzekeringen, onroerendgoedbelasting en administratiekosten.  
 • Economische situatie: de markt kan veranderen afhankelijk van de economische situatie, rentetarieven en regionale trends. Dit kan leiden tot schommelingen in de waarde van je woning.  
 • Clusterrisico: de meeste particulieren investeren een groot deel van hun kapitaal in vastgoed. Dit brengt het nadeel van clusterrisico met zich mee, omdat je vermogen gebonde

Investerings-
mogelijkheden

Er zijn veel verschillende investeringsmogelijkheden die je kunt gebruiken om te investeren in vastgoed. Wij laten je vijf mogelijkheden zien. We maken hierin onderscheidt tussen "directe investeringen" en "indirecte investeringen". Directe investeringen gaan over het kopen of huren van huizen en appartementen. Bij indirecte investeringen vertellen we je meer over closed-end vastgoedfondsen, open-en vastgoedfondsen en REIT's 

Optie 1 & 2. Het kopen of het huren van huizen en appartementen 

Bij deze investeringsmogelijkheid sluit je meestal een lening af bij de bank om een huis of appartement te kopen. Hiervoor moet je een duidelijk overzicht van je financiën hebben. Zodra je een duidelijk overzicht hebt, ga je met je financieel adviseur praten. Hij of zij zal je het financieringsmodel voorleggen dat het beste bij jouw individuele situatie past. Zodra je goedkeuring hebt gekregen voor je financieringsmodel, hoef je alleen nog maar naar de notaris te gaan zodat de aankoop van je woning juridisch bindend is. Je hebt dan je eigen huis gekocht of gaat het verhuren aan andere mensen.

Voordelen:  

 • Volledige controle: als eigenaar heb je volledige controle over je woning. Van verhuur tot beheer.  
 • Bron van inkomsten: huuropbrengsten kunnen een stabiele bron van inkomsten zijn. 
 • Waardevermeerdering: door actief beheer en renovaties kun je de waarde van je woning verhogen.  

Nadelen:  

 • Kapitaalvereisten: voor de aankoop van een woning is vaak een aanzienlijk kapitaal vereist, wat een uitdaging kan zijn voor particulieren.  
 • Exploitatiekosten: je bent verantwoordelijk voor onderhoud, reparaties en de relatie met huurders. Dit kost niet alleen geld, maar ook tijd.  

3. Closed-end vastgoedfondsen 

Closed-end fondsen zijn fondsen die niet aan de beurs genoteerd zijn. Bij closed-end fondsen openen fondsbedrijven een fonds en verzamelen ze kapitaal van verschillende beleggers. Zodra het fondsbedrijf voldoende kapitaal heeft om te investeren, sluiten ze het fonds weer. Beleggers kunnen dan ongeveer 10-15 jaar niet over hun geïnvesteerde geld beschikken. Met het kapitaal dat de fondsbedrijven dan hebben, kopen ze vastgoed en verdelen ze de verkregen winsten, zoals huur, lease en de opbrengst van de verkoop van het vastgoed, onder de beleggers. Het fonds wordt gesloten na de verkoop van het vastgoed. 

Voordelen:  

 • Potentieel hoog rendement: closed-end fondsen richten zich vaak op specifieke projecten die een hoger rendement beloven.  
 • Diversificatie: beleggers kunnen in verschillende projecten investeren en zo hun portefeuille diversifiëren. Een portefeuille beschrijft de som van al je verschillende beleggingen en financiële activa. Deze strategie voorkomt een clusterrisico. 

Nadelen:  

 • Illiquiditeit: closed-end fondsen hebben meestal een vaste looptijd waaraan het geïnvesteerde kapitaal is gebonden. Dit betekent dat je je geld pas over 10-15 jaar krijgt.  
 • Beperkte flexibiliteit: Omdat de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn, kun je ze niet doorverkopen om je liquiditeit te vergroten als dat nodig is.  

4. Open-end vastgoedfondsen

Open-end vastgoedfondsen zijn de tegenhanger van closed-end vastgoedfondsen. Ook hier halen fondsbedrijven kapitaal op bij beleggers, maar open-end vastgoedfondsen zijn beursgenoteerd. Dit betekent dat beleggers hun aandelen kunnen teruggeven aan de fondsbedrijven. 

Voordelen:  

 • Liquide belegging: aandelen in open-end fondsen kunnen regelmatig worden gekocht en verkocht tegen de huidige prijzen. 
 • Diversificatie: open-end fondsen investeren in verschillende eigendommen, waardoor het risico op verlies wordt gespreid. 

Nadelen:  

 • Afhankelijkheid van de markt: de waarde van open-end fondsen kan worden beïnvloed door schommelingen in de vastgoedmarkt.  
 • Lager rendement: open-end fondsen richten zich vaak op stabiliteit op lange termijn, wat kan leiden tot lagere winsten.  

5. REIT's  

REIT's (Real-Estate Investment Trusts) zijn bedrijven die onroerend goed bezitten en erin investeren. Een REIT verzamelt kapitaal van verschillende investeerders om vastgoed te verwerven, te beheren en te exploiteren. Meestal gaat het om kantoorgebouwen en winkelcentra. 90% van de winst wordt uitgekeerd aan de investeerders. 

Voordelen: 

 • Diversificatie: REIT's geven je een brede diversificatie in de vastgoedmarkt zonder dat je direct vastgoed hoeft te bezitten.  
 • Liquide beleggingen: in vergelijking met direct vastgoedbezit worden REIT's verhandeld op aandelenbeurzen en bieden ze een zekere mate van liquiditeit.  
 • Dividenden: REIT's betalen vaak regelmatig dividenden - d.w.z. delen in de winst - uit huurinkomsten aan beleggers.  

Nadelen:  

 • Minder controle: als investeerder heb je minder invloed op de besluitvorming en het beheer van het vastgoed.  
 • Marktafhankelijkheid: het rendement van REIT's kan worden beïnvloed door schommelingen op de aandelenmarkt.  

Als je wilt investeren in vastgoed, is het belangrijk dat je eerst een overzicht krijgt van je financiën. Hoeveel geld heb je beschikbaar en hoeveel moet je lenen bij de bank? Heb je al een goed overzicht van je financiële situatie? Dan hoef je alleen nog maar te beslissen over een investeringsmogelijkheid. Bij de beslissing is het belangrijk om rekening te houden met je doelen, je risicotolerantie en de huidige marktomstandigheden. Weeg ook de voor- en nadelen van elke vastgoedinvestering af. Kies de optie die het beste bij je financiële situatie past.