Välj en kategori

Välj en kategori

SÖK

Abonnemangsbetalningar: mer än bara transaktionen

Från musik, filmer och kläder till kosttillskott och matkassar – abonnemangsekonomin blomstrar. Den främsta anledningen till detta står klar: människor vill kunna använda saker och tjänster var och när de vill, men slippa äga dem. Vi drar slutsatsen att betalningar är en avgörande framgångsfaktor för abonnemangsbaserade företag.

feb. 10, 2023 5 min
Två leende kvinnor tittar på en laptop

Vi frågade cirka 6 000 konsumenter i 6 nordeuropeiska länder om abonnemangsbetalningar. Vad tycker de om och vad tycker de inte om? Resultaten finns i vår rapport "European study on consumer payment preferences and the Subscription Economy". Låt oss titta på de viktigaste faktorerna för att skapa kundanpassade betalningsstrategier.

 

 

“Betalningar är en viktig drivkraft för att öka kundens livstidsvärde.”  

- Steven Piet, Product Lead Recurring Payments på Riverty

Image: How many subscriptions do you currently have?

Kundundersökning: viktiga resultat

 

1. Konsumenterna underskattar hur många abonnemang de har.

 

Trots att abonnemang är en del av vardagen har konsumenterna svårt att hålla koll på dem. Det genomsnittliga antalet för ett hushåll är 10, med små skillnader mellan länderna. Att spontant räkna upp hur många abonnemang som finns i hushållet visade sig vara ganska svårt för många.

2. Registreringsfas: betalningsflexibilitet – möjlighet att anpassa betalningarna.

Konsumenterna var väldigt tydliga med vad som var viktigt vid registreringen. Först kom möjligheten att kunna välja för vilken period man ska betala (månadsvis, kvartalsvis eller årligen). Sedan att bli meddelad ett par dagar i förväg innan betalningen dras från ens konto. Och på tredje plats, att få välja betalmetod. Betalningsmetoder online fortsätter att bli allt mer populära. Från digitala plånböcker och mer regionspecifika betalningslösningar (som iDEAL eller Bancontact) till "köp nu, betala senare" – kunderna förväntar sig att kunna betala på det sätt de vill.

 

3. Användningsfas: skillnader mellan olika länder.

Skillnaderna mellan hur man svarat i de olika länderna när det gäller "användningsfasen" är intressanta. Liksom behovet av att kunna kontrollera varje enskild faktura (lägre i Nederländerna) och tillfredsställelsen med information om betalningar (lägre i Tyskland). Intressant är att en stor andel av konsumenterna i Finland hellre vill pausa sitt abonnemang än säga upp det. 

 

4. Användningsfas: betalpreferenser.

Från Baby Boomers till Generation Z – varje generation sköter sin ekonomi på olika sätt. Teknikkunskap och viljan att spendera pengar påverkar hur man hanterar sina abonnemang och hur man helst vill betala. Enkelhet och bekvämlighet är viktigt för de yngre generationerna. De kräver en rad nya betalningsalternativ. Undersökningen visar att det är viktigt att förstå betalnings- och faktureringspreferenserna för varje demografi.

 

Att inkludera generationsskillnader i din betalningsstrategi kommer att ha en positiv inverkan på kundlojaliteten.”

 

- Steven Piet, Product Lead Recurring Payments  

5. Uppsägningar: möjlighet till återaktivering.

Vår undersökning visade att det finns flera orsaker till varför konsumenterna säger upp sina abonnemang. Om kommunikationen är tydlig och man gör uppföljningar på kundnöjdheten finns det möjligheter att undvika detta. Det är också viktigt att vara transparent med prissättningen och att skapa relevanta kampanjerbjudanden för att visa på mervärdet med abonnemang. Om du fokuserar på orsakerna till att kunderna säger upp sina abonnemang så kan du också hitta möjligheterna till att de återaktiverar dem.

 

Är du intresserad av att läsa hela rapporten?

Ladda ner den kostnadsfritt här.

Subscription payments consumer survey